inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 5,45 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία κομπόστας φρούτων Π. ΠαυλίδηςΚάμψη των πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος, λόγω της μειωμένης συγκομιδής συμπύρηνων ροδάκινων στη Βόρειο Ελλάδα, καθώς και των κερδών της, που παρέμειναν όμως σε υψηλά επίπεδα, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία Πρόδρομος Παυλίδης, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία κονσερβοποίησης και εξαγωγής ροδάκινων, βερίκοκων, αχλαδιών και άλλων φρούτων.

Η βιομηχανική μονάδα της επιχείρησης θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, παγκοσμίως, στον τομέα της κονσερβοποίησης φρούτων. Απορρόφησε επενδυτικές δαπάνες πολλών εκατομμυρίων ευρώ το 2007 και η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε περισσότερα από 3,5 εκατ. χαρτοκιβώτια των 24 τεμαχίων κονσερβοποιημένων φρούτων.

Σύμφωνα με τον 23ο ισολογισμό της εταιρείας, που έγινε γνωστός προ ημερών, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 60,6 εκατ. ευρώ, από 73,6 εκατ. ευρώ το 2014 και 74,2 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 17,6% (-12,9 εκατ. ευρώ), σε ετήσια βάση. Οι βιομηχανικές της δραστηριότητες απέδωσαν το 53,3% (32,3 εκατ. ευρώ) του κύκλου εργασιών, δεδομένου ότι οι εμπορικές και συμπληρωματικές της δραστηριότητες απέφεραν σχεδόν 28,3 εκατ. ευρώ (46,7%). Σε σύγκριση με το 2014, τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 9,9%. Από την εγχώρια αγορά προήλθε το 10,3% των εσόδων (6,2 εκατ. ευρώ), από αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών το 28,5% (17,3 εκατ. ευρώ) και από αγορές τρίτων χωρών το 61,2% (37,1 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία, που έχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας, συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο κατά 4,1 εκατοστιαίες μονάδες (20,5% έναντι 24,6% το 2014 και 14,3% το 2013), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να υποχωρήσουν στο επίπεδο των 12,4 εκατ. ευρώ, έναντι 18,1 εκατ. ευρώ το 2014 και 10,6 εκατ. ευρώ το 2013 (-31,3% σε ετήσια βάση).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 9,2 εκατ. ευρώ (-39,5% ή -6 εκατ. ευρώ) και ήταν ίσα προς το 15,2% των πωλήσεων (20,7% το 2014) και το 12,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης (20,5% το 2014). Επίσης, ήταν ύψους 68.725 ευρώ ανά εργαζόμενο (108.785 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2014).

Η Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ κατέγραψε το 2015 κέρδη προ φόρων 7,85 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 40,8% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (13,3 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 5,45 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 44,1%. Τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 16,7%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους αντιπροσωπεύουν απόδοση 11,6%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 13% (από 18%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9% (από 13,3%). Επίσης, τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν σε 58.605 ευρώ ανά εργαζόμενο (94.760 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2014) και τα καθαρά κέρδη σε 40.680 ευρώ ανά εργαζόμενο (69.680 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2014).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,76 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες περίπου 0,8 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Σε σύγκριση με το 2014, τα λοιπά έσοδα-κέρδη αυξήθηκαν κατά 0,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έξοδα-ζημιές αυξήθηκαν κατά 0,9 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων ήταν κατά 1,2 εκατ. ευρώ μειωμένα.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που συνεχίζει να επιτυγχάνει υψηλή αποδοτικότητα, ανέρχονταν σε 49,6 εκατ. ευρώ (44,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 68,7% (59,9%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 72,2 εκατ. ευρώ (74,3 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν ύψους 18,35 εκατ. ευρώ, περιορίστηκε κατά 7,4% και ήταν κατά 48,8% μακροπρόθεσμος. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 24,2% σε 22,6 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (60,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 47,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (13,65 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 15,1 εκατ. ευρώ (12,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 10,6% και σε τράπεζες του εξωτερικού κατά ποσοστό 89,4%. Επί των κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων της έχει γίνει σύσταση ενεχύρου ύψους 8,4 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείου 7 εκατ. ευρώ, που είχε δοθεί από τη Black Sea Trade & Development Bank το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της κονσερβοποιίας Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 647,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 70,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,9% των πωλήσεων και το 10,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 52,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,1% των πωλήσεων και το 16,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 38,9 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 6% των πωλήσεων και το 12,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 42,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 81,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 9,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2008, 2009, 2013, 2014 και 2015.

Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον Πρ. Π. Παυλίδη, διαθέτει και προϊόντα άλλων ομοειδών ελληνικών βιομηχανιών, μαζί με τα δικά της, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας και πολλές άλλες, όπως η Αργεντινή, το Μεξικό και η Βραζιλία, όπου ο όμιλος Παυλίδη συμμετέχει σε ομοειδή βιομηχανική μονάδα, μέσω της θυγατρικής του P. Pavlides Brasil.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 134 εργαζόμενους, έναντι 140 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,23 εκατ. ευρώ, έναντι 2,29 εκατ. ευρώ το 2014. Εκτός από αμοιβές σε μέλη της διοίκησής της, διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 400.000 ευρώ από τα κέρδη του 2014 και θα διαθέσει 200.000 ευρώ ως πρώτο μέρισμα από τα κέρδη του 2015.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μετά το έτος 2006. Στην εταιρεία έχουν από το 2009 επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ύψους 14 εκατ. ευρώ. Επίσης της έχει ζητηθεί ανάκτηση χορηγηθείσας το 2004 κρατικής ενίσχυσης 330 χιλ. ευρώ. Αντιδρώντας, η επιχείρηση έχει προσφύγει εναντίον αυτών των αποφάσεων σε διοικητικά δικαστήρια και προβλέπει ότι τελικά θα δικαιωθεί.

Σχετικά με τα αποτελέσματά της το 2015, αναφέρει ότι τα κέρδη υποδιπλασιάστηκαν σχεδόν εξαιτίας της έλλειψης φρούτων προς επεξεργασία. Εκτιμά ότι η πορεία της τα επόμενα χρόνια θα είναι ανοδική. Για πάγιες επενδύσεις το 2015 δαπάνησε 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου Παυλίδη, ο οποίος επεκτείνεται στη δευτερογενή παραγωγή τσιμέντου και ελέγχει πλήρως ή μερικώς τις βιομηχανικές επιχειρήσεις Εκκοκκιστήρια Παυλίδης, National Can Hellas, Πλαγιάρι Παυλίδης, Δομική Παυλίδης, K&P Πουρέδες και Στερεά Καύσιμα, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 11 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS