inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ισχυρότερη κερδοφορία αναμένει η χαρτοβιομηχανία DS Smith Cretan Hellas το 2016Μικρή αύξηση των πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, μειωμένα κατά 19% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2014 λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων, κατέγραψε το 2015 η χαρτοβιομηχανία DS Smith Cretan Hellas, θυγατρική της ομοειδούς βιομηχανίας DS Smith Hellas, που ανήκει σε βρετανικό επιχειρηματικό όμιλο.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1980 και είναι εγκατεστημένη στην περιοχή Παχειά Αμμος της Ιεράπετρας του νομού Λασιθίου, στην Κρήτη. Παλαιότερα έφερε την ονομασία Κρητική Χαρτοβιομηχανία και έως πέρυσι ονομαζόταν SP - Cartonpack Packaging Hellas. Εχει βασικό αντικείμενο την παραγωγή χαρτοκιβωτίων, που προορίζονται κυρίως για τη συσκευασία αγροτικών προϊόντων του νησιού.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η DS Smith Cretan Hellas το 2015, ολοκληρώνοντας την 35η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 14,4 εκατ. ευρώ (+0,9%), μεικτά κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ (+1,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ (-18,7%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,5 εκατ. ευρώ (-28%), κέρδη προ φόρων 0,45 εκατ. ευρώ (-30,4%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,265 εκατ. ευρώ (-38,2%).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης παρέμεινε αμετάβλητος (στο 14,7%, όπως και το 2014).

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τον οξύτερο κατά το 2015 ανταγωνισμό στην αγορά χαρτοκιβωτίων μείωσε τις τιμές των προϊόντων της κατά 3,8%. Συγχρόνως, αύξησε κατά 4,4% τον όγκο των πωλήσεων χαρτοκιβωτίων στους 12.922 τόνους, από 12.382 τόνους το 2014.

Η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και η καταγραφή μειωμένων κερδών προ φόρων και μετά φόρων οφείλονται σε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομείωση επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,285 εκατ. ευρώ και απαξιωμένων αποθεμάτων ποσού 0,15 εκατ. ευρώ. Ειδικά για την πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ο ορκωτός ελεγκτής ανέφερε ότι δεν προέκυπτε τέτοια ανάγκη. Εξαιρουμένης αυτής, τα κέρδη προ φόρων θα ήταν αυξημένα κατά 13%.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,72 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,28 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,07 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με αξιοσημείωτο τραπεζικό δανεισμό.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που έχει διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ανδρικόπουλο, ανέρχονταν σε 9,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 67,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,1 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (4,2 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 2.000 ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014, καθώς χρειάστηκε για την υλοποίηση επενδύσεων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 1,1 εκατ. ευρώ (1,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, λόγω της υλοποίησης νέων επενδύσεων 0,64 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας DS SMITH CRETAN HELLAS τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 121,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6% των πωλήσεων και το 6,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 4,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 2,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 7,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2012.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 62 εργαζόμενους (στα τέλη της χρήσης ήταν 65, έναντι 61 στα τέλη της χρήσης 2014). Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,72 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διετέθη 0,09 εκατ. ευρώ.

Στα μέσα του 2016 η επιχείρηση εκτιμούσε ότι η τρέχουσα χρήση εξελίσσεται «πολύ ικανοποιητικά», με αύξηση του όγκου των πωλήσεων και της κερδοφορίας της. Ηταν εφικτή, ανέφερε, η βελτίωση των τιμών και της παραγωγικότητας, λόγω της εγκατάστασης νέων, καλύτερων μηχανών.

Μέτοχοί της είναι η ελληνική DS Smith Hellas με 71,1% και η ολλανδική DS Smith Hellas Netherlands με το υπόλοιπο 28,9%.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS