inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε την κερδοφορία της, το 2015, η εταιρεία αλουμινοκατασκευών ΑλφαλουμίνΜεγαλύτερη κερδοφορία, παρά την κάμψη των πωλήσεών της, κατέγραψε το 2015 η κρητική εταιρεία αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών Αλφαλουμίν, η οποία το 2013 τερμάτισε μια πενταετή περίοδο ζημιογόνων αποτελεσμάτων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2001 και εδρεύει στην περιοχή Αμμούδα Αγίου Νικολάου στον νομό Λασιθίου, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της στεγασμένης επιφάνειας 2.500 τ.μ., με εκθεσιακό χώρο 800 τ.μ. Κατασκευάζει κουφώματα αλουμινίου, γκαραζόθυρες, κάγκελα, σίτες σκάλες και άλλα προϊόντα αλουμινίου και σιδήρου. Επίσης, εμπορεύεται άλλα παρόμοια προϊόντα και αναπτύσσει δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα, μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου. Συμμετέχει σε τέσσερις ομόρρυθμες εταιρείες που έχουν αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 14η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 1,41 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,8% σε σχέση με το 2014, όταν οι πωλήσεις της ήταν 1,425 εκατ. ευρώ. Το μεικτό της περιθώριο ισχυροποιήθηκε κατά 5,8 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 30,9%, από 25,1% το 2014. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη 0,47 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,35 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 32,8% και ίσα προς το 33% των πωλήσεων (24,6% το 2014).

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,09 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,18 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,09 εκατ. ευρώ το 2014. Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,25 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους 0,02 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,2% και 5,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,1% και τα καθαρά κέρδη το 12,5%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,45 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 11,7%, αντί 8,7% το 2014. Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,97 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,1%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 διέθετε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,42 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 1,18 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,24 εκατ. ευρώ).

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 3,32 εκατ. ευρώ (3,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 83,7% (77,6%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Ταμπουρατζή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 24 εργαζόμενους, έναντι 23 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,26 εκατ. ευρώ, έναντι 0,25 εκατ. ευρώ το 2014. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 19.415 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 17,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις τής απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,7% των πωλήσεων και το 7,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 1,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες πέντε (2009-2013). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,36 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως του 0,9 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 2,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ

www.inr.gr, 13 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS