inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Αυξάνει ξανά την παραγωγή της, αλλά παραμένει ζημιογόνος η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία

Παραγωγική ανάκαμψη, λόγω αυξημένων εξαγωγών, παρουσιάζει το 2013 η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία, η οποία το 2012, σε συνθήκες κατάρρευσης της εγχώριας ζήτησης, κατέγραψε ρεκόρ ζημιών, που κατά πάσα βεβαιότητα εφέτος θα είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Παράλληλα και ενώ η εγχώρια ζήτηση τσιμέντου συνεχίζει να υποχωρεί, στην αγορά σημειώνονται ανακατατάξεις όσον αφορά τη θέση κάθε εταιρείας, ιδιαιτέρως μετά την πολύμηνη αδρανοποίηση και τελικά τον περασμένο Μάρτιο την παύση της λειτουργίας του εργοστασίου τσιμέντων της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη Χαλκίδα, που εξυπηρετούσε κυρίως την αγορά τσιμέντου της Αττικής.

O όγκος της παραγωγής τσιμέντου πόρτλαντ στην Ελλάδα το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, αυξήθηκε κατά 14,75% (σε επίπεδα ωστόσο που είναι 66,2% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005), παρουσιάζοντας άνοδο τους τέσσερις από τους πέντε εξεταζόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή του κοινού τσιμέντου πόρτλαντ, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής τσιμέντων, αυξήθηκε κατά 87,95% τον Ιανουάριο, 47,2% τον Φεβρουάριο, 2,9% τον Μάρτιο και 4,25% τον Απρίλιο, ενώ μειώθηκε κατά 9,6% τον Μάιο.

Τα στοιχεία αυτά συμβαδίζουν με τις εκτιμήσεις για την ανοδική εξέλιξη του κύκλου εργασιών του ευρύτερου παραγωγικού κλάδου των μη μεταλλικών ορυκτών, τα μεγέθη του οποίου επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά της τσιμεντοβιομηχανίας. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου από τις πωλήσεις προϊόντων του στη διεθνή αγορά παρουσίασε αύξηση 139,4% τον Ιανουάριο, 61,7% τον Φεβρουάριο, 38,7% τον Μάρτιο και 12,6% τον Απρίλιο, ενώ μειώθηκε κατά 18,7% τον Μάιο, σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2012. Αντιθέτως, στην ελληνική αγορά ο κύκλος εργασιών του συνέχισε να μειώνεται.

Στην πέραν πάσης αμφιβολίας σημαντική αύξηση των εξαγωγών ελληνικού τσιμέντου οφείλεται κυρίως, άλλωστε, η άνοδος που παρουσίασε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, η οποία παραμένει σε ελληνικά συμφέροντα (οικογένειες Κανελλόπουλου - Παπαλεξόπουλου). Παρά τη συνεχιζόμενη πτώση της εγχώριας κατανάλωσης τσιμέντου, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν, ως γνωστόν, σε 118,88 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με εκείνες του πρώτου εξαμήνου του 2012. Η διεύρυνση των εξαγωγών, αλλά και η αυξημένη κατά πληροφορίες δραστηριότητά της στην αγορά της Αττικής, ώθησαν ανοδικά την παραγωγή και τα έσοδά της.

Ωστόσο η αύξηση αυτή δεν οδήγησε σε βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους, ούτε απέτρεψε την καταγραφή νέων ζημιών για την εταιρεία, η οποία συνεχίζει να διατηρεί τέσσερις μονάδες παραγωγής τσιμέντων στην Αχαΐα, τη Θεσσαλονίκη, τη Βοιωτία και την Αττική, έχοντας περιορίσει την παραγωγική λειτουργία τους, ανάλογα με τις ανάγκες της. Καθώς η εγχώρια ζήτηση απορροφά μόλις το 1/6 του παραγωγικού δυναμικού των εγκαταστάσεών της και δεν προβλέπεται αύξησή της στους αμέσως επόμενους μήνες, ενώ οι τιμές διάθεσης του τσιμέντου στη διεθνή αγορά παραμένουν προς το παρόν μη ικανοποιητικές για τις εταιρείες, «ο βαθμός απασχόλησης των μονάδων εξαρτάται από την εξασφάλιση του εφοδιασμού εξαγωγικών προορισμών, στο πλαίσιο ιδιαίτερα έντονου διεθνούς ανταγωνισμού», αναφέρει η εταιρεία, απαντώντας έτσι και σε όσους προεξοφλούν ότι κάποια από τις μονάδες της θα έχει την τύχη του εργοστασίου τσιμέντων της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, η οποία ελέγχεται κατά 89% από τη γαλλική εταιρεία Lafarge, μεγαλύτερη τσιμεντοβιομηχανία παγκοσμίως, η κατάρρευση της εσωτερικής αγοράς σε επίπεδα εξαιρετικά χαμηλά, συγκρίσιμα με αυτά της δεκαετίας του 1960, έχει θέσει επιτακτικά «το δομικό πρόβλημα της αντιμετώπισης της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας», προφανώς όχι μόνο για την ίδια, αλλά για ολόκληρο τον τομέα.

Η επιχείρηση, στην οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διοικητικές ανακατατάξεις, διατηρεί σε περιορισμένης έκτασης λειτουργία τις παραγωγικές μονάδες της στον Βόλο και στο Μηλάκι Εύβοιας, η πρώτη των οποίων αποτελεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο τσιμέντου της χώρας. Αποβλέπει σε «ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου». Τα έσοδά της το 2012 από τις πωλήσεις τσιμέντων της στη διεθνή αγορά (κατά κύριο λόγο σε εταιρεία του ομίλου της στην Ελβετία, αλλά με προορισμό διάφορες χώρες) σημείωσαν αύξηση 72%, ανήλθαν σε 70,42 εκατ. ευρώ και αντιπροσώπευαν το 34,9% των συνολικών εσόδων της, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 17,1% το 2011. Η αύξηση των εξαγωγών της συνεχίζεται το 2013. Ειδικότερα στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η Lafarge απορρόφησε από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ τσιμέντο αξίας 25,75 εκατ. ευρώ, υπερτριπλασιάζοντας τις αγορές μέσω του δικτύου της και οδηγώντας σε αύξηση των πωλήσεών της ελληνικής επιχείρησης κατά 26,3%.

Η επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας το 2013 θεωρείται πάντως δεδομένη, αφού τα αποτελέσματά της θα επιβαρυνθούν με κόστος της τάξεως των 69,5 εκατ. ευρώ, λόγω της παύσης της λειτουργίας της μονάδας της στη Χαλκίδα - εξέλιξη που θα συμπαρασύρει σε επιδείνωση τα συνολικά αποτελέσματα του τομέα.

Σε δυσχερέστερη θέση φαίνεται να βρίσκεται η τρίτη, μικρότερη τσιμεντοβιομηχανία ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ, η οποία διατηρεί εργοστάσιο τσιμέντου στην Αττική και ανήκει στην ιταλική εταιρεία Italcementi, πέμπτη σε μέγεθος τσιμεντοβιομηχανία παγκοσμίως. Με απώλεια πωλήσεων της τάξεως του 32% και ζημιές σχεδόν 34,7 εκατ. ευρώ το 2012, κυρίως λόγω προβλέψεων για κινδύνους (27,8 εκατ. ευρώ), η επιχείρηση δημιούργησε, όπως είναι φυσικό, αμφιβολίες για τις προθέσεις και τη θέση της στην ανασυντασσόμενη ελληνική αγορά τσιμέντου. Εκπρόσωπος της εταιρείας, που ρωτήθηκε σχετικά, δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει πληροφορίες που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη διακοπή και παύση της παραγωγικής λειτουργίας της στο κοντινό μέλλον, λόγω της κρίσης.

Παράλληλα με την κρίση, στην ελληνική αγορά τσιμέντου σημειώνονται ανακατατάξεις στη θέση των εταιρειών και τα μερίδια αγοράς. Για δεύτερη φορά εδώ και δεκαετίες, το 2012 η ΤΙΤΑΝ ΑΕ υποσκέλισε σε πωλήσεις (221,22 εκατ. ευρώ) την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (201,77 εκατ. ευρώ), ενώ η ΧΑΛΥΨ ΑΕ (28,50 εκατ. ευρώ) είδε το μερίδιό της στην αγορά να συρρικνώνεται ακόμη περισσότερο. Δεδομένου ότι οι πωλήσεις της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην εγχώρια αγορά περιορίστηκαν στο επίπεδο των 131,35 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι η ΤΙΤΑΝ ΑΕ απέκτησε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μεριδίου στη συρρικνούμενη ελληνική αγορά τσιμέντου, παρά το γεγονός ότι η η πρώτη διαθέτει υψηλότερη παραγωγική δυναμικότητα.

Οι ανακατατάξεις ίσως γίνουν εντονότερους τους επόμενους μήνες, καθώς συνεχίζεται, ιδιαιτέρως σε νησιωτικές και άλλες παραμεθόριες περιοχές, η εισροή μικρών ακόμη αλλά αυξανόμενων όγκων τσιμέντων, κυρίως από την Τουρκία. Πληροφορίες φέρουν μάλιστα ως δεδομένη σχεδόν τη λειτουργία δύο σταθμών-μονάδων αποθήκευσης και άλεσης εισαγόμενου κλίνκερ για την παραγωγή τσιμέντου, το επόμενο χρονικό διάστημα, στο βόρειο και το νότιο τμήμα της χώρας, από επιχειρηματίες που είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν με την εμπορία τσιμέντου.

Ως σύνολο, οι τρεις ελληνικές τσιμεντοβιομηχανίες κατέγραψαν το 2012 σε εταιρική βάση, εξαιρουμένων των εντός και εκτός της χώρας θυγατρικών τους, συνολικά έσοδα 451,49 εκατ. ευρώ από τη διάθεση των προϊόντων τους στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (498,82 εκατ. ευρώ) κατά 9% (-47,33 εκατ. ευρώ).

Τα αντίστοιχα έσοδά τους τα τρία αμέσως προηγούμενα χρόνια (2010-2008) ήταν 786,10 εκατ. ευρώ το 2010, 995,57 εκατ. ευρώ το 2009 και 1.269,21 εκατ. ευρώ το 2008, χρονιά με ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων του τομέα. Στην πενταετία 2008-2012, δηλαδή, πραγματοποίησαν συνολικά έσοδα τεσσάρων δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το 2008, τα έσοδά τους το 2012 ήταν μειωμένα κατά 64,4% (-817,72 εκατ. ευρώ).

Τα μεικτά κέρδη των τριών επιχειρήσεων το 2012 (44,20 εκατ ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 58%, καθώς αυξήθηκε το ενεργειακό κόστος και οι μέσες τιμές πώλησης του τσιμέντου συμπιέστηκαν, λόγω της αύξησης των εξαγωγών και των χαμηλότερων τιμών πώλησής του σε άλλες, γειτονικές και μακρινές χώρες. Η πτώση του μεικτού περιθωρίου έφτασε τις 11,4 εκατοστιαίες μονάδες (9,8% από 21,2% το 2011).

Οι τρεις εταιρείες κατέγραψαν συνολικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 20,60 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 39,24 εκατ. ευρώ το 2011 (-59,84 εκατ. ευρώ και επιδείνωση του περιθωρίου στο -4,6%, από 7,9% το 2011), συνολικές ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 75,76 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 20,74 εκατ. ευρώ το 2011 (-55,01 εκατ. ευρώ και επιδείνωση του περιθωρίου στο -16,8%, από -4,2% το 2011), συνολικές ζημιές προ φόρων 139,98 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 65,66 εκατ. ευρώ το 2011 (-74,32 εκατ. ευρώ και επιδείνωση του περιθωρίου στο -31,0%, από -13,2% το 2011) και, τέλος, μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, συνολικές καθαρές ζημιές 126,61 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 66,71 εκατ. ευρώ το 2011 (-59,90 εκατ. ευρώ και επιδείνωση του περιθωρίου στο -28,0%, από -13,4% το 2011).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους και παραγωγικών δεδομένων του τομέα, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», την ΕΛΣΤΑΤ, το www.inr.gr, τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των τριών εταιρειών στη διάρκεια της χρήσης σε EBITDA ήταν -0,9% το 2012, έναντι 1,5% το 2011.

Η εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών τους το 2012, ανά εταιρεία, έχει ως εξής:

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, δεύτερη σε μέγεθος τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα, βάσει των περυσινών πωλήσεών της, με έσοδα ύψους 201,77 εκατ. ευρώ από τη διάθεση των προϊόντων της στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (239,40 εκατ. ευρώ) κατά 15,7%, κατέγραψε EBITDA -54,73 εκατ. ευρώ (-3,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -88,72 εκατ. ευρώ (-46,98 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -76,39 εκατ. ευρώ (-46,29 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 650,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 483,90 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -8,4% (-0,4% ένα έτος πριν).

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρικές της, κατέγραψε έσοδα 228,16 εκατ. ευρώ (277,52 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA -49,27 εκατ. ευρώ (-5,43 εκατ. ευρώ το 2011), ίσα προς το -7,4% του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης (-0,6% το 2011) και καθαρά κέρδη των μετόχων της -76,28 εκατ. ευρώ (-55,90 εκατ. ευρώ το 2011).

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, πρώτη σε μέγεθος τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα, βάσει των περυσινών πωλήσεών της, με έσοδα ύψους 221,22 εκατ. ευρώ από τη διάθεση των προϊόντων της στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (217,23 εκατ. ευρώ) κατά 1,8%, κατέγραψε EBITDA 37,68 εκατ. ευρώ (40,88 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -16,77 εκατ. ευρώ (-11,66 εκατ. ευρώ το 2001) και καθαρά κέρδη -15,52 εκατ. ευρώ (-13,28 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 1.628,93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 776,66 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,3% (2,5% ένα έτος πριν).

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρικές της, κατέγραψε έσοδα 1.130,66 εκατ. ευρώ (1.091,40 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 195,84 εκατ. ευρώ (244,06 εκατ. ευρώ το 2011), ίσα προς το 6,5% του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης (7,5% το 2011) και καθαρά κέρδη των μετόχων της -24,52 εκατ. ευρώ (11,01 εκατ. ευρώ το 2011).

Η ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ AE, τρίτη σε μέγεθος τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα, με έσοδα ύψους 28,50 εκατ. ευρώ από τη διάθεση των προϊόντων της στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (42,19 εκατ. ευρώ) κατά 32,4%, κατέγραψε EBITDA -3,55 εκατ. ευρώ (1,46 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -34,49 εκατ. ευρώ (-7,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -34,67 εκατ. ευρώ (-7,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 74,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 61,59 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -4,7% (1,4% ένα έτος πριν).

Υπολογίζεται ότι περί το 55% του όγκου της παραγωγής των τριών τσιμεντοβιομηχανιών διατίθεται πλέον στη διεθνή αγορά.

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 5 Αυγούστου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS