inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 39,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2015 τα έσοδα της βιομηχανίας χαρτοπολτού ΜάξιΑύξηση πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 3,8 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 8,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία χαρτόμαζας και χαρτικών tissue Μάξι.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Κατερίνη, στον νομό Πιερίας. Ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί μία από μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χαρτοπολτού, μετά τις μεγάλες επενδύσεις που ολοκλήρωσε, για τον σκοπό αυτό, το 2011. Παράγει, επίσης, χαρτικά tissue για οικιακή και επαγγελματική χρήση, με τα σήματα «Maxi Class», «Maxi Love», «Maxi Star» και «Satin Class», καθώς και για τρίτες εταιρείες. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται απορρυπαντικά και είδη ατομικής υγιεινής, όπως πάνες. Εξάγει προϊόντα της στην Τουρκία, το Ισραήλ, σε χώρες των Βαλκανίων και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο διανομής προϊόντων της στην εγχώρια αγορά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 30 φορτηγά αυτοκίνητα.

Η βιομηχανική μονάδα της έχει στεγασμένους χώρους 18.500 τ.μ. και είναι σε θέση να παράγει ετησίως περί τους 28.000 τόνους χάρτου για τις ανάγκες παραγωγής τελικών προϊόντων χάρτου, καθώς και για εξαγωγές.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Πιερίας το 2015, ολοκληρώνοντας την 27η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 39,1 εκατ. ευρώ (+2% ή +0,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 9,05 εκατ. ευρώ (επίσης 9,05 εκατ. ευρώ το 2014).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,8 εκατ. ευρώ (-29% ή -1,5 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,5 εκατ. ευρώ (-36,4% ή -1,4 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,2 εκατ. ευρώ (-46,9% ή -1,1 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 7,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη άνω σχεδόν 0,9 εκατ. ευρώ (-44,3 ή -0,7 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 5,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Το 96,6% των εσόδων της (37,8 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 3,4% (περίπου 1,3 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και υλικών. Από τη διεθνή αγορά αντλήθηκαν 3,3 εκατ. ευρώ (8,5% των εσόδων), καθώς η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 3,85%. Η παραγωγικότητα της χαρτοποιητικής μηχανής της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3% περίπου.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε (στο 23,2%, από 23,6% το 2014). Ωστόσο, η μείωση της κερδοφορίας της οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με απομειώσεις επισφαλών και επίδικων εμπορικών απαιτήσεων 1,04 εκατ. ευρώ, καθώς και με πρόσθετες απομειώσεις 0,17 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο εξυγίανσης των λογαριασμών της. Εξαιρουμένων αυτών, η κερδοφορία ήταν αυξημένη.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούν σε 20.420 ευρώ ανά εργαζόμενο. Εξαιρουμένων των απομειώσεων, ήταν 26.950 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν εξάλλου με αποσβέσεις 1,25 εκατ. ευρώ (1,35 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,30 εκατ. (επίσης 1,67 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιστοιχούν αθροιστικά στο 6,5% των πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 17,6 εκατ. περίπου ευρώ (16,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 39,1% (37,5%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 44,9 εκατ. περίπου ευρώ (44,5 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν κατά 80,6% βραχυπρόθεσμες, συνολικού ύψους 16,2 εκατ. ευρώ, έναντι 16,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (-1,2%).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (24,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (23,5 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων θα έπρεπε να ήταν κατά 0,95 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 1 εκατ. ευρώ (σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι απαιτήσεις της από συνδεδεμένα μέρη ήταν ύψους 0,7 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της χαρτοβιομηχανίας ΜΑΞΙ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 300,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 29,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 8,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 7,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,5% των πωλήσεων και το 6,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 4,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 16,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 39,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Κάμψη πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2009 και 2010. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 14%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 18,65 εκατ. ευρώ, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, εξαιρουμένων παγίων υπό κατασκευή 0,7 εκατ. ευρώ. Για αγορές παγίων το 2015 δαπάνησε 0,7 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το 2014, υλοποιώντας βελτιώσεις στον μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής και επεξεργασίας χάρτου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός του 2016.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,4%, έναντι 12% το 2014.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Παπαδόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, αναφέρει ότι η εγχώρια αγορά χαρτικών tissue για οικιακή και επαγγελματική χρήση πλήττεται από αθρόες εισαγωγές προϊόντων από την Ιταλία και την Τουρκία. Η εταιρεία διατηρεί ωστόσο τα μερίδιά της. Θεωρεί δυνατά σημεία της τον εξαιρετικό εξοπλισμό και τη μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα, τη μακρά πείρα της στην αγορά και το πεπειραμένο προσωπικό της. Επιδιώκει τη διεύρυνση των συνεργασιών της με μεγάλους πελάτες και επέκταση στην αγορά Horeca, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας του τομέα επεξεργασίας χάρτου. Θέτει σε κυκλοφορία νέους κωδικούς προϊόντων. Η χρήση 2016 θα επιβαρυνθεί με μικρότερες, απ' ό,τι το 2015, απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων. Ο στόχος είναι να «κλείσει» με αύξηση κύκλου εργασιών της τάξεως του 8%.

Το 2015 η Μάξι απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 185 εργαζόμενους, έναντι 176 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 5,05 εκατ. ευρώ, έναντι 4,99 εκατ. ευρώ το 2014. Οι αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ανήλθαν σε 0,70 εκατ. ευρώ.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ενοποιημένος ισολογισμός της εταιρείας για τη χρήση 2015. Από κοινού με τη ζημιογόνο θυγατρική της Οργανοχημικά Λιπάσματα Μακεδονίας, η επιχείρηση είχε αναφέρει για τη χρήση 2014 έσοδα 39 εκατ ευρώ και αναλογούντα στην ίδια καθαρά κέρδη 0,9 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS