inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αλμα τζίρου 27,5%, το 2015, για τη βιομηχανία ζυμαρικών ΓιούριμακΣτα 37,25 εκατ. ευρώ, με άλμα 27,5%, σκαρφάλωσε το 2015 ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας ζυμαρικών Γιούριμακ, η οποία αποτελεί κοινοπρακτικό σχήμα της άλλοτε ισχυρής ελληνικής μακαρονοποιίας Μάκβελ - Π. Κωνσταντινίδης και του ιταλικού ομίλου Euricom, που ελέγχει βιομηχανίες ζυμαρικών, αλεύρων και ρυζιού.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 2005, εδρεύει στη βιομηχανική ζώνη του Κιλκίς και έχει εξειδικευτεί στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για εγχώριες και διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες και άλλους πελάτες της. Διεκδικεί τον χαρακτηρισμό της ως η μεγαλύτερη ελληνική εξαγωγική εταιρεία ζυμαρικών, καθώς προμηθεύει με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διεθνείς λιανεμπορικούς ομίλους και οι εξαγωγές της το 2015 σημείωσαν αύξηση 42,9%, ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ και ήταν ίσες προς το 37,4% των συνολικών της πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 32,7% το 2014.

Η Γιούριμακ χρησιμοποιεί στην ελληνική και τη διεθνή αγορά τα εμπορικά σήματα «Mama Mia», «Μάκβελ», «Famiglia», «La Grande Pasta», «Latino», «Bevellini» και άλλα κατά παραγγελία των πελατών της. Διαθέτει μύλο επεξεργασίας σκληρού σιταριού, παράγει ζυμαρικά μόνο από ελληνικά σκληρά στάρια και εξάγει προϊόντα της, εκτός από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία -συνολικά σε 45 χώρες, όπως αναφέρει. Η μονάδα της είναι εξοπλισμένη με τέσσερις γραμμές συνεχούς ροής για μακρά και κοντά ζυμαρικά.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της το 2015 ο όγκος της παραγωγής της ξεπέρασε τους 50.000 τόνους σημειώνοντας αύξηση 27%, ενώ για το 2016 φιλοδοξεί να τον αυξήσει στις 53.000 τόνους, από 51.000 τόνους το 2015. Την περίοδο αυτή ολοκληρώνει επένδυση εγκατάστασης πέμπτης γραμμής παραγωγής, με τη φιλοδοξία να ανεβάσει σε περισσότερους από 60.000 τόνους την παραγωγή της μέσα στην προσεχή τριετία. Η επενδυτική δαπάνη της το 2015 απορρόφησε 2,165 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ το 2014.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 4,7 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση των τιμών του σκληρού σταριού. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ, από 5,2 εκατ. ευρώ το 2014 (-7,8%), ενώ ήταν ίσα προς το 13% των πωλήσεων (18% το 2014), παραμένοντας σε ικανοποιητικά επίπεδα ως ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,3%, έναντι 11,4% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων (3 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 14,9% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 8,8%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους (1,9 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 26,5% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 5,6%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων συμπιέστηκαν σε 8,2% (από 12,2%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 5,2% (από 8,9%)

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, με αποσβέσεις 1,5 εκατ. ευρώ (1,6 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,3 εκατ. ευρώ (0,1 εκατ. ευρώ το 2014). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0,3 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε για πρώτη φορά στη χρήση 2015, με αναδρομική εφαρμογή στη χρήση 2014. Λόγω της εφαρμογής των διαφορετικών λογιστικών εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ανέρχονταν σε 34,7 εκατ. ευρώ (34,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 74% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (74,4%), ύψους 46,9 εκατ. ευρώ (+2,1% σε σχέση με το 2014).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 6,05 εκατ. ευρώ (5,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (28,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2016 υποχρεώσεις της (9,8 εκατ. ευρώ). Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της παρέμειναν σταθερές (4 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 246,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 48,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,8% των πωλήσεων και το 16,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 28,5 εκατ. ευρώ ίσα προς το 11,5% των πωλήσεων και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 22,5 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 9,1% των πωλήσεων και το 9,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 11 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται σε 23,8%. Μείωση πωλήσεων είχε παρουσιάσει μόνο τις χρονιές 2009, 2010 και 2014.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στ. Π. Κωνσταντινίδη, εκτιμά ότι βελτιώνει διαρκώς τις πωλήσεις και τα μερίδιά της στη διεθνή αγορά και είναι σε θέση να επιτύχει διατηρήσιμη δυναμική ανάπτυξης σε αγορές του εξωτερικού. Το 92,4% των πωλήσεών της το 2015 (34,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από ιδιοπαραγόμενα προϊόντα και το υπόλοιπο 7,6% (2,8 εκατ. ευρώ) από συναφείς, συμπληρωματικές δραστηριότητες. Στους στόχους της για τη χρήση 2016 περιλαμβάνονται η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών και της φύρας της μεταποίησης του σιμιγδαλιού σε ζυμαρικά.

Το 2015 διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,23 εκατ. ευρώ, έναντι 2,88 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών δαπανήθηκε 0,57 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια της χρήσης διατέθηκαν στους μετόχους μερίσματα 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι 0,675 εκατ. ευρώ που είχαν πληρωθεί για τον ίδιο λόγο κατά τη χρήση 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 10 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS