inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών Δ. ΑγάτσαςΣταθερά κερδοφόρος αποδεικνύεται η βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών βαρέος και μεσαίου τύπου Δ. Αγάτσας, καθώς έχει καταγράψει κερδοφόρα αποτελέσματα καθ' όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1990, λειτούργησε για πολλά χρόνια με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 2004. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Κοκκάλα της Θήβας του νομού Βοιωτίας. Κατασκευάζει, μεταξύ άλλων, βιομηχανικά κτίρια και ταινιογέφυρες. Είναι σε θέση να υλοποιεί σύμμεικτες, βιομηχανικές και ειδικές μεταλλικές κατασκευές. Εχει στο ενεργητικό της έργα για εταιρείες όπως η J&P Αβαξ, η ΓΕΚ Τέρνα, η Ελλάκτωρ, οι βιομηχανίες Τιτάν, Σωληνουργεία Κορίνθου, Δέλτα Τρόφιμα, Σνάιντερ Ελέκτρικ, BIC Βιολέξ, Septona, Γερολυμάτος, General Mills και άλλες επιχειρήσεις. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 27 Δεκεμβρίου 2016, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε υψηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεών της. Επίσης, ενίσχυσε την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 12ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Δ. Αγάτσας το 2015 ανήλθαν σε 3,8 εκατ. περίπου ευρώ, από 2,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 64,7% σε ποσοστό και 1,5 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 0,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+135,7% ή +0,3 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 13,8%, από 9,6% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν το 2015 σε 0,31 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,27 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (11,9% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 14,2%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ελαφρώς διαφοροποιημένα. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,05 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,26 εκατ. ευρώ (έναντι 0,075 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,18 εκατ. ευρώ (έναντι 0,05 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 252% και 251,9%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,31 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,5% και 10,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7% και τα καθαρά κέρδη το 4,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 8,5%, έναντι 5,7% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 23,9%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,8 εκατ. περίπου ευρώ (1,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 48,2% (33,4% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία εμφάνιζε τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως του 0,8 εκατ. ευρώ, κατά 23,2% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 19,1%. Είχε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 3,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,7 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,9 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο επιχορηγήσεων 0,22 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επένδυσης.

Η Δ. Αγάτσας έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Θ. Αγάτσα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 35 εργαζόμενους. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 8.945 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 7.545 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 5.230 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Δ. ΑΓΑΤΣΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 4,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και το 12,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 1,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 8,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,24 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,2 εκατ. ευρώ.

Για το 2016 ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, σταθεροποιητική πορεία, λόγω της οικονομικής κρίσης. Εκδήλωνε συγκρατημένη αισιοδοξία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δ. ΑΓΑΤΣΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

www.inr.gr, 16 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS