inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα τα έσοδα της βιομηχανίας κατεψυγμένων λαχανικών Μπάρμπα Στάθης το 2012

Πτώση εσόδων και ζημιές σε εταιρικό επίπεδο, αλλά κερδοφόρο τελικό αποτέλεσμα σε ενοποιημένη βάση, κατέγραψε το 2012 η μακεδονική βιομηχανία κατεψυγμένων λαχανικών, κατεψυγμένης ζύμης και άλλων ειδών διατροφής Μπάρμπα Στάθης, η οποία ανήκει στον επιχειρηματικό όμιλο Vivartia της Marfin Investment Group (MIG).

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας από τις πωλήσεις των προϊόντων της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, συμπεριλαμβανομένων για πρώτη φορά και φρέσκων λαχανικών και έτοιμων σαλατών ψυγείου νέας θυγατρικής, τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 90,00 εκατ. ευρώ, από 91,60 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 1,8% σε ποσοστό και κατά 1,60 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η εταιρεία, η οποία διευθύνεται από τον Αντώνη Δ. Μαυριδόγλου, εξαγόρασε το περασμένο έτος πλειοψηφικό ποσοστό της συγγενικής εταιρείας GreenFood, που ανήκε στην επίσης συγγενική βιομηχανία παραγωγής έτοιμων γευμάτων Hellenic Catering, αποκτώντας έτσι δικαίωμα να την ενσωματώσει πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της.

Κατόπιν αυτού, κατέγραψε μεικτά κέρδη 30,59 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,31 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,78 εκατ. ευρώ.

Εν τέλει, χάρη στα βελτιωμένα αποτελέσματα θυγατρικών της μητρικής εταιρείας, που ανέφεραν καθαρά κέρδη 2,82 εκατ. ευρώ (1,63 εκατ. ευρώ το 2011), η Μπάρμπα Στάθης κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση κέρδη προ φόρων 2,47 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,17 εκατ. ευρώ το 2011 (μειωμένα κατά 40,8% σε ποσοστό και κατά 1,70 εκατ. ευρώ σε αξία), καθώς και καθαρά κέρδη μετά τον συνυπολογισμό των φόρων και των δικαιωμάτων 1,91 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,12 εκατ. ευρώ το 2011 (μειωμένα κατά 9,9% σε ποσοστό και κατά 0,21 εκατ. ευρώ σε αξία).

Αντιθέτως, οι ταμειακές ροές της εταιρείας από τις λειτουργικές της δραστηριότητες βελτιώθηκαν και ανήλθαν σε 3,08 εκατ. ευρώ. Τα χρηματικά της διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ήταν 7,95 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της στις 31.12.2012 ήταν κατά 12,70 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της, καθώς μέρος των δανειακών οφειλών της, ύψους 52,75 εκατ. ευρώ, καθίσταται άμεσα απαιτητό, λόγω της αδυναμίας της επιχείρησης να ανταποκριθεί σε συμβατικούς όρους των δανείων, που προέβλεπαν συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές επιδόσεις (EBITDA κ.λπ.). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή (Grant Thornton), υπάρχει η πεποίθηση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιτευχθεί η επιθυμητή αναμόρφωση των δανειακών συμβάσεων. Τα σχετικά δάνεια, που πρέπει να αποπληρωθούν τον προσεχή μήνα, φέρουν την εγγύηση της Vivartia Συμμετοχών.

Στις 31.12.2012 η επιχείρηση και οι θυγατρικές της απασχολούσαν 790 εργαζομένους, έναντι 737 στις 31.12.2011, ενώ η μητρική εταιρεία περιόρισε το προσωπικό της (σε 298 από 305).

Η μητρική Μπάρμπα Στάθης κατέγραψε έσοδα 66,27 εκατ. ευρώ (-5,6%), μεικτά κέρδη 19,87 εκατ. ευρώ (-17,6%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,42 εκατ. ευρώ (-25,5%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,34 εκατ. ευρώ (-42,9%). Τα μέσα έσοδά της ανά κιλό κατεψυγμένων λαχανικών μειώθηκαν, λόγω προσφορών, κατά 9,2%. Τελικώς, παρουσίασε - για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες - αρνητικό αποτέλεσμα προ φόρων (ζημιές 0,485 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,98 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα μετά τους φόρους ήταν ζημιές 0,42 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,53 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες της για αμοιβές και συναφή έξοδα προσωπικού το 2012 μειώθηκαν κατά 13,1% (11,13 εκατ. ευρώ, από 12,81 εκατ. ευρώ).

Ο όμιλος εκτιμά ότι το μερίδιό του το περασμένο έτος στην ελληνική αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών αυξήθηκε στο 47,1% βάσει του όγκου (+0,5 μονάδα) και μειώθηκε στο 61% (-1,5 μονάδα) βάσει της αξίας. Επίσης, ότι στην ελληνική αγορά των επώνυμων προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης το μερίδιό του, κυρίως μέσω των θυγατρικών και συγγενικών επιχειρήσεων Άλεσις και Μ. Αραμπατζής, αυξήθηκε στο 18,6% σε όγκο (+0,9 μονάδα) και στο 21,4% σε αξία (+1,5 μονάδα), ενώ στην αγορά των έτοιμων σαλατών ψυγείου και φρέσκων λαχανικών το μερίδιό του, σε αξία, ανήλθε σε 29,7% (+3,4 μονάδες).

Οι διεθνείς πωλήσεις του το 2012 αυξήθηκαν κατά 12% στην Κύπρο, κατά 14% στη Γερμανία και κατά 15% στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Το 47% των εσόδων του από εξαγωγές προήλθε από τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Δυτική Ευρώπη.

Αντιθέτως, συνεχίστηκε η απόσυρση από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, λόγω χαμηλών τιμών. Συγχρόνως, το 2012, ολοκληρώθηκε η μεταφορά του παραγωγικού εξοπλισμού βουλγαρικής θυγατρικής στη βασική βιομηχανική μονάδα του ομίλου, στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS