inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία Ευρωπτηνοτροφική - ΤσαούσηςΑύξηση πωλήσεων και υψηλή κερδοφορία κατέγραψε το 2015, για ακόμη μία χρονιά, η πτηνοτροφική βιομηχανία Ευρωπτηνοτροφική Χ. Β. Τσαούσης, στις μονάδες της οποίας παράγονται, τυποποιούνται και διατίθενται στη συνέχεια στην αγορά ακόμη και ως 150.000 αβγά ημερησίως.

Τα αβγά παραγωγής της εταιρείας διατίθενται, σε γενικές γραμμές, κατά 90% στην Αττική και ευρύτερα στην ελληνική αγορά και κατά 10% σε αγορές γειτονικών χωρών, όπως η Ιταλία, η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή το 1989 και εδρεύει στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της. Με άλλη εταιρική μορφή προϋπήρχε από το 1962 στο Βραχάτι Κορινθίας και αργότερα στην περιοχή Μπαθαρίστα του ίδιου νομού, ώσπου το 1982 δημιούργησε μεγάλες, σύγχρονες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα Εξαμίλια, με 35.000 πτηνά και μονάδα παραγωγής πτηνοτροφών.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 27η οικονομική χρήση της, η ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Χ. Β. ΤΣΑΟΥΣΗΣ κατέγραψε πωλήσεις 10 εκατ. ευρώ (+4,4%), μεικτά κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ (+4%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,3 εκατ. ευρώ (+5,5%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,7 εκατ. ευρώ (+5%), κέρδη προ φόρων 2,7 εκατ. ευρώ (+4,6%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη σχεδόν 1,9 εκατ. ευρώ (-0,6%), καθώς η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε κατά 19%. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε στο 35,4%, από 35,6% το 2014.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,66 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 39 χιλ. ευρώ (44 χιλ. ευρώ το 2014).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 44,5% (52,7% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 31% (38,7% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ήταν ίσα προς το 26,9% (επίσης 26,9%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 18,8% (από 19,7%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή στο επίπεδο του 23,5%, αν και το σύνολο του ενεργητικού στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,5%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χ. Β. Τσαούση και αντιπρόεδρο τον Β. Χ. Τσαούση της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 6,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 45,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 14,1 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,3 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 2,8 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (7,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 4,2 εκατ. ευρώ (4,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιπροσώπευαν το 30% του συνολικού ενεργητικού. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 1,8%, ήταν ύψους 7,6 εκατ. ευρώ και στο σύνολό τους, σχεδόν, βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι οφειλές σε τράπεζες δεν ξεπερνούσαν το 0,35 εκατ. ευρώ.

Στο κονδύλι του ενεργητικού της «χρεώστες διάφοροι» περιελάμβανε ποσό 3,96 εκατ. ευρώ που δόθηκε προ τριετίας σε διοικητικό στέλεχος για τη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας, η οποία διαθέτει σύγχρονο αναθρεπτήριο εκτροφής νεοσσών και χώρους στέγασης 200.000 ορνίθων, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 3,6 εκατ. ευρώ, από 3,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 81,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 23,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 28,9% των πωλήσεων και το 18,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 16 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,6% των πωλήσεων και το 26,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 11,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,8% των πωλήσεων και το 18,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 4,2 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 14%. Αύξηση πωλήσεων παρουσίασε όλα τα έτη μετά το 2005. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,0 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 38 εργαζόμενους, έναντι 40 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,07 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. ευρώ το 2014. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα ύψους 1 εκατ. ευρώ και αμοιβές διοίκησης 0,18 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του 2015 είχε διανείμει στους μετόχους της, από τα κέρδη του 2014 και προηγούμενων ετών, μερίσματα συνολικού ύψους 1,45 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2015 σε 87.340 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 70.710 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 49.315 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2016 η εταιρεία αισιοδοξεί ότι θα επιτύχει υψηλότερα επίπεδα κύκλου εργασιών και αποδοτικότητας. «Στο μέλλον προβλέπουμε ακόμη περισσότερα κέρδη, διότι βελτιώνεται συνεχώς η οργάνωση της επιχείρησης», αναφέρει το διοικητικό της συμβούλιο.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 14 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS