inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε τις πωλήσεις και την κερδοφορία της η εταιρεία λογισμικού Entersoft το 2016Διατήρηση ή και ένταση των ρυθμών ανάπτυξης που κατάφερε να επιτύχει το 2016 παρά την εξασθένηση της ζήτησης για προϊόντα λογισμικού, προσδοκά για το 2017 η εταιρεία παραγωγής και ανάπτυξης λογισμικού και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής Entersoft, η οποία το 2016 κατέγραψε σημαντική αύξηση εσόδων και ενισχυμένη κερδοφορία.

Η επιχείρηση ολοκλήρωσε την πρώτη Standard έκδοση για το νέο προϊόν της Warehouse Management System (WMS), για τη χωροταξική παρακολούθηση αποθηκών και τη διαχείριση του logistics επιχειρήσεων στη βιομηχανία, το εμπόριο και τις διανομές - προϊόν που βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού της προγράμματος την τριετία 2014-2016.

Δηλώνει ότι ήδη παρουσιάζει πολύ θετικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων για το 2017 και αισιοδοξεί για τον πρόσθετο λόγο ότι το 2016 σημείωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων στη Ρουμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εντείνοντας τις εξαγωγές και διεθνείς δραστηριότητές της.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της Entersoft Bulgaria, Entersoft Romania, Entersoft Middle East, Cardisoft και Retail-Link, η Entersoft το 2016 κατέγραψε έσοδα 10,67 εκατ. ευρώ έναντι 9,53 εκατ. ευρώ το 2015 (+12,1%), αυξημένα κατά 2,7% κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (0,98 εκατ. ευρώ) και αυξημένα κατά 12,3% κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας (0,91 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,67 εκατ. ευρώ και προβλέψεις 0,30 εκατ. ευρώ. Η επενδυτική δαπάνη της ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ.

Το 88% των εσόδων της (9,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από την πώληση των λογισμικών προγραμμάτων και την παροχή των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, ενώ τα υπόλοιπα 1,3 εκατ. περίπου ευρώ (12%) προήλθαν από την παροχή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, το 84,5% των εσόδων της (9 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 15,5% (1,65 εκατ. περίπου ευρώ) από εξαγωγές/διεθνείς πωλήσεις. Τα έσοδα από τις εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,8%, ενώ από τις διεθνείς δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 53,1%.

Η μητρική εταιρεία, που έχει πρόεδρο τον Παντ. Ν. Νικολόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Ν. Κοτζαμανίδη, παρουσίασε έσοδα 8,01 εκατ. ευρώ (+14,6%), κέρδη προ φόρων 1,15 εκατ. ευρώ (+35,7%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,06 εκατ. ευρώ (+49,3%).

Οι εργαζόμενοι στη μητρική εταιρεία Entersoft και τις θυγατρικές της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 191, έναντι 171 στις 31.12.2015 (+11,7%). Ειδικότερα στη μητρική εταιρεία Entersoft στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 123, έναντι 112 στις 31.12.2015 (+9,8%).

Ο όμιλος διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του 5,70 εκατ. ευρώ, έναντι 4,55 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές της διοίκησής του διέθεσε 1,16 εκατ. ευρώ (1,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η μητρική εταιρεία διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της 4,31 εκατ. ευρώ, έναντι 3,32 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (7,2 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσια της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (2,1 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ENTERSOFT τη χρονική περίοδο 2007-2016, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών που η επιχείρηση έχει συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανήλθαν σε 79,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 14,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,5% των πωλήσεων και το 16,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 9,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,5% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ENTERSOFT τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 73,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 15,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,4% των πωλήσεων και το 16,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 10,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,8% των πωλήσεων και το 15,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων και το 11,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 15,6 εκατ. ευρώ.

Η διοίκησή της, προφανώς λαμβάνοντας υπόψη της και το γεγονός ότι κατά το 2016 η διανομή στους μετόχους μερίσματος από τα κέρδη του 2015 συνοδεύτηκε από επιστροφή κεφαλαίου, προτείνει να μη διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ENTERSOFT

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 8 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS