inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Προηγμένα Μικροκυματικά Συστήματα: Αύξησαν κατά 50% τις πωλήσεις τους το 2015Αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 50% κατέγραψε το 2015 η εταιρεία Προηγμένα Μικροκυματικά Συστήματα, η οποία διαθέτει προϊόντα της, μεταξύ άλλων, στις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας και σε επιχειρήσεις του ομίλου Intracom.

Η εταιρεία εδρεύει στον Ταύρο Αττικής και έχει τη νομική μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Αντικείμενό της είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Φέρει τον διακριτικό τίτλο AMS (Advanced Microwave Systems).

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 12η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η επιχείρηση κατέγραψε κύκλο εργασιών 0,52 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 49,9% σε σχέση με το 2014, όταν οι πωλήσεις της ήταν 0,345 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή μεταφράστηκε σε βελτιωμένα κατά 17,3% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 0,26 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 51,1% των εσόδων. Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 236.000 ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 194.000 ευρώ το 2014, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 166.000 ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 143.000 ευρώ, που αντιπροσωπεύουν απόδοση ιδίων κεφαλαίων 54,7% και 38,5%, αντιστοίχως.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Με διαχειριστή και εταίρο τον Γ. Στρατάκο, στις 31.12.2015 η εταιρεία διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (0,64 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,52 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,12 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά της είχαν ανέλθει σε 0,53 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 73,4% (64,3%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 0,73 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ τη χρονική περίοδο 2010-2015, δηλαδή στο διάστημα των έξι αυτών ετών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ανήλθαν σε 1,3 εκατ. περίπου ευρώ. Οι πωλήσεις τής απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,67 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 51,7% των πωλήσεων και το 24,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 34,5% των πωλήσεων και το 29,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,32 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 24,7% των πωλήσεων και το 21,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις έξι εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2010 ήταν 0,18 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η επιχείρηση εκτιμά ότι τα αποτελέσματά της θα κυμανθούν «σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά την κρίση τιμών και τον ανταγωνισμό».

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

www.inr.gr, 13 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS