inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 19 εκατ. ευρώ αναμένει, για το 2016, η αχαϊκή οινοποιία ΚαβίνοΜε έσοδα της τάξεως των 19 εκατ. ευρώ, λόγω μεγαλύτερων εξαγωγών, αναμένει ότι θα ολοκληρώσει τη χρήση 2016 η αχαϊκή οινοποιία Καβίνο, η οποία το 2015 άντλησε από τη διεθνή αγορά το 75% των συνολικών εσόδων της, ύψους 17,3 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1958 και εδρεύει στο Αίγιο, στον νομό Αχαΐας, όπου οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της συνδυάζονται με ιδιόκτητους αμπελώνες σε ορεινές πλαγιές γνωστές για την παραγωγή παραδοσιακών τοπικών ποικιλιών οίνου, αλλά και ξένων ποικιλιών οίνου. Εκτός από κρασιά παράγει και ούζο με την επωνυμία της. Θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές παραδοσιακές ελληνικές οινοποιίες και διαθέτει προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ρωσία.

Την περίοδο 1998-2008 δαπάνησε περισσότερα από 4,5 εκατ. ευρώ για ποιοτικό εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών της. Από το 2002 ασχολείται και με την παραγωγή οίνων βιολογικής καλλιέργειας. Το 2012 υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ το 2013 εκσυγχρόνισε περαιτέρω το οινοποιείο της και έλαβε δόση κρατικής επιχορήγησης ύψους 0,425 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 33η οικονομική χρήση της, η ΚΑΒΙΝΟ κατέγραψε πωλήσεις 17,3 εκατ. ευρώ (+1,2%), μεικτά κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ (+73,3%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,65 εκατ. ευρώ (+81,3%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,3 εκατ. ευρώ (+126,8%), κέρδη προ φόρων 0,515 εκατ. ευρώ (+236,6%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ (+41,1%). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης διευρύνθηκε κατά 7,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 17,2%, από 10% το 2014).

Το 24,9% των εσόδων της (4,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από την ελληνική αγορά (-5,5%), το 72,6% (12,6 εκατ. ευρώ) από άλλες αγορές χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (+2,2%) και το υπόλοιπο 2,5% (περίπου 0,4 εκατ. ευρώ) από αγορές τρίτων χωρών (+76%).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,38 εκατ. ευρώ (επίσης 0,38 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,36 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2014) και ζημιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων 0,43 εκατ. ευρώ.

Εξαιτίας βλάβης μηχανήματος, τον Μάιο του 2015 ξέσπασε πυρκαϊά σε αποθήκη πρώτων υλών της εταιρείας, προκαλώντας ζημιά 0,43 εκατ. ευρώ, η οποία έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της χρήσης 2015. Εναντι αυτής, η επιχείρηση αναμένει ότι θα λάβει αποζημίωση άνω του 0,15 εκατ. ευρώ, από ασφαλιστική εταιρεία, εντός του 2016.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,6% (2% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 2,6% (1,9% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3% (από 0,9%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1,2% (από 0,9%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,8%, από 4% το 2014, παρά το γεγονός ότι το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,5%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της Cavino, η οποία έχει πρόεδρο τον Θ. Κ. Αναστασίου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ι. Κ. Αναστασίου που κατέχουν από κοινού το 50% των μετοχών της, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 7,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 32,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 24,2 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,2 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 3,8 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (9,4 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,4 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 6,8%, ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 57,4% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,7% και κατά 46% βραχυπρόθεσμες. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν κρατικές ενισχύσεις 1,75 εκατ. ευρώ. Στα ακίνητα και τα μηχανήματά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 1,9 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση όφειλε να προβεί σε πρόσθετες προβλέψεις για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,735 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 11 εκατ. ευρώ, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, λόγω νέων επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της οινοποιητικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 153,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 8,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 1,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, λόγω τεσσάρων ζημιογόνων χρήσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 7,6 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 12,8%. Σημείωσε αύξηση πωλήσεων όλες τις χρονιές. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 17,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008.

Στα τέλη του 2015 η εταιρεία απασχολούσε 65 εργαζόμενους, έναντι 60 στα τέλη του 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,59 εκατ. ευρώ, έναντι 1,53 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,11 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο, με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων στις 31.12.2015, ανήλθαν σε 25.415 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 7.925 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 3.170 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2016 η εταιρεία εκτιμά ότι θα επιτύχει αύξηση κύκλου εργασιών της τάξεως του 10% και θα καταγράψει κερδοφόρα αποτελέσματα. Οι πάγιες επενδύσεις που υλοποίησε το 2015 ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2014) και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ειδική επένδυση εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους 0,23 εκατ. ευρώ, για την οποία επιχορηγήθηκε με 0,12 εκατ. ευρώ. Στοχοποιεί τις βασικότερες αγορές της και εξαπλώνεται εξαγωγικά, έχοντας ήδη τοποθετήσει προϊόντα της σε ράφια αλυσίδων λιανεμπορίου στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Ρωσία. Για να ενισχύσει τη θέση της στην εγχώρια αγορά, το 2015 προχώρησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία υποκαταστήματος στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

Με ανοξείδωτες δεξαμενές με μανδύες ψύξης για σταθερές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, υπόγειες κλιματιζόμενες κάβες παλαίωσης σε δρύινα γαλλικά βαρέλια μικρής περιεκτικότητας, αυτόματες γραμμές εμφιάλωσης και κλιματιζόμενους αποθηκευτικούς χώρους εμφιάλωσης των οίνων, η επιχείρηση αποδεικνύει, όπως αναφέρει, το πάθος και το μεράκι των ανθρώπων της για την παραγωγή ποιοτικών οίνων.

Μεγαλύτεροι μέτοχοι της οινοποιητικής εταιρείας είναι οι Θ. Κ. Αναστασίου και Ι. Κ. Αναστασίου με μερίδια 25% έκαστος και ο Παν. Δούσκας με 15,6%.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 17 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS