inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 145 εκατ. ευρώ αναμένει για το 2016 η βιομηχανία φαρμάκων DemoΠωλήσεις της τάξεως των 145 εκατ. ευρώ αναμένει για το 2016 η φαρμακευτική εταιρεία Demo, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα από το 1973 και έχει καταταγεί στην 86η θέση, παγκοσμίως, μεταξύ των βιομηχανιών παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων.

Στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, την τελευταία τετραετία τα προϊόντα της επιχείρησης σε πλαστικές αμπούλες υπολογίζεται ότι έχουν καταλάβει μερίδια 70% στην ελληνική αγορά, 35% στη Βρετανία, 25% στη Γαλλία, 20% στην Αυστρία και 10% στη Γερμανία. Η Demo αναπτύσσει φαρμακευτικά προϊόντα με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων εταιρειών και έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην παραγωγή ενέσιμων προϊόντων όλων των μορφών. Με γκάμα 200 και πλέον διαφορετικών προϊόντων κατέχει ηγετική θέση στον χώρο, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση σε πωλήσεις, βάσει αξίας, ανάμεσα σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στα ελληνικά νοσοκομεία την τελευταία δεκαετία. Το 1997 η Demo έγινε ο πρώτος παραγωγός ενέσιμων προϊόντων σε πλαστική αμπούλα στην Ελλάδα. Κατόπιν νέας επένδυσης η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ανέβηκε στα 240 εκατ. αμπούλες, ποσότητα που την κατατάσσει στην τρίτη θέση μεταξύ όλων των παραγωγών αυτών των προϊόντων στην Ευρώπη. Επίσης, το 1999 λανσάρισε στην αγορά, καινοτομώντας διεθνώς, αντιβίωση σε πλαστικό ασκό.

Την τελευταία δεκαετία η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της τόσο για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας όσο και για την αυτοματοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών και των ελέγχων κατά τη διάρκεια της παραγωγής των προϊόντων. Προβάλλει ως η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα που εισήγαγε στην παραγωγική διαδικασία ρομποτική τεχνολογία, καθώς και καθολικό έλεγχο των δικτύων παραγωγής και του παρασκευαστηρίου, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το εργοστάσιό της, που βρίσκεται στο Κρυονέρι Αττικής, θεωρείται από την εταιρεία ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη φαρμακευτική μονάδα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από το 1997, οπότε κατασκεύασε εργαστήριο ανάπτυξης προϊόντων, επιφάνειας 2.000 τ.μ., η επιχείρηση έχει επενδύσει περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και έγκριση δικών της προϊόντων. Ερευνά τη δημιουργία νέων πρωτοτύπων φαρμάκων με συνδυασμούς ενεργών δραστικών ουσιών και φυσικών εκχυλισμάτων που παρουσιάζουν συνεργητική δράση. Αναπτύσσει 8-10 νέα προϊόντα ετησίως.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 42η οικονομική χρήση της, η DEMO κατέγραψε κύκλο εργασιών 123,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,3% σε σχέση με το 2014. Η επιχείρηση συνέχισε να αυξάνει τα έσοδά της από την εξαγωγική της δραστηριότητα, βελτιώνοντας συγχρόνως το μεικτό της περιθώριο κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (47% το 2015, από 44,9% το 2014). Το 59,9% των εσόδων της (73,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 40,1% (περίπου 49,4 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 39,9%, ανήλθαν σε 38,3 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 31,05% των συνολικών της πωλήσεων (24,5% το 2014), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,7%, ανήλθαν σε 85 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 68,95% των συνολικών της πωλήσεων (75,5% το 2014).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 27,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 4,9% ή 1,3 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 22,4% των πωλήσεων (23,6% το 2014). Εξαιρουμένης της δαπάνης για clowback, ήταν ύψους 32,475 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση της τελικής κερδοφορίας της. Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 19 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. ευρώ το 2014 (+12,6% ή + 2,1 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,25 εκατ. ευρώ το 2014, βελτιωμένα κατά 17,1% ή 1,9 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,8 εκατ. περίπου ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες σχεδόν 4,1 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 7,2% των πωλήσεων. Επίσης, επιβαρύνθηκαν με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 5,3 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ το 2014). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 23,75 εκατ. ευρώ (21,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει από ετών υιοθετήσει.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 29,5% και 20,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 15,4% και τα καθαρά κέρδη το 10,7%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 13,5%, αντί 13% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 204,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,2%.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της στις 31.12.2015 αφορούσαν κατά κύριο λόγο ομολογιακά δάνεια και ήταν ύψους 61,6 εκατ. ευρώ, κατά 1,7% μειωμένες σε ετήσια βάση και κατά 86,8% μακροπρόθεσμες. Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 15,7 εκατ. ευρώ (32,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, κρατικές επιχορηγήσεις 9,2 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (121,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 58,3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (63,1 εκατ. περίπου ευρώ). Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 70,9 εκατ. ευρώ (57,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 34,6% (28,6%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Επί παγίων της υφίσταντο εμπράγματα βάρη ποσού 17,1 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 73,6 εκατ. ευρώ. Οι προσθήκες παγίων στη διάρκεια του 2015 ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ (2,2 εκατ. ευρώ). Επίσης, για απόκτηση μετοχών και συμμετοχών διετέθη 1,5 εκατ. περίπου ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ιδρυτή της Στ. Δ. Δέμο και αντιπρόεδρο τον Δημ. Στ. Δέμο, εξάγει περί το 80% του όγκου της παραγωγής της σε τεμάχια και διαθέτει δίκτυο πωλήσεων σε 52 χώρες, με επώνυμα δικά της προϊόντα, έχοντας αποσπάσει σημαντικά μερίδια αγοράς. Οι εξαγωγές της ξεκίνησαν το 1985, με την Κύπρο, ενώ το 2015 κάλυψαν 16 ευρωπαϊκές χώρες, τέσσερις αφρικανικές και 21 χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας. Φιλοδοξεί να διαθέτει προϊόντα της, μέσα στην επόμενη πενταετία, συνολικά σε 75 χώρες.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,04 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 184 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,6% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 56,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,4% των πωλήσεων και το 10,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 32,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 70,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 7,5%.

Στις 31.12.2015 η επιχείρηση απασχολούσε 750 εργαζομένους έναντι 596 στις 31.12.2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 19 εκατ. ευρώ, έναντι 15,6 εκατ. ευρώ το 2014. Οι αμοιβές-παροχές σε βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη ήταν ύψους 2,4 εκατ. ευρώ. Με βάση τον μέσο αριθμό του προσωπικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015, τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 41.070 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 28.210 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 19.585 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στόχος της DEMO για το 2016 είναι η αύξηση των πωλήσεών της με ρυθμό 20% στα 145 εκατ. περίπου ευρώ, με περαιτέρω διεύρυνση των εξαγωγών της, αλλά και με διατήρηση του ανοδικού ρυθμού εξέλιξης των πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά. Για την υποβοήθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας η εταιρεία έχει ιδρύσει στη Γερμανία τη θυγατρική Demo Pharmaceutical, από την οποία αναμένει να καταγράψει πρόσθετα κέρδη το 2016.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 28 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS