inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στη διεθνή αγορά, με προμετωπίδα το «Caprice», εξαπλώνεται η μπισκοτοποιία Ε. Ι. ΠαπαδόπουλοςΗ διεύρυνση των μεριδίων της στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Μέσης Ανατολής, πέραν των άλλων ευρωπαϊκών, αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της στρατηγικής που ξεδιπλώνει η μπισκοτοποιία «Παπαδοπούλου», ενδυναμώνοντας, συγχρόνως, την ακλόνητη ηγετική θέση της στην εσωτερική αγορά.

Η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας εκδηλώνεται παράλληλα με την ολοκλήρωση εκτεταμένων επενδύσεων που της προσδίδουν πρόσθετα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ηδη οι εξαγωγές της απλώνονται σε περισσότερες από 40 χώρες με έμφαση στο προϊόν «Caprice» και περιλαμβάνουν ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Σύμφωνα με την επιχείρηση, η εξαγωγική δραστηριότητα του σήματος εμφανίζει «τεράστια δυναμική και προοπτική».

Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες και η μεγαλύτερη σήμερα μπισκοτοποιία της χώρας. Ιδρύθηκε το 1922, όταν η οικογένεια Παπαδοπούλου έφερε από την Κωνσταντινούπολη την πολύτιμη συνταγή του «Πτι-Μπερ», το μπισκότο που έγινε με τα χρόνια αγαπημένη προτίμηση των Ελλήνων. Ελαβε τη σημερινή νομική μορφή της το 1971 και διαθέτει τέσσερις βιομηχανικές μονάδες στον Ταύρο Αττικής, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στη Θεσσαλονίκη και στον Βόλο στο νομό Μαγνησίας. Επίσης, διαθέτει κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής και ελέγχει τη θυγατρική εταιρεία Ελληνικά Τρόφιμα. Εχει αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία μπισκότων και άλλων ειδών διατροφής. Εχει επεκταθεί στην παραγωγή αρτοσκευασμάτων.

Η επιχείρηση το 2015 αντιμετώπισε επιτυχώς τις συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και τις ιδιαίτερα δυσχερείς συγκυρίες στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου. Συνέχισε να διαφυλάττει την οικονομική ευρωστία της με συνετή πολιτική παροχής πιστώσεων, διατηρώντας υψηλά επίπεδα ρευστότητας και ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαίων κίνησης. Εξακολούθησε να επενδύει και να καινοτομεί, με νέα προϊόντα. Επιπροσθέτως, εξασφάλισε την αναχρηματοδότηση, με ιδιαιτέρως ανταγωνιστικούς όρους, του μεγαλύτερου μέρους υφιστάμενου ομολογιακού δανείου λήξεως Ιουνίου 2015. Τον Αύγουστο του 2015 κατέβαλε την τελευταία δόση ομολογιακού δανείου, ύψους 40,6 εκατ. ευρώ, από το προϊόν νέου ομολογιακού δανείου 25 εκατ. ευρώ και από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

Οι πρωτοβουλίες της στόχευαν στην κατοχύρωση και την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της στην ελληνική αγορά μπισκότων και αρτοσκευασμάτων.

Τα «Διπλογεμιστά Παπαδοπούλου», προϊόν που εμπλούτισε μια από τις δημοφιλέστερες μάρκες μπισκότων της, τα «Γεμιστά Παπαδοπούλου», ενίσχυσε τη θέση της μάρκας, καθώς λανσαρίστηκε με διπλάσια γέμιση με γεύση σοκολάτας και με κρέμα, αποσπώντας σημαντικό μερίδιο. Καινοτομώντας στην αγορά των λειτουργικών τροφίμων, η εταιρεία λανσάρισε το προϊόν «Cream Crackers» με κριθάρι, βρώμη και Β-Γλυκάνη. Επίσης, κατέγραψε σημαντική αύξηση όγκου των προϊόντων «ΠολυΔημητριακά Μπισκότα πρωινού». Συγχρόνως, ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά του ψωμιού σε φέτες, με τα προϊόντα «Γεύση²» και «Χωριανό». Εμπλούτισε τη γκάμα των αρτοποιημάτων της με το προϊόν «Αρχαία Σπορά», με δίκοκκο σιτάρι.

Ο κύκλος εργασιών της τη χρήση 2015 ανήλθε σε 135,6 εκατ. ευρώ έναντι 133,7 εκατ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας αύξηση 1,4%. Η αύξηση αυτή σημειώθηκε χωρίς αυξήσεις των τιμών των προϊόντων, που παρέμειναν για δεύτερο συνεχόμενο έτος σταθερές. Οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξανόμενη διεθνή καταξίωση του μπισκότου «Caprice» και σειράς άλλων προϊόντων της, χάρη στην οποία επιτεύχθηκε αύξηση του όγκου των εξαγωγών κατά 17% και των μεικτών εξαγωγικών πωλήσεων κατά 21%, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου η προώθηση του «Caprice» υποστηρίχτηκε και διαφημιστικά. Στην εσωτερική αγορά συνεχίστηκε η επέκταση της εταιρείας στην αγορά του συσκευασμένου ψωμιού και η διεύρυνση του μεριδίου της σε κατηγορίες των προϊόντων μπισκοτοποιίας. Το 93,9% των εσόδων της (σχεδόν 127,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 6,1 (περίπου 8,2 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η εταιρεία κατέγραψε αυξημένα κατά 1,8% μεικτά κέρδη 63,8 εκατ. ευρώ και ενισχυμένα κατά 7,2% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 15,6 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 11,5% των πωλήσεων (10,9% το 2014). Επίσης, αυξημένα κατά 5,6% ήταν τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 11,45 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της κινήθηκε ανοδικά (47,1%, έναντι 46,9% το 2014).

Τα κέρδη της προ φόρων, ύψους 10,6 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν κατά 6,4%. Επίσης, μειωμένα κατά 12,8% ήταν τα καθαρά κέρδη της, ύψους 7,2 εκατ. ευρώ, μετά την πρόβλεψη για φόρους. Η μείωση των κερδών της επιχείρησης προ φόρων και μετά φόρων οφείλεται κυρίως στη μεταβολή των καθαρών χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων της λόγω της χρησιμοποίησης μέρους των διαθεσίμων για την εξόφληση της τελευταίας δόσης ομολογιακού δανείου, καθώς και στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης. Σε σύγκριση με το 2014, τα χρηματοοικονομικά έσοδα μειώθηκαν κατά 0,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 0,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,9% και 8,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,8% και τα καθαρά κέρδη το 5,3%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 14,7 εκατ. ευρώ.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 4,1 εκατ. ευρώ (3,7 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,0 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με χαμηλού ύψους προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθε σε 10%, αντί 8,6% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 155,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η εταιρεία στις 31.12.2015 βαρυνόταν μόνο με -κατά 95% μακροπρόθεσμες- τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (57,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 24,3 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (33,1 εκατ. περίπου ευρώ), στις οποίες περιλαμβάνονταν μερίσματα πληρωτέα ύψους 9,1 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 13,2 εκατ. ευρώ (31,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 83,3 εκατ. ευρώ (81,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 53,7% (48,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 48,1 εκατ. ευρώ, έναντι 43,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στη διάρκεια της χρήσης 2015 διέθεσε για αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων 8,2 εκατ. ευρώ (6,75 εκατ. ευρώ το 2014), στο πλαίσιο της υλοποίησης ενταγμένου σε διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 και επιχορηγούμενου επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 27,4 εκατ. ευρώ, για το οποίο είχαν συνολικά δαπανηθεί 26,3 εκατ. ευρώ ως τις 31.12.2015.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την κάτοχο του 100% των μετοχών της Ιωάννα Παπαδοπούλου της οικογένειας των ιδρυτών της, διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 32,65 εκατ. ευρώ, έναντι 33,78 εκατ. ευρώ το 2014. Στις 31.12.2015 απασχολούσε 1.076 εργαζόμενους, έναντι 1.139 στις 31.12.2014. Για αμοιβές της διοίκησης διέθεσε 0,32 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,28 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 179,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14% των πωλήσεων και το 11% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 140 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,9% των πωλήσεων και το 18% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 95,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% των πωλήσεων και το 12,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν της τάξεως των 175,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 135,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 9,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 93,8 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ

www.inr.gr, 23 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS