inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ζημιές επέστρεψε, το 2015, η εταιρεία Αρμός ΠροκατασκευέςΚαθίζηση εσόδων και ζημιές, αντί κερδών 1,6 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω ισχνής ζήτησης για προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία Αρμός Προκατασκευές, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά βαριάς προκατασκευής και έχει συμμετάσχει με προϊόντα της σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως το Μετρό και το αεροδρόμιο των Αθηνών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1987, ως εταιρεία παραγωγής προϊόντων τσιμέντου, όπως είναι οι πλάκες τσιμέντου και οι κυβόλιθοι, για να επεκταθεί αργότερα στην παραγωγή προϊόντων προακατασκευασμένου σκυροδέματος για κτίρια, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, έργα οδοποιίας και σύνθετα έργα υποδομής, καθώς και τσιμεντοσωλήνων για κοινωφελή δίκτυα. Εδρεύει στο Ομορφοχώρι του νομού Λάρισας, όπου βρίσκεται η πρώτη μονάδα της. Η δεύτερη βρίσκεται στον Αγιο Θωμά Θηβών του νομού Βοιωτίας και κατασκευάστηκε το 1995. Οι εγκαταστάσεις αυτές καταλαμβάνουν έκταση 35.000 τ.μ., σε οικόπεδα 260 στρεμμάτων. Ως ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί από το 1990.

Εξελίχθηκε σε όμιλο, ιδρύοντας το 2002 τη θυγατρική Ωμέγα Κατασκευαστική για την εκτέλεση έργων προκατασκευής, ως μέτοχός της με μερίδιο 92%. Επίσης, απέκτησε το 44% της εταιρείας Γεωδόμηση.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 25η οικονομική χρήση της, η μητρική εταιρεία ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κατέγραψε πωλήσεις 9,6 εκατ. ευρώ (-44,4%), μεικτά κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ (-55,8%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν 0,4 εκατ. ευρώ (-86,4%), ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ (κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ το 2014), ζημιές προ φόρων σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές άνω του 0,5 εκατ. ευρώ (κέρδη επίσης 1,6 εκατ. ευρώ).

Το 97% των εσόδων της (9,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Ποσό 0,24 εκατ. ευρώ αντλήθηκε από πωλήσεις σε τρίτη, μη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συρρικνώθηκε κατά 7,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 29%, από 36,5% το 2014).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,5 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,3 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ το 2014). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων, συνεπώς, ήταν οριακά θετικό.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκε σε 1,8%, από 11,2% το 2014, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 14,6%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο -και μέτοχός της- Γ. Ν. Ωρολογόπουλος, στις 31.12.2015 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 6 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,6 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 37,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 20,5 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,8 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 2,1 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (12,9 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 18,8%, ήταν ύψους 12,9 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν στο σύνολό τους, σχεδόν, βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν στη διάρκεια της χρήσης κατά 19,6% και ήταν στο σύνολό τους, σχεδόν, βραχυπρόθεσμες. Για την ασφάλεια των δανείων της στα ακίνητά της είχε εγγραφεί προσημείωση ποσού 10,5 εκατ. ευρώ. Στο τέλος της χρήσης όφειλε σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 0,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονταν επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις ποσού 3,865 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν είχε σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 213,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 22,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,7% των πωλήσεων και το 7,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Mετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -0,4% των πωλήσεων και το -0,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων τις χρήσεις 2010-2013.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 18,7 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε την περίοδο 2009-2012 και το 2015. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 33,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 123 εργαζόμενους, έναντι 174 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,52 εκατ. ευρώ, έναντι 3,53 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,13 εκατ. ευρώ.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για τη χρήση 2015 δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2014 είχε καταγράψει πωλήσεις 19,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη αναλογούντα στην ίδια 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 24,4% των ενοποιημένων μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 19 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS