inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα τα κέρδη της εταιρείας κρέατος Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία τη χρήση 2015-2016Αύξηση των πωλήσεων και υψηλότερη κερδοφορία κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η πελοποννησιακή εταιρεία εκτροφής ζώων, σφαγής και εμπορίας κρέατος Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία.

Η επιχείρηση εδρεύει στην περιοχή Αγιοι Θεόδωροι Λεχαινών του νομού Ηλείας, όπου ξεκίνησαν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην αγορά της εκτροφής ζώων και της διάθεσης κρέατος οι μέτοχοί της, πολύ πριν την ιδρύσουν το 2002. Λειτουργεί σε έκταση 45.750 τ.μ. και είναι γνωστή και ως «Φάρμα Πούλος - Κουταβάς», από τα ονόματα των ιδρυτών της. Λειτούργησε παραγωγικά, για πρώτη φορά, στα μέσα του 2004. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν, εκτός της φάρμας, σφαγεία και μονάδα αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων, με στεγασμένους χώρους 2.160 τ.μ. Αναπτύσσει κτηνοτροφική μονάδα με περισσότερα από 500 μοσχάρια, αμνοερίφια και πρόβατα. Διαθέτει νωπό κρέας και ζώντα ζώα. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες σφαγής σε τρίτους. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Σύμφωνα με τον 16ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα άνω των 6 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 5,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 2,2% (+0,1 εκατ. περίπου ευρώ). Το 86,2% των εσόδων της (5,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και τη διάθεση νωπού κρέατος, 5,9% (0,35 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση ζώντων μοσχαριών και υποπροϊόντων και το υπόλοιπο 7,9% (0,5 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών σφαγής σε τρίτους και λοιπές δραστηριότητες. Τα έσοδα από τη διάθεση νωπού κρέατος της φάρμας της αυξήθηκαν κατά 4%.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 4,9 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+145,4% ή +0,3 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 8,4%, από 3,5% τη χρήση 2014-2015, πράγμα που καθόρισε την εξέλιξη της τελικής κερδοφορίας της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 23,7%, ανήλθαν σε 0,95 εκατ. περίπου ευρώ και ήταν ίσα προς το 15,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 12,9% (0,8 εκατ. περίπου ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 0,8 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45,7%.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,48 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα σχεδόν 0,03 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015), καθώς και με πρόστιμα 0,04 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκαν στην επιχείρηση από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,43 εκατ. ευρώ (έναντι 0,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,29 εκατ. ευρώ (έναντι 0,17 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αυξημένων κατά 83,5% και 65,5%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,92 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,8% και 6,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,2% και τα καθαρά κέρδη το 4,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 14,7%, έναντι 11,8% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,9%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως του 0,25 εκατ. ευρώ, κατά 34,8% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 16,7%. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,8 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 0,4 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,45 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση δανείων είχε εγγραφεί σε ακίνητά της προσημείωση υποθήκης ποσού 1 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε σχεδόν 4,6 εκατ. ευρώ (4,3 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 71,4% (66,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 3,2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Οι επενδύσεις της στη διάρκεια της χρήσης απορρόφησαν 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας κρέατος ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 6,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,5% των πωλήσεων και το 1,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 1,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, δηλαδή όλες με εξαίρεση την πρώτη, κατά την οποία λειτούργησε δοκιμαστικά και είχε πωλήσεις της τάξεως των 20.000 ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016.

Παραμένει ανέλεγκτη από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μετά τη χρήση 2008-2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Γ. Πούλο και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Αγγ. Ν. Κουταβά των οικογενειών των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 16 εργαζόμενους, έναντι 15 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,18 εκατ. ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,03 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μέρισμα ύψους 0,06 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 είναι 0,10 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούν σε 58.815 ευρώ ανά εργαζόμενο ή 51.625 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη προ φόρων σε 27.060 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 18.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 και τα επόμενα χρόνια δηλώνει ότι οι επιδόσεις της θα είναι σταθερές, με ανοδική τάση, λόγω μείωσης του κόστους λειτουργίας, επέκτασης σε νέες αγορές, συγκρότησης τμήματος προώθησης των πωλήσεων και αποτελεσματικότερης οργάνωσής της σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

www.inr.gr, 17 Φεβρουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS