inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένες ζημιές εμφάνισαν τα Χυτήρια Μακεδονίας το 2015Πτώση των πωλήσεων στα χαμηλότερα επίπεδα της σχεδόν εικοσάχρονης πορείας της και αρνητικά μεικτά αποτελέσματα κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία Χυτήρια Μακεδονίας, η οποία διαθέτει μονάδα παραγωγής κοινού και ελατού χυτοσιδήρου.

Η επιχείρηση με την τρέχουσα νομική μορφή, ως Α.Ε., ιδρύθηκε το 1997. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, στο 12ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Εδεσσας επί οικοπέδου 17.000 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 10.000 τ.μ. Το τμήμα τήξεως χυτοσιδήρου της εταιρείας περιλαμβάνει δυο επαγωγικούς φούρνους τήξεως 2 τόνων και ισχύος 1.000 KW και έναν μικρότερο επαγωγικό φούρνο τήξεως ισχύος 150 KW. Ο εξοπλισμός συμπεριλαμβάνει ημιαυτόματη γραμμή τύπωσης και δυο αυτόματες μηχανές παραγωγής καρδιών. Ειδικό τμήμα κατασκευάζει και συναρμολογεί κουτιά καρδιών και μοδέλων.

Τα Χυτήρια Μακεδονίας παράγουν βάνες και άλλα χυτοσιδηρά εξαρτήματα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Επίσης, παράγουν βιομηχανικά χυτά από χυτοσίδηρο φαιό και ελατό, αντιτριβικούς χυτοσίδηρους, καθώς και ωστενιτικούς.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 19η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 0,88 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 23% σε σχέση με το 2014. Το μεικτό της περιθώριο επιδεινώθηκε κατά 19,8 εκατοστιαίες μονάδες και ήταν αρνητικό (-5,1% το 2015, από 14,7% το 2014). Οι ζημιές της προ φόρων και τόκων (EBIT), λαμβανομένων υπόψη και έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε 0,25 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2014).

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων και μετά φόρων ήταν ζημιές 0,25 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,07 εκατ. ευρώ το 2014 (-274,6%).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης στις 31.12.2015 ήταν θετικό. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,35 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 1,94 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,41 εκατ. ευρώ). Η επιχείρηση δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,5 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 2,55 εκατ. περίπου ευρώ (2,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά και αντιστοιχούσαν στο 86% (85,1%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των αναπόσβεστων παγίων της την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε 0,61 εκατ. ευρώ (επίσης 0,61 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 24,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,1% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,8% των πωλήσεων και το 2,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 4,15 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2009.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Δημ. Σπυρίδη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνουσα σύμβουλο τη Βασιλική Ελευθερίου, το 2014 είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 23 εργαζόμενους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

www.inr.gr, 6 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS