inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα η αποδοτικότητα της Tupperware Hellas το 2015Θεαματική αύξηση των κερδών της, με αύξηση των εσόδων της μόνο κατά 2,4%, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία πλαστικών ειδών οικιακής χρήσεως Tupperware Hellas, θυγατρική του αμερικανικού επιχειρηματικού ομίλου Tupperware.

Η επιχείρηση συμπληρώνει εφέτος πενήντα χρόνια από την ίδρυσή της. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1966 και από το 1967 διαθέτει βιομηχανική μονάδα στη Θήβα του νομού Βοιωτίας. Κατασκευάζει για ίδιο λογαριασμό και για τρίτους και συγχρόνως εισάγει και εμπορεύεται πλαστικά σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσεως από πλαστικές ύλες. Εξάγει συνήθως περί το ήμισυ της παραγωγής της σε άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Κύπρος και το Κουβέιτ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2015, ολοκληρώνοντας την 49η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η βιομηχανία της Θήβας πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 44 εκατ. ευρώ (+2,3% ή +1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 14,95 εκατ. ευρώ (+8,8% ή +1,2 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,1 εκατ. ευρώ (+46,3% ή +1,9 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 13,8% των πωλήσεων (9,6% το 2014).

- Κέρδη προ φόρων 6 εκατ. ευρώ (+47,4% ή +1,9 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 13,6% των πωλήσεων και το 65,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (9,4% και 57,1%, αντιστοίχως, το 2014).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη σχεδόν 4 εκατ. ευρώ (+48,2% ή σχεδόν +1,3 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 9% των πωλήσεων.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 34%, από 31,9% το 2014), γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στην αύξηση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων. Οι δαπάνες διοίκησής της έμειναν σταθερές, ενώ οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων μειώθηκαν κατά 11,8%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που συνεχίζει να επιτυγχάνει υψηλή αποδοτικότητα, ανέρχονταν σε 9,7 εκατ. ευρώ (σχεδόν 8,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 52,9% (51%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 18,3 εκατ. ευρώ (17 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της είχε σχεδόν μηδενιστεί (3 χιλ. ευρώ, έναντι 252 χιλ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 3,1%, σε 8,6 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (7,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,3 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 4,4 εκατ. ευρώ, από 4,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της TUPPERWARE HELLAS τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 437,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 42,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 44,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,1% των πωλήσεων και το 65,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 26,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6% των πωλήσεων και το 38,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 34,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 44 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 2,75%. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο το 2010 και το 2012.

Για τον λόγο ότι εκκρεμεί η δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και του σχετικού προσαρτήματος, δεν έχει γίνει γνωστή η εξέλιξη των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αμοιβές και τον αριθμό των εργαζομένων, ούτε για την τρέχουσα μερισματική πολιτική της εταιρείας, που έχει πρόεδρο και γενικό διευθυντή τον Ιω. Φ. Χαϊδή και αντιπρόεδρο τον Β. Π. Γκούμα.

Τα μερίσματα που διέθεσε η ελληνική βιομηχανία στη μητρική της αμερικανική εταιρεία από τα κέρδη των χρήσεων 2005-2014 ανέρχονται σε 23,7 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία της Θήβας είναι ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που διατηρεί η αμερικανική Tupperware επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 12 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS