inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη άφησε το 2015 στη βιομηχανία μηχανών διέλασης αλουμινίου ΑσημάκηςΚάμψη των πωλήσεων, η οποία δεν την εμπόδισε να καταγράψει κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ίσα προς το 21,8% των πωλήσεων και το 25,5% του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία μηχανημάτων διέλασης αλουμινίου Ασημάκης.

Για το 2016 και τα επόμενα έτη η εταιρεία αναμένει ότι θα βελτιώσει τις επιδόσεις της, αυξάνοντας τις πωλήσεις της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω ανάπτυξης νέων μοντέλων μηχανημάτων για τον τομέα της διέλασης αλουμινίου, που αποτελεί τη βασική δραστηριότητά της. Για τον σκοπό αυτό ενισχύει το δίκτυο των πωλήσεών της εντός και εκτός της χώρας. καινοτομώντας διεθνώς, αντιβίωση σε πλαστικό ασκό.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1973 με άλλη νομική μορφή και το 2015 ολοκλήρωσε τη 17η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της ως ανώνυμη εταιρεία. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στη θέση Τέμπελι στα Οινόφυτα Βοιωτίας και πωλεί σημαντικό μέρος των προϊόντων της στη διεθνή αγορά.

Το 2015 η ΑΣΗΜΑΚΗΣ κατέγραψε κύκλο εργασιών 4,385 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8% σε σχέση με το 2014. Η επιχείρηση παρουσίασε κάμψη του μεικτού της περιθωρίου (40,6% το 2015, από 40,8% το 2014). Το 66,7% των εσόδων της (2,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εξαγωγική της δραστηριότητα και το υπόλοιπο 33,3% (περίπου 1,5 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της στην εγχώρια αγορά. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 36,3% (4,6 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις πολλαπλασιάστηκαν (ήταν 0,15 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 0,96 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,9%. Αναλόγως μειωμένη ήταν και η τελική κερδοφορία της. Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,93 εκατ. ευρώ έναντι 1,02 εκατ. ευρώ το 2014 (-9,3%). Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 0,66 εκατ. ευρώ έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 12,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 38,1% και 27%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 21,2% και τα καθαρά κέρδη το 15%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 25,5%, αντί 30,9% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,75 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,4%.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (1,6 εκατ. περίπου ευρώ). Η επιχείρηση δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,6 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 2,12 εκατ. ευρώ (2,76 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 56,5% (81,9%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 35,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 26,8% των πωλήσεων και το 26,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 25% των πωλήσεων και το 43,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,5% των πωλήσεων και το 30,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 2,6 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2014.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Ασημάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 54 εργαζομένους, έναντι 44 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού 0,38 εκατ. ευρώ, έναντι 0,46 εκατ. ευρώ το 2014. Οι αμοιβές-παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις ήταν ύψους 0,20 εκατ. ευρώ. Επίσης, στους μετόχους διέθεσε μέρισμα 1,30 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014 και προηγούμενων χρήσεων. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 ανέρχεται σε 0,66 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 17.740 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 17.205 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 12.205 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 29 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS