inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη ύψους 298,2 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία πετρελαίου Μότορ ΟϊλΕξαγωγές που αντιστοιχούν στα 2/3 του όγκου των πωλήσεών της, περαιτέρω αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων και ενισχυμένα κατά 45,6% κέρδη, ύψους 298,2 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, κατέγραψε το 2016 σε ενοποιημένη βάση η βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου Μότορ Οϊλ Ελλάς.

Η αυξημένη κερδοφορία της επιχείρησης οφείλεται, όπως σημειώνεται στην ετήσια οικονομική της έκθεση, στην ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους του τομέα της διύλισης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στο σταθερά ισχυρό δολάριο και στη θετική επίπτωση που προέκυψε από την αποτίμηση των αποθεμάτων της στο τέλος της χρήσης, μετά την άνοδο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των παραγώγων του.

Ο όγκος των πωλήσεων του ομίλου αυξήθηκε κατά 3,9%, από 13,62 εκατ. μετρικούς τόνους το 2015 σε 14,14 εκατ. μετρικούς τόνους, που απέδωσαν συνολικά έσοδα ύψους 6,36 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 10% λόγω της μεσοσταθμικής πτώσης των τιμών των προϊόντων σε δολάρια κατά 18%, σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου πωλήσεων και την οριακή ανατίμηση της μέσης ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 0,2%. Οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας απορρόφησαν το 74,2% του συνολικού όγκου των πωλήσεων, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,7% φτάνοντας τους 9,43 εκατ. μετρικούς τόνους, που αντιστοιχούν στο 66,7% του συνολικού όγκου πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,5% των πωλήσεων στη ναυτιλία. Επίσης, η βιομηχανική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα και απέδωσε το 81,3% του συνολικού όγκου των πωλήσεων, παρά το γεγονός ότι σε χρονικό διάστημα δυο μηνών πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση των μονάδων στο διυλιστήριο της Κορίνθου.

Τα ενοποιημένα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22,7% και ανήλθαν σε 602,4 εκατ. ευρώ (603,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων παγίων), τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων έφτασαν τα 428,8 εκατ. ευρώ (+41,6% ή +125,9 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ύψους 298,2 εκατ. ευρώ (+45,6% ή +93,35 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 41,9%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 21%, έναντι 19,1% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν της τάξεως των 2,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,5%.

Τα ίδια κεφάλαιά της, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων μειοψηφίας, στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 824,1 εκατ. ευρώ (603,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία η εταιρεία και οι θυγατρικές της εμφάνιζαν υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους (929,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 129,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών τους (800,1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά τους διαθέσιμα ήταν ύψους 800,3 εκατ. ευρώ (670,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 1 δισ. ευρώ, έναντι 1,02 δισ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 77,1 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,37 δισ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 13,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 1,99 δισ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 1,40 δισ. ευρώ, ίσα προς το 24,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 2,86 δισ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία επεξεργασίας πετρελαίου το 2016 κατέγραψε όγκο πωλήσεων 13,18 εκατ. μετρικούς τόνους, επίδοση που είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη του 2015 κατά 2,55%. Τα έσοδά της ήταν ύψους 4,51 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,5% σε σχέση με το 2015, για τους ίδιους λόγους που μειώθηκαν και οι ενοποιημένες πωλήσεις. Αντλησε το 65,2% των εσόδων της (2,94 δισ. ευρώ) από τη διεθνή αγορά και συνολικά το 77,85% των εσόδων της (3,51 δισ. ευρώ) από τη διεθνή και τη ναυτιλιακή αγορά.

Τα δημοσιευμένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 521,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 21,4%), τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 392,8 εκατ. ευρώ (+34,6%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 274,6 εκατ. ευρώ (+36,6% ή +73,5 εκατ. ευρώ).

Ο όγκος της παραγωγής του διυλιστηρίου, σε μετρικούς τόνους προϊόντων, το 2016 ήταν 11,50 εκατ. μετρικοί τόνοι, έναντι 11,77 εκατ. το 2015, μειωμένος λόγω της διακοπής της λειτουργίας σε χρονικό διάστημα δυο μηνών για περιοδική συντήρηση. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες της εταιρείας συνεισέφεραν το 86,9% των εσόδων της.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 64,15 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3 δισ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 14,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 1,83 δισ. ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων και το 36,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,28 δισ. ευρώ, ίσα προς το 2% των πωλήσεων και το 25,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 2,53 δισ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 8,2 δισ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 274,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,9 δισ. ευρώ.

Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το 2016 για την απόκτηση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων ήταν ύψους 88 εκατ. ευρώ. Επίσης, για την απόκτηση θυγατρικών δαπάνησε 1,05 εκατ. ευρώ.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι νεοποκτηθείσες εταιρείες Motor Oil Vegas Upstream, MV Upstream Tanzania, MVU Brazos, Διώρυγα Gas και Corinthian Oil. Τον Ιούλιο του 2016 η Μότορ Οϊλ Ελλάς εισέφερε 1,95 εκατ. ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων Motor Oil Vegas Upstream, η οποία ελέγχει πλήρως την επίσης εδρεύουσα στην Κύπρο MV Upstream Tanzania. Τον Δεκέμβριο του 2016 η Motor Oil Vegas Upstream ίδρυσε στις ΗΠΑ την εταιρεία MVU Brazos, με αρχικό κεφάλαιο 3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Να σημειωθεί, ακόμη, ότι στις 3 Ιανουαρίου 2017 η θυγατρική εταιρεία Coral εξαγόρασε την κυπριακή εταιρεία εμπορίας καυσίμων Coral Lukoil Cyprus, την οποία μετονόμασε σε Coral Energy Productς.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος απασχολούσε 2.017 εργαζόμενους, εκ των οποίων 179 εργάζονταν στην εταιρεία εμπορίας καυσίμων Avin Oil, έναντι 2.008 στον όμιλο στις 31.12.2015. Επίσης, η μητρική εταιρεία στις 31.12.2016 απασχολούσε 1.190 εργαζόμενους, έναντι 1.191 στις 31.12.2015. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μότορ Οϊλ Ελλάς είναι ο Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης, αντιπρόεδρος ο Ιω. Β. Βαρδινογιάννης και αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι οι Ιω. Ν. Κοσμαδάκης και Πέτρος Τ. Τζαννετάκης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 14 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS