inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιογόνο το 2015 για την εταιρεία έτοιμου σκυροδέματος BetomixΑύξησε σημαντικά τις πωλήσεις της, αλλά δεν μπόρεσε να επιστρέψει σε κερδοφόρα αποτελέσματα, κατά το 2015, η εταιρεία έτοιμου σκυροδέματος Betomix.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1972, εξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1977 και εδρεύει στον νομό Λάρισας. Διευθύνεται από τον Γ. Νταή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Ηταν ζημιογόνος όλα τα χρόνια μετά το 2007, με εξαίρεση το έτος 2011, οπότε είχε εμφανίσει κέρδη λόγω έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Οι πωλήσεις της το 2015 σημείωσαν αύξηση 31,1% και ανήλθαν σε 0,83 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της βελτιώθηκε κατά 5,4 εκατοστιαίες μονάδες (5,7%, από μόλις 0,3% το 2014). Ωστόσο ούτε η αύξηση των πωλήσεων ούτε η βελτίωση των μεικτών αποτελεσμάτων ήταν ικανή να αποτρέψει την καταγραφή ζημιών, λόγω της κρίσης που πλήττει την ιδιωτική οικοδομική-κατασκευαστική δραστηριότητα.

Η επιχείρηση είχε ζημιές ακόμη και προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με λοιπά έξοδα-ζημιές 37.000 ευρώ. Ως ποσοστό των πωλήσεων οι ζημιές της προ φόρων και μετά φόρων μειώθηκαν σε -7,5%, από -28,1% το 2014.

Ωστόσο, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,76 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,76 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας έτοιμου σκυροδέματος BETOMIX τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 21,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -3% των πωλήσεων και το -2,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -10,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές άνω του 0,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -3,8% των πωλήσεων και το -10,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, κυρίως λόγω σημαντικών ζημιών τις χρήσεις 2008, 2010 και 2012.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ζημιογόνος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Η χρήση 2015 ήταν η 38η της εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, οκτώ εργαζόμενους και διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 166.000 ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 18 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS