inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλή κερδοφορία καταγράφει η κρητική βιομηχανία ζωοτροφών ΦαρσάρηςΘετικά οικονομικά αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιάσει και για την οικονομική χρήση 2016 η κρητική βιομηχανία ζωοτροφών Φαρσάρης, καθώς αναπροσάρμοσε στα νέα δεδομένα την εμπορική πολιτική της μετά την επιβολή των capital controls που έπληξε μερικώς την αποδοτικότητά της το 2015.

Η βιομηχανία ασχολείται με την παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, καθώς και με την εισαγωγή και εμπορία δημητριακών και πρώτων υλών ζωοτροφών και πτηνοτροφών. Είναι γνωστή και ως Ζωοτροφική Κρήτης. Οφείλει το ήμισυ περίπου των εσόδων της στις εμπορικές δραστηριότητες που αναπτύσσει. Εχει την έδρα και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός. Ιδρύθηκε το 1962 και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1982.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της για το έτος 2015, που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες του 2016, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε κάμψη των πωλήσεων, αλλά διατήρησε την ετήσια κερδοφορία της σε αξιοσημείωτα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 34ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Φαρσάρης Ζωοτροφές το 2015 περιορίστηκαν σε 10,7 εκατ. περίπου ευρώ, από 11,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,2 σε ποσοστό και κατά 0,5 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία.

Το 55,6% των εσόδων της (6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 44,3% (περίπου 4,7 εκατ. ευρώ) από τις εμπορικές. Σε σύγκριση με το 2014 οι βιομηχανικές πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 0,7%, ενώ οι εμπορικές κατά 8,1%.

Η επιχείρηση διατήρησε αμετάβλητο το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 1,4 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών άνω του 1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο σταθεροποιήθηκε στο επίπεδο του 12,9%.

Ωστόσο τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν σε 1 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 9,2% των εσόδων, από 0,9 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (8,2% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 6,8%. Αντιθέτως, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) μειώθηκαν ελαφρώς σε 0,665 εκατ. ευρώ (-0,6%), λόγω αυξημένων αποσβέσεων. Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας προ αποσβέσεων οφείλεται σε συμπίεση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης κατά 14%.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,67 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει κέρδη 0,68 εκατ. ευρώ (-1,6%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 0,44 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι κερδών 0,67 εκατ. ευρώ το 2014 (-33,8%), καθώς αυξήθηκε ο πολύ χαμηλός το 2014 συντελεστής φορολόγησης.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,32 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 8.000 ευρώ (7.000 ευρώ έναν χρόνο πριν). Επίσης, με αυξημένα λοιπά έκτακτα έξοδα (85.000 ευρώ), στην αύξηση των οποίων οφείλεται η καταγραφή μειωμένων κερδών προ φόρων.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 7,7% και 5,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,2% και τα καθαρά κέρδη το 4,1%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1 εκατ. περίπου ευρώ.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 10,4%, έναντι 10,5% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,7%.

Τα ίδια κεφάλαια της Φαρσάρης περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 4,5 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν στις 31.12.2015 σε σχεδόν 8,9 εκατ. ευρώ (8,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 93,5% (96,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε μηδενίσει τις δανειακές υποχρεώσεις της (0,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,8 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Για επενδύσεις διέθεσε 0,15 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΦΑΡΣΑΡΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 118,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 11,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 12% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 6,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων και το 10,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 7,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 11 αυτών χρόνων ήταν κέρδη της τάξεως των 10,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 13,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2013. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 6,7 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο τη Χρυσούλα Φαρσάρη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Φαρσάρη της οικογένειας των μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 23 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,58 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές των διοικητικών στελεχών της διέθεσε 0,075 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 42.740 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 29.130 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 19.175 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιελάμβανε συμμετοχή στην κρητική ξενοδοχειακή επιχείρηση Ορμος Κρυστάλ, καθώς και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αξίας κτήσεως 0,8 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΑΡΣΑΡΗΣ

www.inr.gr, 17 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS