inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέες συμβάσεις εξαγωγής προϊόντων της υπέγραψε η βιομηχανία Κατράδης Σχοινιά ΝαυτιλίαςΟφέλη από νέες συμβάσεις συνεργασίας με ναυτιλιακούς και εμπορικούς οίκους του εξωτερικού, για τη διάθεση σχοινιών ναυτιλίας και άλλων προϊόντων της, αναμένει για την τριετία 2016-2018 η εταιρεία Κατράδης Σχοινιά Ναυτιλίας, η οποία εφέτος συμπληρώνει 60 χρόνια από την ίδρυσή της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1989, ωστόσο έκανε τα πρώτα της βήματα στον Πειραιά, με άλλη νομική μορφή, το 1936. Εδρεύει στον Πειραιά και διαθέτει βιομηχανική μονάδα παραγωγής σχοινιών και συρματόσχοινων ναυτιλίας, καθώς και ανοδίων, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Πέραν των δικών της προϊόντων, διαθέτει χρώματα και εφόδια ναυτιλίας τρίτων εταιρειών. Για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της έχει ιδρύσει γραφεία ή συνεργάζεται με αντιπροσώπους σε αρκετά από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ωκεανίας, της Ασίας και της Αμερικής. Περί το 90% των πωλήσεών της πραγματοποιείται στη διεθνή αγορά.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 25η οικονομική χρήση με την παρούσα νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ύψους 13,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 14,1% (+1,6 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση βελτίωσε κατά 5,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (31,8% έναντι 26,5% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 4,15 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+36,6%). Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη άνω των 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,5 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 44,9% και ίσα προς το 16,3% των πωλήσεων (12,8% το 2014).

Τελικώς η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων σχεδόν 1,8 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+61,7%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,2 εκατ. περίπου ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ το 2014 (+58,8%).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,13 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ και το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,21 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων, που αντισταθμίστηκαν από αυξημένα λοιπά, έκτακτα έσοδα. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 23,7% και 15,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 13,7% και τα καθαρά κέρδη το 9,2%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,92 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 15%, αντί 11,7% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 14,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις 2,9 εκατ. ευρώ (σχεδόν 2,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,5 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 5,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (6,1 εκατ. ευρώ), στις οποίες περιλαμβανόταν μερίσματα 0,6 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ και στις 31.12.2014).

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 7,8 εκατ. ευρώ (7,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 55,2% (58,3%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 2,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Για νέα πάγια στοιχεία το 2015 διέθεσε 0,16 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Κατράδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 71 εργαζόμενους, έναντι 65 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,53 εκατ. ευρώ, έναντι 1,42 εκατ. ευρώ το 2014. Ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,72 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014. Το αντίστοιχο μέρισμα για τους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2015 ορίστηκε σε 1,10 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 29.960 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 25.280 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 16.960 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 120,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις τής απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 16,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14% των πωλήσεων και το 11,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη άνω των 11 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων και το 15,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 7,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 10,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 13,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 10,1 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η επιχείρηση προσδοκά, όπως έχει αναφέρει, σταθεροποίηση των οικονομικών μεγεθών της στα επίπεδα αυτών του 2015, λόγω της ύφεσης στην ναυτιλία και του δυσμενούς οικονομικού κλίματος στην ελληνική αγορά, καθώς οι συνθήκες αυτές είναι φυσιολογικό να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό την οικονομική της κατάσταση. Ωστόσο, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της στη διεθνή αγορά. Από τις συνεργασίες αυτές αναμένει αύξηση των πωλήσεων κατά την τριετία 2016-2018. Δηλώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σταθεροποίηση των λειτουργικών εξόδων και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Συγγενική της εταιρεία είναι η επίσης βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ (ΒΕΠ), η οποία το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 5,9 εκατ. ευρώ (σχεδόν 4,1 εκατ. ευρώ το 2014), κέρδη προ φόρων 0,9 εκατ. ευρώ (0,1 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη άνω του 0,6 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,1 εκατ. ευρώ). Αντικείμενο της εταιρείας αυτής είναι η επεξεργασία συρματόσχοινων και η εμπορία εφοδίων ναυτιλίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

www.inr.gr, 14 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS