inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι επενδύσεις εκτινάσσουν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής ΥγιεινήςΤις προϋποθέσεις για ακόμη υψηλότερες οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις συνέχισε να θέτει, κατά το 2016, η αμιγώς ελληνικών κεφαλαίων βιομηχανική εταιρεία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής, μια από τις μεγαλύτερες και πλέον εξελιγμένες βιομηχανίες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη, η οποία στις αρχές Δεκεμβρίου έτυχε μιας ξεχωριστής τιμητικής βράβευσης.

Η ΜΕΓΑ έλαβε την κορυφαία διάκριση λειτουργικής και επιχειρησιακής βελτίωσης, μεταξύ 8.000 επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του διαγωνισμού και των βραβείων ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας «Growth Awards», που έχουν θεσμοθετήσει η ελληνική τράπεζα Eurobank και η διεθνής ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, βάσει του μοντέλου αξιολόγησης Financial Growth - Health Matrix της τελευταίας και των εργαλείων πιστοληπτικής διαβάθμισης της τράπεζας, με κριτήρια που συνδυάζουν τους αριθμούς και το ανθρώπινο στοιχείο.

Η εταιρεία, από τη δική της πλευρά, δήλωσε δεσμευμένη να συνεχίσει να επενδύει σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και στην παραγωγή καινοτομικών προϊόντων με τις υψηλότερες ποιοτικές διεθνείς προδιαγραφές.

Η ΜΕΓΑ διαθέτει βιομηχανικές και συναφείς υποστηρικτικές κτιριακές εγκαταστάσεις 63.000 τ.μ. στις Αχαρνές Αττικής, όπου απασχολεί πλέον 430 περίπου εργαζομένους, καθώς ο αριθμός των εργατών και των υπαλλήλων της σημείωσε αύξηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παράγει βρεφικές πάνες, σερβιέτες, υγρά μαντήλια και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής από χαρτί και χαρτοβάμβακα, με τις μάρκες «EveryDay», «Babylino Sensitive», «Pom Pon», «BabyCare», «Tipers», «Wet Hankies», «ΜΕΓΑ» και «Sani» που κατέχουν ισχυρές και ηγετικές θέσεις στην ελληνική αγορά και συνεχώς αυξανόμενη εμπορική παρουσία σε τέσσερις ηπείρους. Εχτισε ξεχωριστή σχέση εμπιστοσύνης με τον σύγχρονο Ελληνα καταναλωτή, καθώς και με πολυεθνικούς βιομηχανικούς οίκους και εγχώριες και διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες, προτείνοντας προϊόντα που εγγυώνται τη μέγιστη φιλικότητα προς στο δέρμα.

Στην εγχώρια αγορά κατέχει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση στις προϊοντικές κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται, ανταγωνιζόμενη με επιτυχία γερμανικά και άλλα ομοειδή εισαγόμενα προϊόντα αμερικανικών και άλλων πολυεθνικών εταιρειών.

Τα προϊόντα της ελέγχονται για την ποιότητα και τη φιλικότητα προς το δέρμα από διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια, όπως οι φορείς Ινστιτούτο Παστέρ, Dermscan Group, Proderm Institute of applied Dermatological Research και Α. Συγγρός Δερματολογικό Νοσοκομείο.

Εχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια εντονότατη εξαγωγική επέκταση, με προϊόντα προσωπικής υγιεινής που παράγει είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό διεθνών οίκων. Εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη και είναι ίσως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ελληνική βιομηχανία εν μέσω της κρίσης, αφού την τελευταία εξαετία (2010-2015) αύξησε τις πωλήσεις της κατά 97,3% σε ποσοστό και κατά 66,3 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι πωλήσεις της το 2015 ήταν μεγαλύτερες από εκείνες του 2005 κατά 148,1%. Είναι πιστοποιημένη με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από την ευρωπαϊκή εταιρεία ελέγχων και πιστοποιήσεων Eurocert.

Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές προϊόντων της σε 25 περίπου χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Βρετανία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Αρμενία, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Δανία, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Νιγηρία, το Μεξικό και η Νέα Ζηλανδία.

Η επιχείρηση, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική χαρτοβιομηχανία, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 135,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2014 κατά 19,1% ή 21,6 εκατ. ευρώ. Για να το επιτύχει αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την επενδυτική και την εξαγωγική της δραστηριότητα, η οποία μεταξύ 2010-2014 είχε υπερτετραπλασιαστεί.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, αυξήθηκαν κατά 32,9% στα 10,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,9% των πωλήσεων. Επίσης, αυξημένα κατά 31,6% ήταν τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 7,6 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της περιορίστηκε οριακά (34,1%, έναντι 34,3% το 2014).

Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ακόμη υψηλότερα, αυξημένα ακόμη περισσότερο και ίσα προς το 9% περίπου των πωλήσεων.

Η εταιρεία κατέγραψε αυξημένα κατά 29,7% κέρδη προ φόρων, ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, ίσα προς το 4,5% των εσόδων της (4,2% το 2014). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών άνω των 3,3 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 21,4% και ίσα προς το 3% των εσόδων της και το 14,7% των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (2,9% και 13,5%, αντιστοίχως, το 2014).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 3 εκατ. ευρώ (2,2 εκατ. ευρώ το 2014) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,5 εκατ. ευρώ (1,1 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με αυξημένες έκτακτες δαπάνες 2,9 εκατ. ευρώ (2,3 εκατ. ευρώ το 2014). Αντιθέτως, ευνοήθηκε από αυξημένα έκτακτα έσοδα 0,9 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 22,2% και 14,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,5% και τα καθαρά κέρδη το 3%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 9,09 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθε σε 11,5%, αντί 10,5% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 91,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21,6%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Οι επενδύσεις της αποτελούσαν τμήμα του συνεχιζόμενου εκτεταμένου επενδυτικού της προγράμματος, αφορούσαν κυρίως νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και οδήγησαν σε αύξηση του παγίου ενεργητικού κατά 31% ή 7,9 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές της για απόκτηση παγίων στοιχείων ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2014. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 32,2 εκατ. ευρώ, έναντι 24,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Το συνολικό ύψος των επενδύσεών της τη χρονική περίοδο 2000-2014 είχε ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 31.12.2015 ήταν ύψους 31,2 εκατ. ευρώ και αντιπροσώπευαν το 33,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 58,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (54,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 4,4 εκατ. ευρώ (5,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Κατά την ίδια ημερομηνία, τα ίδια κεφάλαιά της είχαν αυξηθεί σε 22,6 εκατ. ευρώ (20,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η ΜΕΓΑ, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Βιτουλαδίτη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, κατέγραψε συνολικές πωλήσεις 891,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 79,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων και το 13% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 38,4 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 4,3% των πωλήσεων και το 17,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 25,6 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων και το 11,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν της τάξεως των 67,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 54,2 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

www.inr.gr, 23 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS