inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Χρονιά ανάπτυξης ήταν το 2015 για την εταιρεία επεξεργασίας φρούτων Del Monte ΕλλάςΣημαντικά αυξημένες πωλήσεις, αν και με χαμηλότερο όγκο παραγωγής, κατέγραψε το 2015 η εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία κονσερβοποιημένων φρούτων, λαχανικών και χυμών Del Monte Ελλάς, θυγατρική του διεθνούς πολυεθνικού ομίλου Del Monte Corporation, η οποία εδρεύει στον Πλατύκαμπο του νομού Λάρισας και ολοκλήρωσε πέρυσι την τεσσαρακοστή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1974 και ανήκει στην Del Monte Interantional Inc., η οποία εδρεύει στον Παναμά και με τη σειρά της ανήκει στην Fresh Del Monte Produce Inc., που έχει την έδρα της στα νησιά Κέιμαν.

Παράγει κομπόστες ροδάκινων και άλλων φρούτων, φρουτοσαλάτες, χυμούς φρούτων, τοματικά προϊόντα και λαχανικά και ελιές, σε κονσέρβες και άλλες συσκευασίες. Με εξαίρεση ένα μέρος που διατίθεται στην εγχώρια αγορά, η παραγωγή της εταιρείας διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού, σε συντονισμό με το εμπορικό δίκτυο της Del Monte International, που εδρεύει στο Μονακό.

Ο κύκλος εργασιών της Del Monte Ελλάς τον περασμένο χρόνο ανήλθε σε 29,8 εκατ. ευρώ, από 23,6 εκατ. ευρώ το 2014 (26,5 εκατ. ευρώ το 2013, 20,8 εκατ. ευρώ το 2012 και 16,2 εκατ. ευρώ το 2011), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,5% σε ποσοστό και κατά 6,2 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 4,6% (1,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από την ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 95,4% (28,4 εκατ. ευρώ) από τη διεθνή αγορά. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από προϊόντα που κατέληξαν στη Βρετανία (8,4 εκατ. ευρώ), τη Γερμανία (7,2 εκατ. ευρώ), το Βέλγιο (2,8 εκατ. ευρώ), την Ολλανδία (2,7 εκατ. ευρώ), την Ιταλία (1,495 εκατ. ευρώ) και τη Γαλλία (1,3 εκατ. ευρώ). Σημαντικά ήταν, επίσης, τα έσοδα από προϊόντα που είχαν τελικό προορισμό τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Καναδάς, η Συρία, η Ιαπωνία, το Ομάν, το Ιράκ και η Κένυα.

Το 98% του κύκλου εργασιών της (29,2 εκατ. ευρώ) οφείλεται στις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2% (0,6 εκατ. ευρώ) σε εμπορικές.

Ο όγκος παραγωγής της εταιρείας περιορίστηκε το 2015 σε 1,98 εκατ. χαρτοκιβώτια - βαρέλια προϊόντων, από 2,59 εκατ. χαρτοκιβώτια - βαρέλια προϊόντων το 2014, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας εγχώριων φρούτων προς επεξεργασία. Σε μονάδες χαρτοκιβωτίων - βαρελιών η παραγωγική διαδικασία το 2015 απέδωσε 60.075 αχλαδιών, 25.590 δαμάσκηνων, 1.021.727 ροδάκινων, 121.365 βερίκοκων, 486.899 τομάτας, 254.069 φρουτοσαλάτας, 3.149 forest fruit και 4.526 ελιών. Οι απώλειες παραγωγής αντισταθμίστηκαν από τη διάθεση αποθεμάτων.

Η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,6 εκατ. ευρώ το 2015, βελτιωμένα κατά 36,5%, κυρίως λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των πωλήσεων και, συγχρόνως, του μεικτού περιθωρίου κέρδους της κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα (16% από 14,5%).

Τελικώς παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,75 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 0,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση 2014 (+81,6%). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,62 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,41 εκατ. ευρώ το 2014 (+50,5%).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,87 εκατ. ευρώ (0,78 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με αυξημένες κατά 57,6% (+1 εκατ. ευρώ) δαπάνες διάθεσης, παρά το γεγονός ότι το 86,8% του κύκλου εργασιών (25,9 εκατ. ευρώ) τιμολογήθηκε σε εταιρείες της Del Monte στην Ελβετία και την Ολλανδία.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της DEL MONTE ΕΛΛΑΣ, η οποία έχει πρόεδρο τον Hani El-Naffy και διευθύνοντα σύμβουλο τον Francois Johannes Theron, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 14,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 31,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 44,7 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (35,1 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 5,45 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (29,7 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1,3 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, ύψους 30,6 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν κατά 3,5% και ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, αλλά δεν περιελάμβαναν τραπεζικά δάνεια.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 8,9 εκατ. ευρώ, από 8,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της κονσερβοποιίας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 272,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 20,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% των πωλήσεων και το 3,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 4,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 4,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων και το 3,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Η κερδοφορία αυτή υπολείπεται εκείνης των περισσότερων μεγάλων ομοειδών ελληνικών βιομηχανιών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 24,3 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο τη διετία 2008-2009. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 33,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Τα κέρδη της προ φόρων το 2015 αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,4% (3,4% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 4,5% (3,4% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν το 2015 σε 2,5% (από 1,7%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν σε 2,1% (από 1,7%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκε σε 3,6%, από 2,6% το 2014.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 235 εργαζόμενους, έναντι 240 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 5,50 εκατ. ευρώ, έναντι 5,46 εκατ. ευρώ το 2014. Ειδικότερα για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,33 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ το 2014.

H επιχείρηση υλοποίησε τα τελευταία χρόνια επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του παραγωγικού δυναμικού, που της επιτρέπει να παράγει και κονσερβοποιημένες ελιές, με προορισμό την αγορά της Ρωσίας. Το 2014 ολοκλήρωσε ένα τέτοιο πρόγραμμα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 με πρόβλεψη επιχορήγησης της εταιρείας με 523 χιλ. ευρώ και παροχής φορολογικής απαλλαγής ύψους 224 χιλ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της αφορά κομπόστες ροδάκινου και φρουτοσαλάτες. Εντός του 2016 προωθεί νέο επενδυτικό πρόγραμμα για την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της μονάδας της, η οποία απλώνεται σε οικόπεδο έκτασης 121 στρεμμάτων στο 12ο χλμ. της οδού Λάρισας-Χάλκης.

Με ισχυρές θέσεις στον τομέα συγκέντρωσης φρούτων στη Λατινική Αμερική και την Αφρική και βιομηχανικές μονάδες πέραν της Ελλάδος στην Κένυα, την Ιταλία, τη Βρετανία, την Ταϋλάνδη, τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες, κυρίως της Αφρικής, η Del Monte Corporation αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κονσερβοποιημένων φρούτων παγκοσμίως και διεκδικεί την πρώτη θέση στην παραγωγή κονσερβοποιημένου ανανά. v Προϊόντα του ομίλου διατίθενται στην ελληνική αγορά από τη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ζυμαρικών και άλλων ειδών διατροφής Μέλισσα Κίκιζας.

Η Del Monte Ελλάς αναμένει ότι η χρήση 2016 θα αποδώσει βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 13 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS