inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων 10% αναμένει η χημική βιομηχανία Durostick το 2016Την πεποίθηση ότι οι πωλήσεις της το 2016 θα συνεχίζουν να ανακάμπτουν και θα αυξηθούν κατά 10% εκφράζει η χημική βιομηχανία Durostick, η οποία το 2015 είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται εκ νέου, μετά από μία ολόκληρη εξαετία κάμψης τους, αλλά δεν κατάφερε να καταγράψει κέρδη.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1988, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1993 και εδρεύει στη θέση Πατημα Κοκορέμι στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου Αττικής. Παράγει στεγανωτικά και συγκολλητικές ύλες, χρώματα, επιχρίσματα και χημικά καθαρισμού πλακιδίων, καθώς και άλλα, συναφή προϊόντα. Επίσης, εμπορεύεται συναφή είδη. Μέρος των προϊόντων και εμπορευμάτων της διατίθεται σε άλλες βαλκανικές χώρες, τη Βρετανία, την Κύπρο, τη Ρωσία, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες. Διευθύνεται από τον Ν. Γ. Χούλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας την 22η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 18,7 εκατ. ευρώ (+2,5%), μεικτά κέρδη 9,3 εκατ. ευρώ (-2,9%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,3 εκατ. ευρώ (-0,8 εκατ. ευρώ το 2014), ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,4 εκατ. ευρώ (+71,7%), ζημιές προ φόρων 0,4 εκατ. ευρώ (+70,9%) και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,4 εκατ. ευρώ (+70,8%). Η μείωση των ζημιών επιτεύχθηκε παρά το γεγονός ότι ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης μειώθηκε κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 49,9%, από 52,7% το 2014). Οφείλεται στη συμπίεση των συνολικών δαπανών διάθεσης και διοίκησης κατά 10,1%.

Επίσης, τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας θα ήταν θετικά αν δεν επιβαρύνονταν με προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων 0,5 εκατ. ευρώ.

Επιβαρύνθηκαν, ακόμη, με αποσβέσεις 0,7 εκατ. ευρώ (επίσης 0,7 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 11 χιλ. ευρώ (9 χιλ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Το 91,3% των εσόδων της (17,05 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 8,7% (περίπου 1,6 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Από πωλήσεις στη διεθνή αγορά αντλήθηκαν 1,94 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ το 2014), ποσό ίσο προς το 10,4% των συνολικών πωλήσεων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 24,8 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 90,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 27,3 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 13,7 εκατ. ευρώ, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, ενώ τα πάγια υπό κατασκευή ανέρχονταν σε 3,2 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,9 εκατ. ευρώ (3,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Το 2015 η DUROSTICK απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 211 εργαζόμενους, έναντι 218 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 6,56 εκατ. ευρώ, έναντι 6,84 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές των μελών της διοίκησής της για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της διέθεσε 0,48 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 277,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 31,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,3% των πωλήσεων και το 11,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 14,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,2% των πωλήσεων και το 6,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 27,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 33,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2014.

Τον Ιούνιο του 2016 εκλάπη από το ταμείο της εταιρείας 0,56 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 24 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS