inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε χαμηλότερα επίπεδα η κερδοφορία της βιομηχανίας τροφίμων Agrifreda το 2015Αύξηση πωλήσεων, εκ παραλλήλου με κάμψη της κερδοφορίας της, η οποία όμως παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία επεξεργασίας κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών Agrifreda.

Η εταιρεία επεξεργάζεται, εισάγει και εμπορεύεται συγχρόνως κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά ευρείας ποικιλίας και παράγει γλυκά κουταλιού και πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής, όπως βύσσινο fillling. Περί το 30% των προϊόντων της διατίθεται σε αγορές άλλων χωρών, όπως η Αίγυπτος, το Βέλγιο, η Σαουδική Αραβία, οι ΗΠΑ, η Αλβανία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία.

Η γκάμα των κατεψυγμένων φρούτων περιλαμβάνει βατόμουρα, βερίκοκα μισά, βύσσινα, δαμάσκηνα μισά, κάστανα, κεράσια, μήλα, ροδάκινα κύβο, σύκα, φραγκοστάφυλλα κόκκινα και μαύρα, φράουλες και βατόμουρα κόκκινα. Επίσης, η γκάμα των κατεψυγμένων λαχανικών περιλαμβάνει αγκινάρες, ανάμεικτα λαχανικά πέντε ειδών, καρότο κύβο και γκοφρέ, κουνουπίδι, κρεμμύδι για στιφάδο, μπάμιες, μπρόκολο, πιπεριές κόκκινες και πράσινες λωρίδα, πράσα, σπανάκι.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2000 και εδρεύει στην Αψαλο Αριδαίας του νομού Πέλλας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της, σε οικόπεδο έκτασης 41.175 τ.μ. Είναι η μοναδική βιομηχανία που επεξεργάζεται κάστανα. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Κρύα Βρύση και στη ΒΙ.ΠΕ. Εδεσσας, επίσης στον νομό Πέλλας. Εισάγει μέρος των λαχανικών και άλλων αγροτικών προϊόντων που επεξεργάζεται, από τις χώρες Βουλγαρία, Τουρκία και Ιταλία.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 15η οικονομική χρήση της, η AGRIFREDA κατέγραψε πωλήσεις 22,2 εκατ. ευρώ (+19,1%), μεικτά κέρδη 7,2 εκατ. ευρώ (+11,7%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,6 εκατ. ευρώ (-6,2%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,65 εκατ. ευρώ (-9,6%), κέρδη προ φόρων 2,5 εκατ. ευρώ (-11,4%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ (-16,6%).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης μειώθηκε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 32,4%, από 34,5% το 2014). Οι δαπάνες διάθεσης (4,1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 28,9%. Επίσης, οι δαπάνες διοίκησης (0,8 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 27,8%.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,92 εκατ. ευρώ (0,88 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 0,12 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2014). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από κέρδη 65.000 ευρώ από εκποίηση μηχανών.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 17,5% (22,5% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 12% (16,3% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 11,4% (από 15,4%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 7,8% (από 11,2%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 18,5%, από 21,8% το 2014, καθώς το σύνολο ενεργητικού στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 10,6%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, η οποία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ι. Σινιόσογλου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 15,3 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 79,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 19,4 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,6 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 8,8 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (3,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 3,4 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, αν και αυξήθηκαν κατά 6,2%, δεν ξεπερνούσαν τα 4,05 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν στο σύνολό τους, σχεδόν, βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 1 εκατ. περίπου ευρώ, αυξημένες κατά 30,5% και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Στα ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 1,1 εκατ. ευρώ, υπέρ της Alpha Bank.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 6,7 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας μεταποίησης φρούτων και λαχανικών τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 129,75 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,95 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,4% των πωλήσεων και το 15% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 11,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,7% των πωλήσεων και το 11,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 8,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,5% των πωλήσεων και το 8,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 4,9 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 35,1%. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο την τριετία 2008-2010. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 107 εργαζόμενους, έναντι 69 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,23 εκατ. ευρώ, έναντι 1,42 εκατ. ευρώ το 2014. Από τα κέρδη της χρήσης 2014 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 89.000 ευρώ. Επίσης, διέθεσε 84.000 ευρώ για αμοιβές της διοίκησής της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2015 σε 33.400 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 23.710 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 16.250 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2016 η εταιρεία προβλέπει υψηλότερα επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφόρα αποτελέσματα. Δίνει έμφαση στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεών της και στη διατήρηση επαρκούς επιπέδου ρευστότητας.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 14 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS