inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτίωσε τις επιδόσεις της η εταιρεία μεταξοτυπικών εκτυπώσεων Ακεψιμαΐδης, το 2015Αύξηση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, που είναι τα μεγαλύτερα της πορείας της την τελευταία δεκαετία, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία μεταξοτυπικών εκτυπώσεων υφασμάτων Ακεψιμαΐδης.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Σταυρούπολη του νομού Θεσσαλονίκης και έχει αντικείμενο τις μεταξοτυπικές εκτυπώσεις υφασμάτων, σε συνδυασμό με τις εισαγωγές και το εμπόριο οργανικών χρωμάτων και διακοσμητικών σε είδη ενδυμασίας. Για την εξασφάλιση της επικερδούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της συνεργάζεται με την εταιρεία Bulstar Company, η οποία εδρεύει στη Βουλγαρία.

Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 2000, ωστόσο προϋπήρχε στη Θεσσαλονίκη με άλλη νομική μορφή από το 1987. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Alpha Print».

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 0,835 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 26,7% σε σχέση με το 2014, όταν οι πωλήσεις της ήταν της τάξεως του 0,66 εκατ. ευρώ. Το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε κατά 12,9 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 50,1%, έναντι 37,2% το 2014. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,09 εκατ. ευρώ το 2014.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,15 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,05 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,035 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 21,5% και 14,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 18% και τα καθαρά κέρδη το 12,5%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,8%, αντί 6,2% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15,5%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,1 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 0,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,7 εκατ. ευρώ). Βαρυνόταν μόνο με μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο 11.000 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,26 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Είχε στην κατοχή της χρεόγραφα αξίας 0,40 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 0,75 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 46,6% (46,4%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 10,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,5% των πωλήσεων και το 7,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη άνω του 0,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω του 0,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων και το 5,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν της τάξεως του 1,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 1,45 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,10 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ξεπερνούσαν το 1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευγ. Ακεψιμαΐδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 16 εργαζόμενους και διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,22 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ

www.inr.gr, 7 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS