inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πτώση μεγεθών της εταιρείας σπόρων γεωργίας Bios Agrosystems τη χρήση 2015-2016Διψήφια ποσοστιαία κάμψη των πωλήσεων και ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα, έναντι σημαντικής κερδοφορίας την προηγούμενη οικονομική χρήση, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η εταιρεία επεξεργασίας, παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας Bios Agrosystems.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1996 ως Α.Ε., ενώ προϋπήρχε από το 1990 με άλλη εταιρική μορφή, μετά την απόφαση του ομίλου γεωργικών εφοδίων Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group να εισέλθει στην αγορά του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού για την παραγωγή βαμβακιού, πατάτας και σιτηρών. Εχει αντικείμενο την έρευνα, βελτίωση, ανάπτυξη, παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή, εξαγωγή, συντήρηση, αποθήκευση, συσκευασία και εμπορία σπόρων σποράς, φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού εν γένει, γεωργικών εφοδίων και συναφών προϊόντων και εμπορευμάτων. Εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, όπου διαθέτει γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους 1.000 τ.μ. Οι βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Κουτσό Γενισέας στην Ξάνθη, επί συνολικής έκτασης 100 στρεμμάτων, με στεγασμένους χώρους 11 στρεμμάτων. Λειτούργησαν για πρώτη φορά το 2006 και περιλαμβάνουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τη χημική αποχνόωση βαμβακόσπορου, τον καθαρισμό, την εξεργασία, την παραγωγή και την επένδυση - συσκευασία σπόρων για σπορά όλων των ειδών. Επίσης, στη Λάρισα και τα Γιαννιτσά Πέλλας η εταιρεία λειτουργεί δυο πειραματικούς σταθμούς έρευνας και ανάπτυξης σπόρων γεωργίας.

Από την ίδρυσή της επιδίωξε να προσφέρει ποικιλίες σπόρων βαμβακιού από γενετικό υλικό δικής της παραγωγής. Το 1995 παρουσίασε τον σπόρο βάμβακος με την ονομασία «Χριστίνα», που ήταν ο πρώτος ιδιωτικής ελληνικής εταιρείας. Ακολούθησε η παραγωγή άλλων ομοειδών προϊόντων, με τελευταίο, το 2008, το προϊόν «Select».

Εκτός των δικών της προϊόντων, επεξεργάζεται και παράγει σπόρους για διεθνείς εταιρείες, όπως η Pioneer, η Monsanto και η Bayer. Οφείλει περί το 30% των εσόδων της σε πωλήσεις προϊόντων της στη συνδεδεμένη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων φυτοπροστασίας Κ. & Ν. Ευθυμιάδης. Συμμετέχει με 44,7% στην ομοειδή εταιρεία Βίτρο Ελλάς και με 20% στην συναφούς αντικειμένου εταιρεία Biociditech, ενώ παρέχει δάνεια και χρηματοοικονομική υποστήριξη στη συνδεδεμένη επιχείρηση Agritex Ενεργειακή.

Σύμφωνα με τον 19ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η Bios Agrosystems την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 3,74 εκατ. ευρώ έναντι 4,66 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 19,8% (-0,92 εκατ. ευρώ). Το 67,6% των εσόδων της (2,53 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων, 9,6% (0,36 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και το υπόλοιπο 22,8% (0,85 εκατ. περίπου ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτες επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση συμπίεσε, λόγω του ανταγωνισμού προφανώς, κατά 10,6 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο του 0,96 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,68 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-43,2% ή -0,73 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 25,5%, από 36,1% τη χρήση 2014-2015, γεγονός που προδιέγραψε την καταγραφή αρνητικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 77,8%, καθώς περιορίστηκαν σε 0,17 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 16,7% (0,78 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν 0,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, καθώς τα αποτελέσματα της χρήσης 2015-2016 ευνοήθηκαν από έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,09 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενώ επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν εξάλλου με αποσβέσεις 0,20 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ και την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,12 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 0,11, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,47 εκατ. ευρώ προ φόρων και 0,36 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους την προηγούμενη χρήση.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 2,7%, έναντι 10,7% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,49 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 10,8%, λόγω σημαντικής μείωσης των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,91 εκατ. ευρώ, κατά 45,5% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 22,6%. Εμφάνιζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,43 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,19 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,24 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους σε συμβάσεις μακροπρόθεσμων δανείων της δείκτες και λοιπούς όρους, αν και είχε λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις εκ μέρους των ομολογιούχων ότι δεν σκόπευαν να προβούν σε καταγγελία των σχετικών δανείων. Επίσης, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει απομείωση εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις ποσού 1,8 εκατ. περίπου ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,53 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών μέχρι ποσού 3,9 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Η μητρική εταιρεία παρείχε διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη θυγατρική της.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ενσωμάτωναν επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,88 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 4,21 εκατ. ευρώ (4,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 65% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (59,5% έναν χρόνο νωρίτερα). Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,39 εκατ. ευρώ, έναντι 1,41 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Για επενδύσεις διέθεσε 0,56 εκατ. ευρώ την τελευταία χρήση.

Οι συνολικές πωλήσεις της BIOS AGROSYSTEMS τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2005 έως και τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα περίπου αυτών ετών, ανήλθαν σε 69,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 8,3 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεών της και το 3,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των πωλήσεών της και το 0,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν κέρδη άνω των 5,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, μία από τις οποίες αφορούσε υπερδωδεκάμηνη χρήση και έχει ληφθεί υπόψη και στα αποτελέσματα επόμενης χρήσης, καθώς η επιχείρηση μετέβαλε την ημερομηνία ολοκλήρωσης εταιρικής χρήσης από την 31η Δεκεμβρίου στην 30ή Ιουνίου. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 6,6 εκατ. ευρώ.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007, 2010, 2013 και 2014.

Πρόεδρος της επιχείρησης είναι ο Νικ. Ευθυμιάδης και αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Ευθ. Ευθυμιάδης της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων του ομώνυμου επιχειρηματικού ομίλου. Μέτοχοί της είναι με μερίδιο 49,05% η Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group και μέλη της οικογένειας Ν. Ευθυμιάδη ως φυσικά πρόσωπα.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 29 εργαζόμενους, έναντι επίσης 29 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της 0,65 εκατ. ευρώ, έναντι 0,68 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,56 εκατ. ευρώ, έναντι 0,495 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Για την τρέχουσα χρήση 2016-2017 και τα επόμενα χρόνια η εταιρεία δηλώνει ότι η πορεία της εκτιμάται ότι θα είναι ανοδική.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BIOS AGROSYSTEMS

www.inr.gr, 14 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS