inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε τη χρήση 2015-2016 η Τυροκομική Αμφιλοχίας ΜπουτσώληΚάμψη των πωλήσεων και ασθενέστερη κερδοφορία κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η Τυροκομική Αμφιλοχίας Μπουτσώλη, η οποία υλοποιεί επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού και τη διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων της.

Η επιχείρηση, που φέρει τον διακριτικό τίτλο ΤΥΡΟΚ.ΑΜ., ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 2002. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1973. Εδρεύει και διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Αμπελάκι Αμφιλοχίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Εχει στο ενεργητικό της μικρές εξαγωγές στις ΗΠΑ. Η γκάμα των τυροκομικών προϊόντων της περιλαμβάνει γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, πεκορίνο Αμφιλοχίας, μυζήθρα ξηρή και επιτραπέζια, καθώς και φρέσκο ανθότυρο.

Σύμφωνα με τον 14ο ισολογισμό της με την τωρινή νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα άνω των 14,4 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 14,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 1,8% (-0,245 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά μία εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 2,3 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών σχεδόν 2,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-7,6% ή -0,2 εκατ. ευρώ). Το μεικτό περιθώριο περιορίστηκε σε 15,7%, από 16,7%. Συγχρόνως, δεν απέφυγε τη διόγκωση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων (1 εκατ. ευρώ, +20%) και των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (0,45 εκατ. ευρώ, +31,6%).

Για τους λόγους αυτούς τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, μειώθηκαν κατά 23,3% σε 1,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10,2% των εσόδων). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) μειώθηκαν σε 0,85 εκατ. ευρώ (-33,6%).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,30 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,23 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 44,4% κερδών προ φόρων άνω του 0,6 εκατ. ευρώ (άνω του 1,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών μειωμένων κατά 45,9%, ύψους 0,45 εκατ. περίπου ευρώ (άνω του 0,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,95 εκατ. περίπου ευρώ.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 3,55 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 102,8% και κατά 93,7% βραχυπρόθεσμες. Διέθετε υπολογίσιμο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (10,4 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,9 εκατ. περίπου ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,4 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων σε ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 1,7 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών τραπεζών της Alpha και Εθνική. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, κρατικές επιχορηγήσεις 0,2 εκατ. περίπου ευρώ.

Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά της περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,5 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 5,2 εκατ. ευρώ (4,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 32,4% (34,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,8%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 1,9 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 0,65 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, στο πλαίσιο του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 108,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 7,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,7% των πωλήσεων και το 8,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,5% των πωλήσεων και το 5,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, καθώς οι αποσβέσεις της περιόδου ήταν ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 14,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 3,6 εκατ. ευρώ.

Η Τυροκομική Αμφιλοχίας στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 είχε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Π. Μπουτσώλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 34 εργαζόμενους, έναντι 30 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,88 εκατ. ευρώ, έναντι 0,57 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στους μετόχους της διέθεσε από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015 μέρισμα 0,10 εκατ ευρώ, όπως και το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Δηλώνει ότι αναμένει σταθεροποιητική τάση των πωλήσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2016-2017. Υιοθετεί συντηρητική πολιτική εμπορικής επέκτασης, ώστε να αντιμετωπίσει την οικονομική συγκυρία και να αποφύγει νέες επισφάλειες, δίνοντας έμφαση στη μείωση των δαπανών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ

www.inr.gr, 25 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS