inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη και το 2016 προβλέπει η ιστορική βιομηχανία τροφίμων ΖΑΝΑΕΑύξηση πωλήσεων, μετά από μία διετία κάμψης τους, καθώς και υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε το 2015 η ιστορική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τροφίμων ΖΑΝΑΕ, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της που δημοσιοποιήθηκαν προ ημερών.

Η επιχείρηση αποτελεί τη μοναδική μεγάλη ελληνική βιομηχανία παραγωγής ζύμης αρτοποιίας και, συγχρόνως, παραγωγής τοματικών προϊόντων, κονσερβοποιημένων τροφίμων και έτοιμων φαγητών.

Ανήκει στην οικογένεια του πρώην προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Ν. Πέντζου, ο οποίος είναι πρόεδρός της, με συνδιευθύνοντες συμβούλους τη Ζωή Πέντζου και τον Τηλ. Πέντζο.

Η Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου ΑΕ (ΖΑΝΑΕ) ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930 και είναι ευρέως γνωστή στην αγορά με το σήμα «Κονκασέ» του κλάδου των τοματικών προϊόντων της. Οφείλει σημαντικό μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές προϊόντων της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική και την Ιαπωνία.

Ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1930, παράγοντας ζύμες για τους αρτοποιούς, ενώ το 1939 επεκτάθηκε στην κονσερβοποιία και έκανε τα πρώτα της βήματα στον τομέα της παραγωγής έτοιμων φαγητών. Τριάντα τρία χρόνια μετά, το 1972, κατασκεύασε εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας, σχηματίζοντας έτσι τον τέταρτο τομέα των παραγωγικών δραστηριοτήτων της στην αγορά των ειδών διατροφής. Εγκαινίασε το πιο σύγχρονο, μεγάλο εργοστάσιό της, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου της Θεσσαλονίκης, το 1992. Από το 2012 έχει προσθέσει στις δραστηριότητές της την εμπορία ζάχαρης. Στη Βουλγαρία έχει ιδρύσει τη θυγατρική εταιρεία Zanae Foods, η οποία το 2015 δεν είχε ακόμη αναπτύξει δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον 83ο ισολογισμό της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ, από 27,8 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4% σε ποσοστό ή 1,5 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Τα 14,1 εκατ. ευρώ (48,2% των συνολικών εσόδων) αντιστοιχούν σε έτοιμα και ημιτελή προϊόντα της και τα υπόλοιπα περίπου 15,2 εκατ. ευρώ (51,8%) σε εμπορεύματα και λοιπά έσοδα, καθώς τα έσοδα από τις βιομηχανικές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 4,7%.

Η επιχείρηση δεν μπόρεσε να βελτιώσει το μεικτό της περιθώριο, που μειώθηκε κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα (19,3%, από 20,8%), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να μειωθούν σε περίπου 5,6 εκατ. ευρώ, από σχεδόν 5,8 εκατ. ευρώ το 2014 (-2,1%).

Ωστόσο, λόγω μείωσης των δαπανών διάθεσης και διοίκησης και μειωμένων δαπανών καταστροφής αποθεμάτων (0,15 εκατ. ευρώ, από 0,6 εκατ. ευρώ το 2014), κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,6 εκατ. ευρώ ή 8.585 ευρώ ανά εργαζόμενο, βελτιωμένα κατά 62,8% και ίσα προς το 5,4% των πωλήσεων (3,5% το 2014).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους (σχεδόν 0,3 εκατ. ευρώ έναντι ισόποσων σχεδόν ζημιών το 2014) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 1,6%. Ως ποσοστό των πωλήσεων ανήλθαν σε 0,9% (από -1%).

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, με αποσβέσεις 0,53 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2014), χρεωστικούς τόκους 0,785 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2014) και προβλέψεις απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της ΖΑΝΑΕ ανέρχονταν σε 17,1 εκατ. ευρώ (16,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 48,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 35,4 εκατ. ευρώ (+2,8% σε σχέση με το 2014).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 4,6 εκατ. ευρώ (4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (19,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2016 υποχρεώσεις της (15,5 εκατ. ευρώ). Οι τραπεζικές οφειλές της αντιπροσωπεύουν το 36,1% του συνόλου των κεφαλαίων που απασχολούσε. Ηταν ύψους 12,8 εκατ. ευρώ και είχαν αυξηθεί κατά 12,1%, ενώ ήταν σε ποσοστό 84,3% βραχυπρόθεσμες.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΖΑΝΑΕ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 300,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των πωλήσεων και το 1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου, τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο τις τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Αντιθέτως, με βάση τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 23,6 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 29,3 εκατ. ευρώ, είναι αυτές του 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,3 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2009.

Η εταιρεία αισιοδοξεί ότι και κατά το 2016 θα καταγράψει κέρδη. Τον Απρίλιο του 2016 εκταμίευσε νέο μακροπρόθεσμο δάνειο 0,5 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο Euribor τριμήνου +5,50%.

Στη διάρκεια του 2016 αναμένεται να ολοκληρωθεί από τις φορολογικές αρχές έλεγχος για ενδεχόμενες υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2007-2010, καθώς και επανέλεγχος για τη χρήση 2011.

Το 2015 η ΖΑΝΑΕ απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 183 εργαζόμενους, έναντι 164 το 2014. Διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 4,30 εκατ. ευρώ, έναντι 4,34 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,49 εκατ. ευρώ, έναντι 0,36 εκατ. ευρώ το 2014.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 4,4% (2,8% το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 10 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS