inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρο ήταν το 2015 για τη βιομηχανία χάρτινης συσκευασίας Νάκος - ΤεχνοκύτΚάμψη των πωλήσεων εκ νέου, μετά τη σημαντική άνοδο που είχε παρουσιάσει ο κύκλος εργασιών της το 2014, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία ειδών χάρτινης συσκευασίας Νάκος, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «Τεχνοκύτ».

Η επιχείρηση με την τρέχουσα νομική μορφή, ως Α.Ε., ιδρύθηκε το 2007. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1982. Εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής και αξιοποιεί κτιριακές εγκαταστάσεις τρίτων για την παραγωγή των προϊόντων της. Παράγει χάρτινες τσάντες και κουτιά τυπωμένα ή μη, φακέλους και χαρτί συσκευασίας. Συγχρόνως, ασχολείται με την κοπή και μορφοποίηση χαρτιού και χαρτονιού. Ελέγχει στην Αλβανία την εταιρεία Ermila.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 9η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τωρινή νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 1,41 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 10,8% σε σχέση με το 2014. Το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα και ανήλθε σε 30,2%, από 28,7% το 2014. Λόγω της πτώσης των πωλήσεων, όμως, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), λαμβανομένων υπόψη και έκτακτων εσόδων και εξόδων, περιορίστηκαν σε 0,21 εκατ. ευρώ, από 0,26 εκατ. ευρώ το 2014.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,25 εκατ. ευρώ και 0,185 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, το 2014 (-20% και -23,8%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,5% και 8,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,2% και τα καθαρά κέρδη το 10%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,6%, αντί 10,8% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,8%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,97 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 1 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,91 εκατ. ευρώ). Η επιχείρηση δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,73 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 1,50 εκατ. ευρώ (1,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 62,1% (70,9%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΕΧΝΟΚΥΤ τη χρονική περίοδο 2007-2015, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών ετών που λειτουργεί ως Α.Ε., ανήλθαν σε σχεδόν 16,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,8% των πωλήσεων και το 11,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,1% των πωλήσεων και το 15,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,1% των πωλήσεων και το 11,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη σχεδόν 2,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις εννέα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 2,57 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,345 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2015.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θεόδ. Αθ. Νάκο, το 2014 είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 17 εργαζόμενους. Συνήθως οφείλει ποσοστό άνω του 80% του κύκλου εργασιών της στις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΕΧΝΟΚΥΤ

www.inr.gr, 6 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS