inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία κομπόστας φρούτων ΔαναΐςΜειωμένα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ίσα όμως προς το 9,3% των πωλήσεών της και το 12% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία επεξεργασίας και κονσερβοποίησης φρούτων Δαναΐς.

Η επιχείρηση είναι στρατηγικά τοποθετημένη, με δυο βιομηχανικές μονάδες, στις περιοχές της χώρας όπου συγκομίζονται τα περισσότερα βερίκοκα και ροδάκινα. Η πρώτη μονάδα της είναι εγκατεστημένη στους Μύλους Αργους στον νομό Αργολίδας και επεξεργάζεται βερίκοκα, ενώ η δεύτερη, που επεξεργάζεται ροδάκινα, βρίσκεται στη Σκύδρα του νομού Πέλλας. Η πρώτη περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 11.000 τ.μ. σε σύνολο 25.000 τ.μ. και έχει ωριαία δυνατότητα επεξεργασίας 12-14 τόνων βερίκοκου. Η δεύτερη περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 25.000 τ.μ. σε σύνολο 90.000 τ.μ. και έχει ωριαία δυνατότητα επεξεργασίας 30-35 τόνων βερίκοκου.

Η Δαναΐς ιδρύθηκε το 1979. Παράγει κομπόστες βερίκοκου και ροδάκινου σε συσκευασίες του 1, 3 και 5 κιλών, πουρέ χυμού βερίκοκου και ροδάκινου σε ασηπτικούς σάκους των 200 κιλών σε βαρέλια, καθώς και κύβους ροδάκινου σε ασηπτική συσκευασία σε βαρέλι, με ωμικό σύστημα παστερίωσης. Διαθέτει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της στη διεθνή αγορά.

Εξαιτίας της μειωμένης συγκομιδής φρούτων, κατά το 2015, ο κύκλος εργασιών της μειώθηκε και το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος ήταν αυξημένο.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 28η οικονομική χρήση της, η ΔΑΝΑΪΣ κατέγραψε πωλήσεις 24,3 εκατ. ευρώ (-6,2), μεικτά κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ (-25,6%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,6 εκατ. ευρώ (-29%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,2 εκατ. ευρώ (-30,9%), κέρδη προ φόρων 3,25 εκατ. ευρώ (-30,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη της τάξεως των 2,3 εκατ. ευρώ (-35,2%). Το σύνολο των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 4,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 18,5%, από 23,3% το 2014).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,41 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 17 χιλ. ευρώ (18 χιλ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 17,3% (25,1% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 12% (18,6% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 13,4% (από 18,2%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 9,3% (από 13,4%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 14,8%, από 19,1% το 2014, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 8,1%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αγγ. Γάτσιος της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 17,2 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 70% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 24,5 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (20,55 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 13,2 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (7,35 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 3,8 εκατ. ευρώ (5,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 19,1%, αλλά δεν ξεπερνούσαν τα 7,35 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 230,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 31,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,7% των πωλήσεων και το 12,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 20,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9% των πωλήσεων και το 13,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 16 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,9% των πωλήσεων και το 10,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 15,4 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2009, 2014 και 2015. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 28,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 163 εργαζόμενους, έναντι 145 το 2014, εκ των οποίων το εποχιακό προσωπικό ήταν 110 άτομα το 2015 και 112 το 2014 και το μόνιμο προσωπικό 53 το 2015 και 33 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,77 εκατ. ευρώ, έναντι 2,85 εκατ. ευρώ το 2014. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διανέμει στους μετόχους της μέρισμα 2,15 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2014 και προηγούμενων χρήσεων είχε εγκρίνει για τους μετόχους της μέρισμα 5,59 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2013 ήταν 2,49 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο, λαμβανομένου υπόψη τόσο του εποχιακού όσο και του μόνιμου προσωπικό, το 2015 ήταν 22.195 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 19.980 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 13.865 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση συμμετέχει με μικρό ποσοστό στην Εταιρεία Επεξεργασίας και Εμπορίας Οπωροκηπευτικών και διαθέτει πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους στη Νέα Κίο Αργολίδας.

Σχεδιάζει επενδύσεις της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού.

Η υφιστάμενη ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 40.000 τόνους έτοιμων προϊόντων.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 17 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS