inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα κέρδη, το 2015, για την εταιρεία συμπληρωμάτων ζωοτροφών ΜανούραςΚέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 5,3% των μέσων απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, αυξημένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2014, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας συμπληρωμάτων ζωοτροφών Α. Α. Μανούρας.

Η επιχείρηση Βιοτεχνία Εμπόριο Συμπληρωμάτων Ζωοτροφών - Δαρμάκων (ΒΕΣΖ-Φ) Α. Α. Μανούρας, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, είναι εγκατεστημένη στην περιοχή Φήκη του νομού Τρικάλων. Ασχολείται, εκτός από τα συμπληρώματα ζωοτροφών, σε ολοένα και μεγαλύτερη κλίμακα με την εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων και εφοδίων, με αποτέλεσμα οι εμπορικές πωλήσεις της να υπερβαίνουν πλέον, ορισμένες χρονιές, τις βιομηχανικές. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν στεγασμένους χώρους 2.000 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 14.000 τ.μ.

Η εταιρεία παράγει προϊόντα υποκατάστατων γάλακτος, προμίγματα και ισορροπιστές για τη χοιροτροφία, τη βοοτροφία, την αιγοπραβοτοτροφία και την πτηνοτροφία. Κατά διαστήματα εξάγει μέρος των προϊόντων της σε άλλες βαλκανικές χώρες και την Κύπρο.

Εκανε τα πρώτα της βήματα ως ατομική επιχείρηση το 1989 και μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 2003. Διευθύνεται από τον Αχ. Μανούρα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Οι πωλήσεις της το 2015 σημείωσαν κάμψη 11,9% και περιορίστηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ. Το 21,9% των εσόδων της (1,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 78,1% (4 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητές της.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων (113 χιλ. ευρώ) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,8% (0,9% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους (70 χιλ. ευρώ) απόδοση 4,2% (0,1% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 2,2% (από 0,3%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 1,4% (από 0%).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες (18,7%, από 15,5% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και χρεωστικούς τόκους ύψους 0,13, που ισοδυναμούν με 2,5% των πωλήσεων. Επίσης, με προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων 0,415 εκατ. ευρώ, έναντι 0,46 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συμπεριλαμβανομένων των απομειώσεων, ήταν ύψους 0,66 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας (4,2 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερη κατά 1,5 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (2,7 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση όφειλε να προβεί σε πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,98 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Α. Α. ΜΑΝΟΥΡΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 59,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 7,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 12,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 3,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,27 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013.

Η χρήση 2015 ήταν η 12η της εταιρείας. Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 11 εργαζόμενους, έναντι επίσης 11 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,22 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,22 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2015, ανά εργαζόμενο, ήταν της τάξεως των 22.000 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 10.270 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά τους φόρους 6.365 ευρώ ανά εργαζόμενο. Εάν ληφθούν υπόψη οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, η κερδοφορία ανά εργαζόμενο ανέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 19 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS