inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εταιρεία γραφικών τεχνών ΣταθάτοςΑύξηση πωλήσεων και κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία γραφικών τεχνών Ε. Σταθάτος, η οποία έχει παραμείνει κερδοφόρος καθ' όλη την περίοδο της κρίσης και εμφανίζει υψηλή αποδοτικότητα.

Η επιχείρηση εδρεύει και διαθέτει τις εγκαταστάσεις της, με καλυμμένη επιφάνεια 7.000 τ.μ., στην Παλλήνη Αττικής. Έκανε τα πρώτα της βήματα πριν από 47 χρόνια, το 1969, με ένα πρώτο λιθογραφείο και τα απαραίτητα βοηθητικά μηχανήματα για λιθογραφία, κυτιοποιία και χρυσοτυπία. Με την πάροδο του χρόνου καθετοποίησε την εκτυπωτική παραγωγή της και ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει πλέον 17 εκτυπωτικούς πύργους, τμήμα προεκτύπωσης και δυνατότητες για εκτυπώσεις κυτιοποιίας και χρυσοτυπίας, καθώς και για πλαστικοποιήσεις και βιβλιοδεσίες. Τον Σεπτέμβριο του 2016 προχώρησε σε αναβάθμιση μέρους του εξοπλισμού της.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 35η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 1,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,7% σε σχέση με το 2014. Συμπίεσε κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες το υψηλό μεικτό της περιθώριο (54,4% το 2015, από 56,8% το 2014), ωστόσο τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,3% έναντι του 2014.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,71 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ το 2014). Τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 0,50 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,51 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,095 εκατ. ευρώ. (0,25 εκατ. ευρώ το 2014). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,80 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,4% και 10,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 42% και τα καθαρά κέρδη το 29,6%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 15,3%, αντί 16% το 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,5%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,2 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσια της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,2 εκατ. ευρώ). Η επιχείρηση δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,9 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 4,9 εκατ. ευρώ (4,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά και αντιστοιχούσαν στο 93,5% (90,2%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2,95 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Ε. ΣΤΑΘΑΤΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 49% των πωλήσεων και το 21,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 38,1% των πωλήσεων και το 21,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 27,6% των πωλήσεων και το 15,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 11,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 2,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γερ. Ευ. Σταθάτο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 16 εργαζομένους. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 49.625 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 44.310 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 31.310 ευρώ ανά εργαζόμενο. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 και προηγούμενων χρήσεων διανέμει στους μετόχους της μέρισμα 1 εκατ. ευρώ.

Για το 2016 και τα επόμενα χρόνια στα μέσα του έτους εξέφραζε συγκρατημένη αισιοδοξία. Προσδοκά σταθεροποίηση των βασικών οικονομικών μεγεθών της, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS