inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 14,4 εκατ. ευρώ μειώθηκαν, το 2015, τα έσοδα της βιομηχανίας ειδών συσκευασίας ΣούληςΜειωμένες πωλήσεις και ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα για έκτο συνεχόμενο έτος, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν της τάξεως του 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% των πωλήσεών της, κατέγραψε το 2015 η μακεδονική βιομηχανία παραγωγής χάρτινων και πλαστικών ειδών συσκευασίας Σούλης.

Η βιομηχανία υλικών συσκευασίας ιδρύθηκε με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1985, προερχόμενη από μετατροπή προϋπάρχουσας από το 1971 επιχείρησης. Εδρεύει στη Σκύδρα του νομού Πέλλας, όπου βρίσκεται ο κορμός των παραγωγικών της εγκαταστάσεων. Το 2008 δημιούργησε συμπληρωματικές, ανάλογες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. της Καβάλας. Οι εγκαταστάσεις της στην Πέλλα και την Καβάλα απλώνονται σε οικόπεδα συνολικής έκτασης 55.000 τ.μ.

Παράγει υλικά συσκευασίας φρούτων και οπωροκηπευτικών, καθώς και άλλων τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων από χαρτί-χαρτόνι και πλαστικό, όπως χαρτόδισκους, χάρτινες γωνίες παλετών και τελάρων, κουπάκια, καπάκια, τελάρια, κουτιά, κιβώτια και διχτυωτές τσάντες. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται διάφορα υλικά και μηχανήματα συσκευασίας, αντιπροσωπεύοντας διεθνείς οίκους. Διαθέτει περί το 10% της παραγωγής της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Επεκτάθηκε δυναμικά την τριετία 2006-2008 στην αγορά πλαστικών συσκευαστικών ειδών, εγκαθιστώντας δυο γραμμές παραγωγής για κουπάκια PET και, στη συνέχεια, το 2010 και το 2013, εγκαθιστώντας δυο γραμμές παραγωγής πλαστικών τελάρων.

Επίσης, συμμετέχει με 48% στην κορινθιακή εταιρεία Πελοπάκ και ελέγχει την εταιρεία Soulis - Fyrom στα Σκόπια.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Σούλης το 2015, ολοκληρώνοντας την 30ή οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 14,4 εκατ. ευρώ (-6,6% ή -1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ (-7,8% ή -0,2 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,3 εκατ. ευρώ (-13,9% ή -0,2 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,5 εκατ. ευρώ (-17,9% ή -0,1 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 0,3 εκατ. ευρώ (-51,2% ή -0,1 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές επίσης 0,3 εκατ. ευρώ (-51,2% ή -0,1 εκατ. ευρώ).

Το 69,6% των εσόδων της (10 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 30,4% (περίπου 4,4 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε ελαφρώς (στο 16,5%, από 16,7% το 2014). Συγχρόνως, οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (1,35 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,8 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 13,9%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,83 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,81 εκατ. ευρώ (0,85 εκατ. ευρώ το 2014), που ισούνται αθροιστικά με το 11,5% των πωλήσεων.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,53 εκατ. ευρώ (0,74 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 4,4 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,6 εκατ. ευρώ (7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 32,6% (32,2%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,3 εκατ. ευρώ (21,9 εκατ. ευρώ).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (11,3 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση δεν είχε σχηματίσει προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 0,6 εκατ. ευρώ και για απαξιωμένα και αργώς κινούμενα αποθέματα ποσού επίσης 0,6 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,2 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της είχαν μειωθεί κατά 7%, ήταν ύψους 9,85 εκατ. ευρώ (10,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) και κατά 80,5% βραχυπρόθεσμες. Επί ακινήτων της είχαν εγγράψει δικαιώματα για ποσό 7,1 εκατ. ευρώ η Alpha Bank και για ποσό 0,85 εκατ. ευρώ η Εθνική Τράπεζα. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο 0,165 εκατ. ευρώ από ληφθείσες κρατικές επιχορηγήσεις 2,4 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 4,4 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 6,6%, αντί 7,1% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 6,9%.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας χάρτινων και πλαστικών ειδών συσκευασίας ΣΟΥΛΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 200,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων και το 6,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,4% των πωλήσεων και το 0,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1% των πωλήσεων και το 2,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2005-2009). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 16,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009-2010.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Μαγδαληνή Στόγιου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 95 εργαζόμενους, έναντι 104 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,21 εκατ. ευρώ, έναντι 2,23 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 14.125 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2016 αναμένει σχετικά μικρή κάμψη του κύκλου εργασιών. Εκτιμά ότι με καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και συμπίεση του λειτουργικού κόστους της θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 11 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS