inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

PMI - ΙΟΒΕ: Επιδείνωση συνθηκών στην ελληνική μεταποίηση τον Νοέμβριο του 2016Επιδείνωση εμφάνισε τον Νοέμβριο ο ελληνικός μεταποιητικός τομέας, σύμφωνα με τον δείκτη PMI της Μarkit και τον δείκτη οικονομικής συγκυρίας για τη βιομηχανία που καταρτίζει το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Ειδικότερα ο δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών PMI υποχώρησε στις 48,3 μονάδες έναντι 48,6 μονάδων τον Οκτώβριο, μακριά από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ύφεση από την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Μarkit, η επίδοση του Νοεμβρίου είναι η χειρότερη που έχει καταγραφεί το τελευταίο έτος, γεγονός που αντανακλά τη δυσμενή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας.

Κατά τη Markit, τα φαινόμενα ύφεσης του μεταποιητικού τομέα επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και σημειώθηκε έντονη συρρίκνωση τόσο στην παραγωγή όσο και στις νέες εργασίες.

Συγχρόνως, οι επιχειρήσεις περιόρισαν την αγοραστική τους δραστηριότητα εν όψει εντεινόμενων κοστολογικών πιέσεων, που οδήγησαν σε περαιτέρω μειώσεις των αποθεμάτων εισροών. Ωστόσο, οι κατασκευαστές συνέχισαν, έστω με εξασθενημένο ρυθμό, να προσλαμβάνουν προσωπικό, παρά την έντονη επιδείνωση των επιπέδων αδιεκπεραίωτων εργασιών.

Τα στοιχεία του Νοεμβρίου, που μένει να επιβεβαιωθούν από τα αντίστοιχα προσωρινά και οριστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υπέδειξαν μείωση της παραγωγής του ελληνικού μεταποιητικού τομέα για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Επιπλέον, η τελευταία συρρίκνωση ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο. Οι εταιρείες απέδωσαν τη μείωση αυτή της παραγωγής στην ασθενέστερη ζήτηση για εγχωρίως παραγόμενα αγαθά. Για τον λόγο αυτό ώθησαν σε χαμηλότερα επίπεδα τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων.

Η μείωση της παραγωγής ήταν αποτέλεσμα της έντονης συρρίκνωσης των επιπέδων νέων εργασιών κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Επιπροσθέτως, η υποχώρηση ήταν έντονη στα πλαίσια των ιστορικών δεδομένων, έχοντας επιταχυνθεί από τον προηγούμενο μήνα.

Καταγράφηκε μείωση των συνολικών νέων παραγγελιών σε ευρεία κλίμακα τον Νοέμβριο, καθώς οι Ελληνες κατασκευαστές κατέγραψαν επίσης την εντονότερη υποχώρηση των νέων παραγγελιών εξαγωγών που έχει καταγραφεί σε διάστημα ενός έτους.

Ο περιορισμένος αριθμός νέων εργασιών που ανέλαβαν, έδωσε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν ακόμη περισσότερο τις εργασίες σε εκκρεμότητα. Τα επίπεδα των αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησαν και πάλι κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Επιπλέον, η πρόσφατη μείωση παρέτεινε την τρέχουσα τάση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2008.

Συγχρόνως, τα επίπεδα απασχόλησης στον τομέα άγγιξαν τα όρια στασιμότητας κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας υποχώρησε στον ασθενέστερο που έχει σημειωθεί στην τρέχουσα περίοδο των έξι μηνών που καταγράφεται η τάση αύξησης των επιπέδων απασχόλησης.

Οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις δήλωσαν περαιτέρω αύξηση της μέσης επιβάρυνσης κόστους κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Η πρόσφατη αύξηση ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα 16 μηνών. Διάφορες εταιρείες επισήμαναν ότι αυξήθηκαν οι τιμές του χάλυβα, των θερμοπλαστικών υλικών και του χαρτιού. Αντιθέτως, οι παραγωγοί αγαθών διατήρησαν τις τρέχουσες πολιτικές μείωσης των τιμών για πέμπτο συνεχή μήνα.

Σύμφωνα με τη Μarkit, οι αγορές εισροών από τους Ελληνες βιομήχανους περιορίστηκαν τον Νοέμβριο για έβδομο συνεχόμενο μήνα. Ο ρυθμός υποχώρησης επιταχύνθηκε από τον Οκτώβριο και ήταν έντονος σε γενικές γραμμές. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες κατέγραψαν υποχώρηση των αποθεμάτων αγορών, την εντονότερη που έχει σημειωθεί σε διάστημα εννέα μηνών.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με τη Markit, οι μέσοι χρόνοι παράδοσης προμηθειών που αντιμετώπισαν οι Eλληνες παραγωγοί μεταποιημένων προϊόντων επιμηκύνθηκαν τον Νοέμβριο, με ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας.


ΙΟΒΕ: Επιδείνωση στις επιχειρη΅ατικές προσδοκίες

Ο δείκτης των επιχειρη΅ατικών προσδοκιών στη βιο΅ηχανία, που καταρτίζει το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), υποχώρησε τον Νοέ΅βριο σε σχέση ΅ε τον Οκτώβριο στις 89,2 (από 94,2) ΅ονάδες, υψηλότερα πάντως έναντι της αντίστοιχης περυσινής του επίδοσης (83 ΅ονάδες). Από τις βασικές ΅εταβλητές του δείκτη, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς ΅ήνες εξασθένησαν, το ισοζύγιο στις εκτι΅ήσεις για τα αποθέ΅ατα κλι΅ακώθηκε ήπια, ενώ οι αρνητικές εκτι΅ήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Αναλυτικά:

  • Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης ο αρνητικός δείκτης τον Νοέ΅βριο σε σχέση ΅ε τον Οκτώβριο παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα, ΅ειού΅ενος ΅όνο κατά ΅ία ΅ονάδα, στις -19 ΅ονάδες, ΅ε το 27% (από 25%) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χα΅ηλές για την εποχή παραγγελίες και ΅όλις το 7% να αναφέρει εκ νέου το αντίθετο.

  • Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 ΅ήνες το σχετικό ισοζύγιο περιορίστηκε στις +8 (από +18) ΅ονάδες, ΅ε το 26% (από 32%) των επιχειρήσεων να προβλέπει ανάκα΅ψη παραγωγής το επό΅ενο τρί΅ηνο και ένα 18% (από 15%) να ανα΅ένει ΅είωσή της.

  • Σε όρους αποθε΅άτων έτοι΅ων προϊόντων το σχετικό ισοζύγιο μεταβλήθηκε ήπια, από τις +11 στις +16 ΅ονάδες, ΅ε το 22% (από 18%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέ΅ατα και το 6% να δηλώνει το αντίθετο.

  • Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Νοέ΅βριο κυρίως πτωτικές τάσεις: ο δείκτης για τις τρέχουσες εκτι΅ήσεις για εξαγωγές το τελευταίο τρί΅ηνο ΅εταβλήθηκε αρνητικά, από τις +16 στις +7 ΅ονάδες, ενώ και στις προβλέψεις για τις εξαγωγές τους προσεχείς ΅ήνες ο σχετικός δείκτης κά΅φθηκε (στις +5 από +16), ΅ε τις εκτι΅ήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού να βαίνουν αντίθετα λιγότερο αρνητικές (-7 από -10 ΅ονάδες το ισοζύγιο).

  • Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς ΅ήνες α΅βλύνθηκαν ελαφρώς τον Νοέ΅βριο (στις +15 από +18 ΅ονάδες το ισοζύγιο), ΅ε το 32% (από 34%) των επιχειρήσεων να ανα΅ένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές διάστη΅α και 17% (από 16%) ΅είωσή τους. Οι δε εκτι΅ήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επίσης επιδεινώθηκαν, ΅ε τον σχετικό δείκτη να δια΅ορφώνεται στις +6 (από +17) ΅ονάδες.

  • Οι ΅ήνες εξασφαλισ΅ένης παραγωγής δια΅ορφώθηκαν εκ νέου στους 4,4 ΅ήνες, ενώ το ποσοστό χρησι΅οποίησης του εργοστασιακού δυνα΅ικού αυξήθηκε στο 70,5% (από 68,8%).

  • Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση επιδεινώθηκε τον Νοέ΅βριο στις -8 (από +1) ΅ονάδες, ΅ε το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο εντός του προσεχούς τρι΅ήνου να κινείται εκ νέου στο 7%, όταν το 15% (από 6%) ανα΅ένει, αντίθετα, ΅είωση απασχόλησης.

  • Οι προβλέψεις για τις ΅εταβολές των τι΅ών κινήθηκαν σε ελαφρώς αρνητικά επίπεδα (στις -3 από +1 ΅ονάδες ο δείκτης), ΅ε το 83% (από 85%) των επιχειρήσεων να προβλέπει και πάλι σταθερότητα τι΅ών το επό΅ενο τρί΅ηνο.

Σε επίπεδο βασικών το΅έων οι τάσεις ήταν ΅εικτές. Συγκεκριμένα:

Ο δείκτης των επιχειρη΅ατικών προσδοκιών στα καταναλωτικά αγαθά ΅ειώθηκε τον Νοέ΅βριο στις 92,6 (από 98) ΅ονάδες. Το ισοζύγιο παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης επιδεινώθηκε (-17 από -11 ΅ονάδες), ενώ στις προβλέψεις για την παραγωγή ο θετικός δείκτης επίσης υποχώρησε στις +14 (από +20) ΅ονάδες. Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο των αποθε΅άτων, καταγράφηκε άνοδος κατά 5 ΅ονάδες (στις +10). Οι τάσεις στις εξαγωγικές ΅εταβλητές ήταν ΅εικτές, ενώ σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την απασχόληση το σχετικό ισοζύγιο έχασε 11 ΅ονάδες και δια΅ορφώθηκε στις -6. Τέλος, οι αποπληθωριστικές προβλέψεις για τις τι΅ές εντάθηκαν ελαφρά (στις -10 από -5 ΅ονάδες ο δείκτης), ΅ε το 81% (από 88%) των επιχειρήσεων να ανα΅ένει σταθερότητα.

Ο δείκτης επιχειρη΅ατικών προσδοκιών στα κεφαλαιουχικά αγαθά επιδεινώθηκε τον Νοέ΅βριο σε σχέση ΅ε τον Οκτώβριο, κινού΅ενος στις 78,3 (από 85,4) ΅ονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για την παραγωγή ση΅είωσε κατακόρυφη πτώση (-10 από +19 ΅ονάδες), ενώ, αντιθέτως, ο δείκτης εκτι΅ήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση κέρδισε έδαφος (-23 από -43 ΅ονάδες). Το ισοζύγιο εκτι΅ήσεων των αποθε΅άτων δια΅ορφώθηκε στις +29 (από +16) ΅ονάδες, ενώ στους δείκτες για τις εξαγωγικές προοπτικές οι τάσεις ήταν ΅εικτές. Στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσ΅η εξέλιξη της απασχόλησης το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο διευρύνθηκε ση΅αντικά (στις -22 από -4 ΅ονάδες), ενώ στις τι΅ές ο σχετικός δείκτης των +4 ΅ονάδων κινήθηκε στις +9 ΅ονάδες.

Καθοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των επιχειρη΅ατικών προσδοκιών στα ενδιά΅εσα αγαθά, φθάνοντας τις 87,6 (από 91,5) ΅ονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για τη βραχυπρόθεσ΅η εξέλιξη της παραγωγής έχασε 8 ΅ονάδες και δια΅ορφώθηκε στις +4, ενώ ο δείκτης εκτι΅ήσεων για το ύψος των αποθε΅άτων παρέμεινε εν πολλοίς στα ίδια επίπεδα, στις +16 (από +15) ΅ονάδες. Το αρνητικό ισοζύγιο των εκτι΅ήσεων για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση έχασε 3 ΅ονάδες (στις -22), ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία οι τάσεις στους εξαγωγικούς δείκτες ήταν κυρίως πτωτικές, ΅ε το ισοζύγιο προβλέψεων της βραχυπρόθεσ΅ης απασχόλησης να χάνει 4 ΅ονάδες (στις -8). Τέλος, οι προβλέψεις για άνοδο τι΅ών περιορίστηκαν (+1 από +6 ΅ονάδες ο δείκτης), ΅ε τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (83%) να ανα΅ένει βραχυπρόθεσ΅η σταθερότητα.

www.inr.gr, 5 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS