inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 3 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εταιρεία Λαρσινός Λατομεία - Ετοιμο ΣκυρόδεμαΑύξηση πωλήσεων και, κυρίως, των περιθωρίων κέρδους των λατομικών εξορυκτικών εργασιών και της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος που πραγματοποιεί, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία Λαρσινός Λατομεία - Ετοιμο Σκυρόδεμα, ολοκληρώνοντας την τριακοστή πέμπτη οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της.

Η επιχείρηση εδρεύει στην Κόρινθο, ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή το 1980 και αποτελεί συνέχεια άλλων εταιρειών που άρχισαν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή τη δεκαετία του 1960.

Ελαβε την ονομασία Λαρσινός Λατομεία - Ετοιμο Σκυρόδεμα το 2000, μετά από απορρόφηση της εταιρείας Κληρονόμοι Ηλία Λαρσινού από την εταιρεία Ευρωκάτ. Τα πρώτα της βήματα στον νομό είχαν γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Γκα Αθικίων και την ίδρυση μονάδας έτοιμου σκυροδέματος στο Δέλτα Κορίνθου. Αναπτύχθηκε ταχύτατα τη δεκαετία του 2000 με εξαγορές, κατασκευή και ανάληψη εκμετάλλευσης μονάδων σκυροδέματος και αδρανών υλικών στην Κορινθία και σε άλλους νομούς της Πελοποννήσου, καθώς και στην Αττική, με μονάδα στα Μέγαρα .

Καλύπτει με σταθερές και κινητές μονάδες παραγωγής τη ζήτηση έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και μέρος της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και τις ανάγκες κατασκευής οδικών αξόνων και άλλων μεγάλων έργων στις προαναφερθείσες περιοχές.

Ελέγχει δυο θυγατρικές και αποτελεί έτσι κορμό ομίλου που παράγει όλα τα είδη σκυροδέματος, όπως κανονικό σκυρόδεμα, σκυροδέματα πρόσθετων απαιτήσεων σε ανθεκτικότητα και ειδικών χρήσεων, καθώς και όλα τα είδη των αδρανών υλικών, εκμεταλλευόμενη ιδιόκτητα λατομεία και άλλα λατομεία μέσω υπεργολαβιών. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες άντλησης σκυροδέματος και εξειδικευμένες λατομικές υπηρεσίες διάτρησης, γόμωσης, φόρτωσης, μεταφοράς και θραύσης προς τεχνικές, λατομικές και τρίτες εταιρείες. Εκτός των σταθερών μονάδων σκυροδέματος, αναπτύσσει κινητές εργοταξιακές μονάδες για την εξυπηρέτηση μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Περί το 40% των αδρανών υλικών που εξορύσσει ιδιοκαταναλώνεται στις ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής σκυροδέματος.

Το 2015 ο όμιλος λειτούργησε λατομικές μονάδες αδρανών υλικών στην περιοχή Γκα-Αθίκια του νομού Κορινθίας, στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, στο Ναύπλιο στον νομό Αργολίδας και στην Αμφιλοχία του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης, λειτούργησε δέκα σταθερές μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στους νομούς Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Αττικής, καθώς και επτά εργοταξιακές ανάλογες μονάδες στους νομούς Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της που δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως, ανήλθαν σε σχεδόν 51,8 εκατ. ευρώ, από 50,4 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7%. Το 85% (44 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων, το 7% (3,6 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών και το υπόλοιπο 8% (4,2 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων.

Η επιχείρηση βελτίωσε κατά 5,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (35% έναντι 29,1% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 18,1 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 14,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+23,3%). Κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περίπου 7,45 εκατ. ευρώ (+44,9%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,8 εκατ. ευρώ (+51,4%), που είναι ίσα προς το 14,4% και το 13,3% των πωλήσεων, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε περίπου 4,75 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 1 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 3,7 φορές (+3,75 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους έφτασαν τα 3,1 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 8,3 φορές (+2,8 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,65 εκατ. ευρώ (επίσης 0,65 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,92 εκατ. ευρώ (2,18 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς και με απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων 0,9 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 είχαν επιβαρυνθεί, ακόμη, με απομειώσεις συμμετοχών 1,3 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 174,3% (101% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 114,1% (33,7% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 9,2% (από 2%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 6% (από 0,7%).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της Λαρσινός ήταν ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, ίσα μόνο προς το 8,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 50,4 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (36,65 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 7,1 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (43,7 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 4,2 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι δανειακές υποχρεώσεις της, αν και μειώθηκαν κατά 25%, ανέρχονταν σε 11,9 εκατ. ευρώ και ήταν σχεδόν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 13,7 εκατ. ευρώ, από 12,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Για αγορές ενσώματων παγίων το 2015 η επιχείρηση δαπάνησε 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ το 2014, καθώς προμηθεύτηκε, μεταξύ άλλων, αυτοκινούμενο ερπυστριοφόρο συγκρότημα θραύσης περιστροφικού τύπου. Επίσης, λόγω αυξανόμενης ζήτησης έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την αποπεράτωση μεγάλων τεχνικών έργων, προκατέβαλε 1 εκατ. ευρώ για άλλα πάγια κινητού εξοπλισμού.

Στα τέλη του 2015 η μητρική εταιρεία απασχολούσε 223 εργαζόμενους (237 στα τέλη του 2014).

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Λαρσινό της οικογένειας των μετόχων της, διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του κάθε βαθμίδας στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 7,49 εκατ. ευρώ, έναντι 7,10 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών χορήγησε 1,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,85 εκατ. ευρώ το 2014.

Προτεραιότητές της τη χρήση 2016 είναι η μείωση του δανεισμού και του λειτουργικού κόστους, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των χρηματοροών της και την ενδυνάμωση της ρευστότητάς της. Εκτιμά ότι το 2016 είναι «χρονιά πλήρους επανάκαμψής» της, μετά τις απώλειες που κατέγραψε τη διετία 2012-2013. Οι πωλήσεις της το πρώτο τετράμηνο του έτους είχαν σημειώσει αύξηση 19%.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 494,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 56,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,4% των πωλήσεων και το 13,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 33,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 72% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 21 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων και το 45,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 64,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Μείωση πωλήσεων, κυρίως λόγω της καθίζησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας, παρουσίασε τις χρονιές 2010, 2011, 2012 και 2013.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της Καρτσώνας - Λαρσινός και Κένταυρος που έχουν παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας, η Λαρσινός Λατομεία - Ετοιμο Σκυρόδεμα το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 52,55 εκατ. ευρώ (+2,3%) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στην ίδια 3 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της 120,4%. Στα τέλη του 2015 ο όμιλος απασχολούσε 231 εργαζόμενους (247 στα τέλη του 2014). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 14,4%, από 9,7% το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 12 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS