inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ και απόδοση 16%, το 2015, για την Ελληνική ΖύμηΚέρδη ύψους 5,7 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, ίσα προς το 9,2% των πωλήσεών της και το 15,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία προϊόντων ζύμης Μ. Αραμπατζής - Ελληνική Ζύμη, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται.

Επίσης, με κριτήριο τον μέσο όρο των απασχολουμένων της στη διάρκεια της χρήσης, εμφάνισε κέρδη προ φόρων της τάξεως των 20.770 ευρώ ανά εργαζόμενο και καθαρά κέρδη της τάξεως των 14.110 ευρώ, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων ήταν σχεδόν 8,4 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση με την παρούσα εταιρική μορφή της ιδρύθηκε το 2001 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παράγει ζύμη σφολιάτας, πίτες, κρουασάν, μπουγάτσες, ντόνατς, πίτσες και άλλα συναφή προϊόντα. Ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του επιχειρηματικού ομίλου Vivartia που κατέχει, μέσω της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης, το 49% των μετοχών της.

Από την πώληση των προϊόντων της η εταιρεία συγκέντρωσε το 2015 έσοδα 61,6 εκατ. ευρώ (58,1 εκατ. ευρώ το 2014 και 55,9 εκατ. ευρώ το 2013), αυξημένα κατά 6% σε ποσοστό ή 3,5 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση, βελτιώνοντας το μερίδιό της στην αγορά εν μέσω οξύτατου ανταγωνισμού από ομοειδή προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τον επώνυμο ανταγωνισμό.

Για να επιτύχει αυτόν το στόχο της μείωσε το μεικτό της περιθώριο κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (στο 25%, από 26,4% το 2014 και 24,9% το 2013). Ωστόσο, παρά την κάμψη του μεικτού περιθωρίου της, κατέγραψε κατά τι αυξημένα μεικτά κέρδη (+0,1%) ύψους 15,4 εκατ. ευρώ και μειωμένα μόνο κατά 0,9% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,5% των πωλήσεών της και το 15,2% των μέσων συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης. Συγκράτησε στα επίπεδα του 2014, ως ποσοστό των εσόδων, τις άλλες λειτουργικές δαπάνες της.

Η πολιτική που ακολούθησε απέδωσε μειωμένα μόνο κατά 1,7% κέρδη προ φόρων, ύψους 8,4 εκατ. ευρώ (8,5 εκατ. ευρώ το 2014 και 6,9 εκατ. ευρώ το 2013), ίσα προς το 13,6% των εσόδων της.

Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ (6,1 εκατ. ευρώ το 2014 και περίπου 4,6 εκατ. ευρώ το 2013), μειωμένα κατά 7,2% και ίσα προς το 9,2% των εσόδων και το 15,9% των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις άνω του 1,3 εκατ. ευρώ (2,2% των πωλήσεων) έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το 2014 (επίσης περίπου 2,2% των πωλήσεων) και χαμηλού ύψους χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα, καθώς η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί δανειακά κεφάλαια.

Στις 31.12.2015 απασχολούσε κεφάλαια της τάξεως των 62,8 εκατ. ευρώ (54,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), εκ των οποίων ίδια κεφάλαια ήταν τα 36,6 εκατ. ευρώ (58,3%) και κεφάλαια τρίτων τα υπόλοιπα 26,2 εκατ. ευρώ (41,7%). Την ίδια ημερομηνία τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της βιομηχανίας ανέρχονταν σε 6 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει από ετών υιοθετήσει.

Η δομή λειτουργίας της της βιομηχανίας προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ στηρίζεται στην παραγωγική μονάδα που έχει κατασκευάσει στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητο χώρο 30.850 τ.μ. με στεγασμένους βιομηχανικούς και υποστηρικτικούς χώρους 20.200 τ.μ. Για τη διάθεση της παραγωγής της η εταιρεία έχει συγκροτήσει εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, που τροφοδοτείται από ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων, τρία υποκαταστήματα (Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα) και εμπορικούς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

Με το εμπορικό σήμα «Χρυσή Ζύμη» η επιχείρηση κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά κατεψυγμένης ζύμης. Η σειρά προϊόντων «Χρυσή Ζύμη» το 2015 παρουσίασε σημαντική αύξηση σε όγκο και αξία πωλήσεων, προβάλλοντας τη «σπιτική παράδοση και νοστιμιά» της. Το μερίδιο της εταιρείας στην αγορά εκτιμάται ότι ανήλθε σε 25% σε αξία (αυξήθηκε κατά 2,2%, ενώ είχε μειωθεί κατά 0,6% το 2014) και σε 21% σε όγκο (αυξήθηκε κατά 3,5%, ενώ είχε μειωθεί κατά 1,1% το 2014). Η ενδυνάμωση του brand equity και η αύξηση της πιστότητας στη μάρκα αποτελούν βασικούς στόχους της επιχείρησης.

Η εταιρεία θεωρείται μια από τις πλέον σύγχρονες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων. Εξάγει προϊόντα της κυρίως στη Γερμανία και την Κύπρο. Επίσης, έχει αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Η αξία των εξαγωγών της το 2015 αυξήθηκε κατά 14,3%.

Στις 31.12.2015 απασχολούσε 417 εργαζόμενους, έναντι 389 στις 31.12.2014 (+7,2%).

Στην αύξηση των πωλήσεών της συνέβαλε, πέραν των άλλων, η ανάπτυξη της δραστηριότητας παραγωγής κατεψυγμένων κρουασάν.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας -που διευθύνεται από τον μεγαλομέτοχό της Μιχ. Κ. Αραμπατζή- τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 488 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 75,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,4% των πωλήσεων και το 16,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 61,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,7% των πωλήσεων. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 45,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% των πωλήσεων και το 18,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 18,5 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται σε 23,2%.

Το 2014 η επιχείρηση είχε διαθέσει στους μετόχους της μέρισμα 5 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις της το 2015 σε πάγιο εξοπλισμό απορρόφησαν 2,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το 2014.

Η βιομηχανία έχει ελεγχθεί φορολογικά μόνο μέχρι και τη χρήση 2005.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 23 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS