inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ισχυρότερες οι επιδόσεις της εταιρείας θερμομονωτικών πάνελ Arkhon Panel το 2015Υψηλότερες πωλήσεις και υψηλότερα κέρδη «άφησε» το 2015 στην αχαϊκή βιομηχανία θερμομονωτικών πάνελ Arkhon Panel, η οποία αριθμεί πλέον οκτώ έτη λειτουργίας και συνδέεται με τον όμιλο επιχειρήσεων Βιεμετάλ.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 με την αρχική επωνυμία Βιεμετάλ Πάνελ και άρχισε ουσιαστικά την παραγωγική λειτουργία της τον επόμενο χρόνο στη Βιομηχανική Περιοχή των Πατρών, όπου διαθέτει οικόπεδα 27.050 τ.μ. με βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις 3.625 τ.μ. Εχει εφοδιαστεί με γραμμή παραγωγής θερμομονωτικών πάνελ μήκους 250 μέτρων, η οποία θεωρείται από τις πιο αυτοματοποιημένες επί ευρωπαϊκού εδάφους και είναι υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας.

Μέρος της παραγωγής της εταιρείας διατίθεται σε άλλες βαλκανικές χώρες, την Ιταλία και την Κύπρο.

Εκτός από πανέλα πολυουρεθάνης, η επιχείρηση επεξεργάζεται, παράγει και διαθέτει χαλυβδόφυλλα για την κατασκευή σύμμεικτων δαπέδων, διαμορφωμένα ελάσματα και άλλα συναφή προϊόντα, συναφή με τις δραστηριότητες της συνδεδεμένης εταιρείας Βιεμετάλ.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 7η οικονομική χρήση της, η ARKHON PANEL κατέγραψε πωλήσεις 15,2 εκατ. ευρώ (+6,2%), μεικτά κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ (+14,9%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,6 εκατ. ευρώ (+19,3%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,9 εκατ. ευρώ (+39,5%), κέρδη προ φόρων 0,7 εκατ. ευρώ (+73,6%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ (+69,4%). Το 92,9% των εσόδων της (14,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 7,1% (περίπου 1,1 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 24,1% των εσόδων της (σχεδόν 3,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στη συνδεδεμένη εταιρεία Βιεμετάλ.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (στο 15%, από 13,9% το 2014). Το γεγονός αυτό επέδρασε καθοριστικά στην καταγραφή βελτιωμένων κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,53 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,21 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2014), λοιπά έξοδα-ζημιές 0,10 εκατ. ευρώ και απομείωση περιουσιακών στοιχείων σχεδόν 0,1 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από λοιπά έσοδα-κέρδη 0,27 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 8,3% (5% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 5,8% (3,6% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,6% (από 2,8%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 3,2% (από 2%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκε σε 10%, από 9,5% το 2014, παρά το γεγονός ότι το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 14%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Ν. Α. Ζαχαρόπουλος του ομίλου Βιεμετάλ, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε σχεδόν 8,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 54,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 15,9 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,9 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 0,3 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω των 6,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1,2 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 25,5%, κυρίως λόγω επενδύσεων. Ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 91,2% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 32,6% και κατά 83,2% βραχυπρόθεσμες.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 5,4 εκατ. ευρώ, από 5,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Ωστόσο, τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή ανέρχονταν σε 3,6 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας τη χρονική περίοδο 2009-2015, δηλαδή στο διάστημα των επτά αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ανήλθαν σε 79,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 8,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων και επίσης το 9,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 5,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις επτά εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2009 ήταν της τάξεως των 3,9 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2009-2015 ανέρχεται σε 48,4%. Αύξηση πωλήσεων παρουσίασε όλα τα έτη. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 15,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 18 εργαζόμενους, έναντι 14 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι 0,33 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο το 2015 ανήλθαν σε 87.830 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 39.055 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 27.110 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2016 η εταιρεία στα μέσα του 2015 είχε αναφέρει ότι βαίνει θετική.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 20 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS