inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στη διεθνή αγορά εξαπλώνεται, όλο και περισσότερο, η βιομηχανία υλικών συσκευασίας ΧατζόπουλοςΑύξηση των πωλήσεων κατά 14,8% και βελτιωμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ίσα προς το 18,5% του μέσου ενεργητικού της και το 17,8% των εσόδων της, κατέγραψε το 2015 η πρωτοπόρος βιομηχανία υλικών συσκευασίας Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της.

Η Α. Χατζόπουλος, ηγέτιδα εταιρεία του τομέα των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα, με δυο μονάδες παραγωγής στη Θεσσαλονίκη και πωλήσεις σε περισσότερες από είκοσι χώρες, αποτελεί μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες στον τομέα της στην Ευρώπη. Από παραγωγός χειροποίητων χάρτινων σακουλών το 1931, έχει εξελιχθεί σε υψηλής τεχνολογίας εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής πολλαπλών λύσεων εύκαμπτης συσκευασίας.

Οι πωλήσεις της το 2015 αυξήθηκαν κατά 8,4 εκατ. ευρώ, ανήλθαν σε 64,9 εκατ. ευρώ και απέδωσαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,55 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,7%. Επίσης, απέδωσαν κέρδη προ φόρων 2 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ το 2014) και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,2 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ το 2014). Το 93,1% των εσόδων της (60,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 6,9% (περίπου 4,5 εκατ. ευρώ) από την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (στο 14,2%, από 12,8% το 2014), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών κατά 1,95 εκατ. ευρώ (+26,9%).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 7,45 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες σχεδόν 2,1 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 14,7% των πωλήσεων.

Σε σύγκριση με το 2014, τα έκτακτα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 0,3 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 9,5 εκατ. ευρώ (7,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 41,75 εκατ. ευρώ. Οι ολοκληρωμένες αγορές και βελτιώσεις παγίων καθώς και η ιδιοπαραγωγή παγίων εκ μέρους της επιχείρησης, στη διάρκεια του 2015, ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 18,5%, αντί 14,5% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 62,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,7%. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της στις 31.12.2015 ήταν κατά 6,6% μειωμένες, σε ετήσια βάση.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 500,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 79,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,9% των πωλήσεων και το 12,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 6,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 27,9 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 13,2%.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης αντιπροσωπεύει πλέον περί το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών της. Οι εγχώριες πωλήσεις της τη χρήση 2015, τεσσαρακοστή από την ίδρυση της εταιρείας με την παρούσα νομική μορφή, ήταν ύψους 19,9 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 5,5% και αντιπροσώπευαν το 30,7% των συνολικών πωλήσεων. Συγχρόνως, οι διεθνείς πωλήσεις της ήταν ύψους 45,0 εκατ. περίπου ευρώ, αυξήθηκαν κατά 19,45% και αντιπροσώπευαν το 69,3% των συνολικών πωλήσεων. Ειδικότερα οι πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές αυξήθηκαν κατά 22,8% και ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές της εταιρείας κατά την τελευταία δεκαετία έχουν περίπου τετραπλασιαστεί. Η εξαγωγική της πολιτική αποσκοπεί πρωτίστως στη μεγαλύτερη εμπορική διείσδυση στις οικονομικά αναπτυγμένες αγορές.

Η Α. Χατζόπουλος εκτυπώνει με τεχνολογία βαθυτυπίας και φλεξογραφίας, πολυστρωματοποιεί (lamination) και μεταποιεί το σύνολο σχεδόν των πλαστικών φιλμ, όπως το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), το πολυπροπυλένιο (PP), το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), το πολυαμίδιο (PA), καθώς και αλουμινόφυλλο και χαρτί, για την παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Τα προϊόντα της απορροφώνται κυρίως από τις βιομηχανικές αγορές των τροφίμων, των καλλυντικών, των φαρμακευτικών προϊόντων και των ροφημάτων-αναψυκτικών.

Οι καινοτομικές εφαρμογές της εταιρείας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα εσωτερικής εκτύπωσης μοναδικών κωδικών σε κάθε διαφορετικό πακέτο για προωθητικές συσκευασίες (x-Code), αλλά και την τεχνολογία X-Laser Cut για το εύκολο άνοιγμα των συσκευασιών. Επίσης, τα προϊόντα της περιλαμβάνουν πλαστικές ετικέτες, sleeves, σακούλες, καπάκια αλουμινίου (alu lids), εκτύπωση διπλής όψης, εφαρμογή cold seal και άλλες εφαρμογές/συσκευασίες.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η Α. Χατζόπουλος το 2014 είχε επενδύσει 3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής και εγχάραξης κυλίνδρων βαθυτυπίας, κάνοντας ένα ακόμα βήμα καθετοποίησης της εταιρείας και δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση και κορυφαία εκτυπωτικά αποτελέσματα. Η επένδυση αυτή εξασφάλισε στην επιχείρηση πλήρη in-house έλεγχο ευαίσθητων παραγωγικών διαδικασιών και σαφή βελτίωση σε ευελιξία και ποιότητα εκτύπωσης. Βελτίωσε τη συνολική της απόδοση ως παραγωγού υλικών συσκευασίας υψηλής ποιότητας και την τοποθέτησε στο κορυφαίο τεχνολογικό επίπεδο των παραγωγών βαθυτυπικών υλικών συσκευασίας στην Ευρώπη.

Η εν λόγω αυτόματη ρομποτική γραμμή AutoCon έχει δυνατότητα παραγωγής 30 κυλίνδρων βαθυτυπίας ημερησίως, καλύπτοντας κάθε απαίτηση των πελατών σχετικά με τις διαστάσεις των προϊόντων και την ποιότητα εγχάραξης. Όλη η ροή παραγωγής είναι απόλυτα αυτοματοποιημένη μέσω εξειδικευμένου λογισμικού και ρομποτικού συστήματος, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρέμβαση στο ελάχιστο. Επίσης, η γραμμή παραγωγής εξασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας και εργονομίας και καλύπτει πλήρως κάθε σχετική απαίτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Διασφαλίζονται, συγχρόνως, η ελάχιστη δυνατή εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα και η κατάλληλη διαχείριση των παραπροϊόντων της επεξεργασίας και παραγωγής κυλίνδρων βαθυτυπίας.

Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 2015 και έπειτα από την οριστική και επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία νέα μηχανή βαθυτυπίας Rotomec 4003 MP, στο δεύτερο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Με τον νέο, μοντέρνο και προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό της η επιχείρηση ενίσχυσε τη δέσμευσή της για άμεση, αποτελεσματική και άκρως ποιοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών της, προσφέροντας εξαιρετικές λύσεις στον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας. Η νέα γραμμή παραγωγής έδωσε ώθηση στην αύξηση της παραγωγικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Η μηχανή βαθυτυπίας Rotomec 4003 MP είναι τύπου wideweb, με φάρδος 1.350mm, μέγιστη ταχύτητα 450m/min, μέγιστη ικανότητα εκτύπωσης 10 χρωμάτων και ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 100.000.000m². Είναι εξοπλισμένη με πλήρως αυτόματα συστήματα εναλλαγής εκτυπωτικών εργασιών και κυλίνδρων χωρίς άξονες και διαθέτει in-line μονάδα για εφαρμογές coldseal σε σύμπτωση και lacquering. Το χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί και ενδυναμώνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά της είναι το ενισχυμένο σύστημα ξήρανσης των μελανιών (InkDryingSystem), το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας παραγωγής και της αποτροπής του κινδύνου blocking στα μητρικά ρολά. Παράλληλα, το σύστημα αυτό συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση τόσο των ιχνών υπολειπόμενων διαλυτών στο υλικό συσκευασίας (Solvent Retention) όσο και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο περιβάλλον, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την ασφαλή συγκέντρωσή τους στο ειδικό σύστημα ανάκτησης στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένη η νέα βαθυτυπική μηχανή.

Η υψηλή παραγωγικότητα συνδυάζεται από την εταιρεία με την κορυφαία αξιοπιστία και την άριστη ποιότητα, καθώς ο στόχος της είναι «η εύκαμπτη συσκευασία στην τελειότητα!».

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Λευτέρη Α. Χατζόπουλο και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Αθανάσιο Λ. Χατζόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 295 εργαζόμενους, έναντι 256 το 2014 (+15,2%). Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 8,74 εκατ. ευρώ, έναντι 7,73 εκατ. ευρώ το 2014. Στους μετόχους της και σε διοικητικά και διευθυντικά στελέχη διέθεσε μέρισμα 0,29 εκατ. ευρώ και αμοιβές 1,15 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 είναι ύψους 0,55 εκατ. ευρώ και συνδυάζεται με αμοιβές 0,30 εκατ. ευρώ σε διοικητικά στελέχη.

Βασικοί στόχοι της εταιρείας για τη χρήση 2016 και τα επόμενα χρόνια είναι η εδραίωση και η διεύρυνση της ισχυρής παρουσίας της στις αγορές του εξωτερικού, καθώς και η διατήρηση του ηγετικού ρόλου της στην ελληνική αγορά της εύκαμπτης συσκευασίας. Για να τους επιτύχει συνεχίζει και κατά το τρέχον έτος τις επενδύσεις της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 25 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS