inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εξασθένηση εσόδων, τη χρήση 2015-2016, για τη βιομηχανία θείου και λιπασμάτων Sulphur ΕλλάςΔιψήφια ποσοστιαία κάμψη των πωλήσεων, η οποία συνοδεύτηκε από αντίστοιχη πτώση κερδοφορίας, παρουσίασε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η πελοποννησιακή βιομηχανία θείου και λιπασμάτων Sulphur Ελλάς.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1960, ελέγχεται από τον όμιλο επιχειρήσεων Μπερτζελέτου και διαθέτει βιομηχανικές, λιμενικές και εμπορικές εγκαταστάσεις στο Σουσάκι Κορινθίας, 70 χλμ. δυτικά της Αθήνας. Εδρεύει στην Αθήνα. Ασχολείται με τη μεταποίηση θείου για βιομηχανικές χρήσεις, την ανάμειξη, παραγωγή, ενσάκκιση, εισαγωγή και εμπορία λιπασμάτων, καθώς και με αποθηκεύσεις, στο πλαίσιο της εμπορικής αξιοποίησης του ιδιόκτητου λιμανιού της, μέσω της θυγατρικής της Σουσάκι Logistics. Επίσης, διαθέτει μονάδα διανομής προϊόντων της στο Αιγίνιο Πιερίας.

Οι εγκαταστάσεις της εκτείνονται σε περίπου 90 στρέμματα και περιλαμβάνουν βιομηχανικά κτίρια, αποθηκευτικούς χώρους και υποστηρικτικές μονάδες επιφάνειας 25.000 τ.μ. Εχουν ικανότητα ενσάκισσης 700 τν. λιπασμάτων το 8ωρο και χώρους αποθήκευσης 60.000 τν. για χύμα λιπάσματα, 30.000 τν. για ενσακκισμένα λιπάσματα και 20.000 τν. για προϊόντα θείου. Το λιμάνι της δέχεται πλοία χωρητικότητας μέχρι 35.000 τν. και έχει δυνατότητα εκφόρτωσης προϊόντων 6.000 τν. την ημέρα.

Σύμφωνα με τον 21ο ενοποιημένο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε ενοποιημένα ετήσια έσοδα άνω των 39 εκατ. ευρώ, έναντι 45,2 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 13,6% (-6,1 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, περιορίστηκαν σε 2,2 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 5,7% των εσόδων, από σχεδόν 3,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (6,8% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 26,9%. Επίσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) μειώθηκαν σε 1,75 εκατ. ευρώ (-31,9%).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,48 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,43 εκατ. ευρώ (1,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 65,7% κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, ύψους 0,32 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων τρίτων μειωμένων κατά 75,1% καθαρών κερδών 0,16 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ύψους 0,81 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 7,2%, έναντι 8,3% τη χρήση 2014-2015.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Ο όμιλος στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 16,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 29,4% και κατά 79,3% βραχυπρόθεσμες. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (23,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (16,2 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, όφειλε να έχει σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ποσού 1,2 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ (6,4 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Επίσης, στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά του ανέρχονταν σε 10,75 εκατ. ευρώ (10,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 34,8% (28,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 30,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 16,5%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 30.6.2016 ήταν ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, έναντι 7,1 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,34 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις της βιομηχανίας θείου και λιπασμάτων SULPHUR ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 449,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 42,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,5% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων ήταν κέρδη 9,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ήταν κέρδη 5,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Το αποτέλεσμα προ φόρων, αποσβέσεων και δικαιωμάτων τρίτων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 18,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων.

Η μητρική εταιρεία, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016, ολοκληρώνοντας την 55η χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε ετήσια έσοδα 38,7 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 44,8 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 13,6% (-6,1 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 443,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 39,5 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 8,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 4,1 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 15,5 εκατ. ευρώ. Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 50,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 29,1 εκατ. ευρώ.

Η Sulphur Ελλάς στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 είχε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. - Χ. Γ. Παπαχατζόπουλο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Δημ. Γ. Μπενάρδο.

Στον τομέα των λιπασμάτων παράγει διάφορους τύπους σύμμεικτων λιπασμάτων. Εισάγει και διαθέτει διάφορους τύπους χημικών λιπασμάτων, συνεργαζόμενη εμπορικά με τέσσερις μεγάλες διεθνείς βιομηχανίες του τομέα, καθώς και με άλλες διεθνείς εταιρείες εμπορίας και διανομής λιπασμάτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SULPHUR ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 24 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS