inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι εξαγωγές φέρνουν κέρδη στη βιομηχανία μηχανημάτων VITΘετικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, λόγω ενίσχυσης των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων, διαβλέπει η κατά κόρον κερδοφόρος μακεδονική βιομηχανία μηχανημάτων VIT Σ. Τσικής - Φ. Βασκαλής.

Η επιχείρηση έκανε τα πρώτα της βήματα το 1992, στη Θεσσαλονίκη, με μικρή βιοτεχνία μηχανημάτων για την επεξεργασία καπνού, στην οποία και εξειδικεύτηκε. Αναπτύχθηκε επεκτείνοντας τις δραστηριότητες στην ευρύτερη κατηγορία των μηχανημάτων για την επεξεργασία υλικών με μεθόδους που συνεπάγονται μεταβολή της θερμοκρασίας, καθώς και των συσκευών για τη διήθηση ή το καθάρισμα υγρών και αερίων. Ασχολήθηκε ιδιαιτέρως και με την κατασκευή μηχανημάτων βιομηχανικού περιβαλλοντικού ελέγχου και επεξεργασίας αποβλήτων. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1998.

Εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της, συνήθως μάλιστα περί το 80%, στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Κίνα, τον Λίβανο, την π.Γ.Δ.Μ, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Ταϋλάνδη.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων και μειωμένη, πλην όμως για ακόμη μία χρονιά υψηλή ετήσια κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 17ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε σχεδόν 3 εκατ. ευρώ, από σχεδόν 2,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 14,1% σε ποσοστό και 0,4 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 1 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 0,8 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+20,5%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 34,3%, από 32,5% το 2014.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, περιορίστηκαν σε σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,5% των εσόδων, από 1,1 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (42,2% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 39,2%, καθώς τα συνήθη έσοδα εκμετάλλευσης το 2015 ήταν μειωμένα κατά 0,63 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) μειώθηκαν σε 0,6 εκατ. περίπου ευρώ (-43,6%).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων και μετά φόρων 0,55 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ (-45,1%). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,62 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 18,7%.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 11,5%, έναντι 22,3% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της VIT ανέρχονταν στις 31.12.2015 σε 3,9 εκατ. ευρώ (3,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 67,2% (73,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις 0,48 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 6,5%. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,45 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι 0,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,3 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την απόκτηση παγίων στοιχείων. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχή με μερίδιο 40% στην εταιρεία Αγροτική Ανάπτυξη, αντί ποσού 1 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας VIT ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 6,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,5% των πωλήσεων και το 15,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,2% των πωλήσεων και το 21,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,4% των πωλήσεων και το 16,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 11 αυτών χρόνων ήταν κέρδη ύψους 6,25 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2011. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο τον Φίλ. Ι. Βασκαλή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέφ. Κ. Τσική των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 23 εργαζόμενους. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 28.785 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων σε 23.955 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο. Στους μετόχους της διέθεσε μέρισμα 0,10 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014.

Ανέμενε ότι τα μεγέθη της οικονομικής χρήσης 2016 θα διαμορφωθούν σε εξίσου ικανοποιητικά επίπεδα, λόγω ενδυνάμωσής της σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: VIT ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

www.inr.gr, 23 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS