inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρο ήταν το 2015 για τη βιομηχανία δομικών υλικών ΑριαντσήςΟριακά μειωμένες πωλήσεις και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 242.000 ευρώ, ίσα προς το 41,2% των πωλήσεων και το 18,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, ενισχυμένα κατά 33%, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος και επεξεργασίας αδρανών υλικών Π. Β. Αριαντσής, η οποία έχει επεκταθεί και στον τομέα κατασκευής τεχνικών έργων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1997. Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στην Κομοτηνή του νομού Ροδόπης.

Τα κέρδη της προ φόρων (185.000 ευρώ) αυξήθηκαν κατά 69,7% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 22,4%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους (140.000 ευρώ) αυξήθηκαν κατά 72,8% και αντιπροσωπεύουν απόδοση 17%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 31,5%, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 23,8%.

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 233.000 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία ενισχύθηκε με 31.000 ευρώ από έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων, καθώς η επιχείρηση συμμετέχει με 87,45% στην κοικοπραξία τεχνικών έργων Π. Β. Αριαντσής - Ν. Τσιώνης.

Οι πωλήσεις της ήταν ύψους 588.000 ευρώ. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 6,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 20,1%, από 13,3% το 2014).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της περιελάμβανε απαιτήσεις σε καθυστέρηση ύψους 157.000 ευρώ, για τις οποίες δεν είχε σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Π. Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 6.439.000 ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1.734.000 ευρώ, ίσα προς το 26,9% των πωλήσεων και το 13% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 514.000 ευρώ, ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 390.000 ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 4,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σε τρεις χρήσεις είχε καταγράψει ζημιές συνολικού ύψους 74.000 ευρώ.

Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον Π. Αριαντσή, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 7 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 90.000 ευρώ.

Για την τρέχουσα χρήση 2016 στα μέσα του έτους διέβλεπε «θετικές προοπτικές».

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS