inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνουν τις εξαγωγές και βελτιώνουν τις επιδόσεις τους τα Ελληνικά Κελλάρια Οίνων ΚουρτάκηςΣτη διεθνή αγορά συνεχίζει να εστιάζει και να στηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της η οινοποιητική βιομηχανία Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Κουρτάκης, έχοντας επιστρέψει το 2015 σε θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα, έπειτα από μια τετραετία αρνητικών τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. με την τρέχουσα νομική μορφή της και την επωνυμία Δ. Κουρτάκης το 1972. Αποτελεί, ουσιαστικά, διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1895 και εγκαινίασε οινοπαραγωγικές δραστηριότητες στο Μαρκόπουλο Αττικής το 1905. Στη μακρά πορεία της η ονομασία «Κουρτάκης» έγινε συνώνυμη με τη ρετσίνα, αφού αποτελούσε το βασικό προϊόν της εταιρείας. Η «Ρετσίνα Κουρτάκη» αποτελεί και σήμερα το κυρίαρχο, πρώτο σε πωλήσεις προϊόν της, με δεύτερο το κρασί «Kouros». Επί μακρόν η επιχείρηση ήταν ιδιαιτέρως γνωστή και για το κρασί της με το σήμα «Apelia». Ελαβε την τωρινή επωνυμία της το 2000, μετά την εξάπλωση των οινοποιητικών δραστηριοτήτων της μέσω περιφερειακών οινοποιείων και τη διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων της.

Οι οίνοι της εταιρείας φέρουν τα εμπορικά σήματα «Kouros Νεμέα», «Kouros Πάτρα», «Αγιωργίτικο», «Μαυροδάφνη Κουρτάκη», «Αλλοτινό», «Ασπρολίθι», «Λευκός Κύκνος», «Μοσχοφίλερο», «Τα 3 αηδόνια», «Σάμος Κουρτάκη», «Calliga», «Apelia», «Vin de Crete», «Aegean Islands», «Ημίγλυκος Πάτρας», «Ιανός», «Δούρειος», «Ερωδιός», «Κιόσκι», «Ρετσίνα Κουρτάκη», «Κύριος», «Μικρός Βοριάς». Στη διάρκεια της κρίσης η επιχείρηση κυκλοφόρησε τις νέες σειρές οίνων «Κύκνος» και «Αλλοτινό», με πιο προσιτές τιμές.

Τα Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Κουρτάκης εδρεύουν και έχουν τις βασικές εγκαταστάσεις τους στο Μαρκόπουλο Αττικής, σε έκταση 28 στρεμμάτων, όπου τα εμφιαλωτήριά της είναι σε θέση να εμφιαλώνουν ως και 140.000 φιάλες οίνου ημερησίως και οι αποθηκευτικοί της χώροι μπορούν να στεγάζουν ως και 160.000 HL οίνων. Παράγουν οίνους Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ). Διαθέτουν δεύτερο, σημαντικό οινοποιείο στη Ριτσώνα Βοιωτίας, με οινοδεξαμενές, σταφυλοπιεστήρια και εμφιαλωτήρια, σε έκταση 33.050 τ.μ Ακόμη, ελέγχουν οινοποιείο στο Μετόχι Ηρακλείου Κρήτης και συνεργάζονται με περιφερειακά οινοποιεία των νομών Κορινθίας στη Νεμέα, Αχαΐας στην Πάτρα και το Αίγιο και Αρκαδίας στη Μαντινεία, στα οποία παράγονται με τη συνεργασία τους οίνοι για λογαριασμό τους. Οι ιδιόκτητοι χώροι τους στο Μαρκόπουλο Αττικής ανέρχονται σε 29.120 τ.μ. Η ετήσια παραγωγή τους μπορεί να φτάνει και τα 30 εκατ. φιάλες οίνων.

Η εταιρεία είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εκτός των οίνων της ιδίας και συνεργαζόμενων οινοποιείων, εμπορεύεται τσίπουρο και ούζο τρίτων. Επίσης εισάγει και διαθέτει οίνους της κορυφαίας γαλλικής οινοποιίας Grand Chais de France, η οποία με τη σειρά της προωθεί οίνους της ελληνικής βιομηχανίας στη γαλλική αγορά.

Αντλεί πλέον από τη διεθνή αγορά περί το 50% των εσόδων της, έναντι 40% περίπου προ της κρίσης. Βασικές χώρες προορισμού των οίνων που εξάγει είναι η Γερμανία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Συνολικά, πραγματοποιεί εξαγωγές σε 32 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις 2 Μαρτίου 2017, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε χαμηλή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος. Επίσης, ενίσχυσε τη λειτουργική κερδοφορία της και κατέγραψε θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, έναντι αρνητικών αντίστοιχων αποτελεσμάτων το 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 43ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της οινοποιίας το 2015 ανήλθαν σε 26,6 εκατ. περίπου ευρώ, από 26,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε ποσοστό και 0,3 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 84,1% των εσόδων της (άνω των 22,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από έτοιμα και ημιτελή προϊόντα και το υπόλοιπο 15,9% (4,2 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 9 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 8,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+8% ή +0,7 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 33,8%, από 31,6% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν το 2015 σε 1,49 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (3,2% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 74,8%. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 1,58 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 90,8%, καθώς στις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες της χρήσης 2015 συμπεριλαμβανόταν και απομείωση περιουσιακών στοιχείων της τάξεως του 0,1 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβαρύνθηκαν εξάλλου με αποσβέσεις 0,41 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,79 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,29 εκατ. ευρώ το 2015 (έναντι ζημιών 0,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,015 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 0,29 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,70 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 4,4%, έναντι 2,4% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 34,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,1%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 1,1 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε σχεδόν 15,4 εκατ. ευρώ (15,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 45,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (44,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 12,4 εκατ. ευρώ, κατά 51,9% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 9,5%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,2 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (άνω των 12,1 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση, επισφαλείς και επίδικες. Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού 9 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,4 εκατ. ευρώ (0,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 7,81 εκατ. ευρώ, έναντι 7,89 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 0,335 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ το 2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,12 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή κατά 50% στην αχαϊκή οινοποιητική εταιρεία Οινοφόρος Παραγωγή Οίνων.

Η επιχείρηση, που αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ελληνικών οίνων, έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Δ. Κουρτάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 135 εργαζόμενους, έναντι επίσης 135 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,26 εκατ. ευρώ, έναντι 4,49 εκατ. ευρώ το 2014, όταν είχε δαπανήσει 0,18 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις. Οι αμοιβές σε μέλη διοικητικών οργάνων ήταν ύψους 0,10 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 11.005 ευρώ ανά εργαζόμενο ή 11.735 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων.

Οι συνολικές πωλήσεις της οινοποιητικής βιομηχανίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 274,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 12,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 3,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,4% των πωλήσεων και το 0,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,9% των πωλήσεων και το 1,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 7,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 26,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2005. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 25,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Για τη χρήση 2016 η βιομηχανία ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα και αύξηση των πωλήσεων, λόγω εντονότερης εμπορικής επέκτασης στη διεθνή αγορά. Θεωρεί ικανοποιητική την οικονομική της κατάσταση και εντείνει τις προσπάθειές της για την εξαγωγική της επέκταση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ

www.inr.gr, 10 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS