inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κατά 44% αύξησε τα έσοδά της, το 2015, η εταιρεία συσκευασίας φρούτων και λαχανικών Γεωφρούτα ΕλλάςΑλματώδη αύξηση, η οποία συνοδεύτηκε από σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους, παρουσίασαν κατά το 2015 οι πωλήσεις της πελοποννησιακής εταιρείας διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών Γεωφρούτα Ελλάς ή Geofruit Hellas Γ. Αγγελόπουλος - Α. Γαρδικιώτης, όπως επίσης είναι γνωστή στην αγορά

Η επιχείρηση έχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στα Λεχαινά του νομού Ηλείας. Εκανε τα πρώτα της βήματα το 1978 και απέκτησε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με κτίρια εμβαδού 2.500 τ.μ., το 2005. Η επένδυση εκείνη απέδωσε διαλογητήριο, τυποποιητήριο και συσκευαστήριο φρούτων και λαχανικών, καθώς και γραμμή τυποποίησης πατάτας.

Με νέα επένδυση, το 2010, προστέθηκαν κτιριακές εγκαταστάσεις 2.800 τ.μ., με δυο γραμμές τυποποίησης για καρπούζια και φράουλες.

Η Γεωφρούτα Ελλάς τυποποιεί και συσκευάζει καρπούζια, ξερά σύκα, φράουλες, εσπεριδοειδή, πατάτες και κολοκυθάκια. Μέρος των προϊόντων διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας τη 15η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 12,05 εκατ. ευρώ (+44% ή +3,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ (+30,9% ή +0,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,6 εκατ. ευρώ (-3,2% ή -0,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,3 εκατ. ευρώ (-7,4% ή -0,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ (-21,8% ή -0,05 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ (-25,3% ή -0,04 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 22,2%, από 24,5% το 2014). Συγχρόνως, αυξήθηκαν κατά 33,8% οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων και κατά 60,3% οι δαπάνες διοίκησης.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,31 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,11 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2014).

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,50 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,7%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 4,3%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,6%, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 1%.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων 0,08 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,1 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 2,9 εκατ. περίπου ευρώ (2,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 31,9% (39,9%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 9,1 εκατ. ευρώ (6,9 εκατ. ευρώ).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,6 εκατ. ευρώ) ήταν μόνο κατά 59 χιλ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω του 5,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,41 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+14,6%), κατά 92,8% βραχυπρόθεσμες. Είχαν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων για ποσό 0,3 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και υφίστατο προσημείωση ποσού 0,9 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank, για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανήλθαν σε 3,45 εκατ. ευρώ, έναντι 3,38 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 86,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 2,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 63 χιλ. ευρώ, ίσες προς το -0,1% των πωλήσεων και το -0,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, λόγω υψηλών ζημιών τη χρήση 2010.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 3,6 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εξασθένησε σε 6,7%, αντί 9,1% το 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 31,3%.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τη Διονυσία Αγγελοπούλου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Αγγελόπουλο. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 27 εργαζόμενους, έναντι 22 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,33 εκατ. ευρώ, έναντι 0,23 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων διέθεσε 0,05 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.grΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS