inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε κατά 15,5% τις πωλήσεις της η εταιρεία σαπουνιών και καλλυντικών Παπουτσάνης το 2016Την ενδυνάμωση των εμπορικών σημάτων της, μέσω επαναλανσαρίσματος προϊόντων, εισαγωγής νέων κωδικών και τοποθέτησής τους σε νέα σημεία πώλησης, προωθεί το 2017 η βιομηχανία ειδών σαπωνοποιίας, καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης Παπουτσάνης, η οποία το 2016 κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, αλλά δεν απέφυγε την καταγραφή ζημιών μετά την πρόβλεψη για φόρους, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας.

Στόχοι της για το τρέχον έτος είναι η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της, με παράλληλη διατήρηση ή και μείωση του παραγωγικού κόστους και των λειτουργικών εξόδων, προκειμένου να βελτιώσει την κερδοφορία της.

Ειδικότερα στην κατηγορία των προϊόντων που παράγει για ξενοδοχεία της Ελλάδας και πλειάδας άλλων χωρών αναμένει αύξηση των εξαγωγών, λόγω διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών, ενώ στην εγχώρια αγορά αναμένει να επωφεληθεί από την πιθανότατα καλή φετινή τουριστική χρονιά. Στον τομέα της παραγωγής προϊόντων για τρίτους έχει στόχους τη διεύρυνση των υφιστάμενων συνεργασιών και την επίτευξη νέων. Εστιάζει, μεταξύ άλλων, στη διάθεση διαφόρων τύπων ειδικής σαπωνόμαζας στο εξωτερικό -κατηγορία στην οποία φαίνεται ότι ενισχύει τα μερίδιά της.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1960. Αποτελεί, ουσιαστικά, διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που ιδρύθηκε στη Λέσβο το 1870 και μετακόμισε στην Αττική το 1913. Εδρεύει στο 71ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα Βοιωτίας, η οποία υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Οι βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στην περιοχή κατασκευάστηκαν το 2001 και απλώνονται σε συνολική έκταση 36.515 τ.μ.

Παράγει για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων σαπούνια και καλλυντικά, απευθυνόμενη συγχρόνως με ανάλογα προϊόντα, όπως αφρόλουτρα, άλλα σαμπουάν και είδη καθαρισμού και ατομικής υγιεινής, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και κρουαζιερόπλοια. Για ορισμένα από αυτά συνεργάζεται με την εταιρεία φυτικών καλλυντικών Κορρές. Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Καραβάκι», «Κορρές», «Πράσινα παραδοσιακά», «Aromatics», «Papoutsanis Family», «Glycerine», «Natura», «Olivia», «Papoutsanis Baby», «Papoutsanis Kids», «Skin Essentials», «Personelle Papoutsanis».

Αντλεί από τη διεθνή αγορά περί το 35% των εσόδων της. Προορισμοί των προϊόντων που εξάγει και, κυρίως, των ειδών που προορίζονται για χρήση από ξενοδοχειακές μονάδες, είναι οι χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, Λεττονία, Λιβύη, Λιθουανία, Νότια Κορέα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία και Σουηδία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 ξεπέρασαν τα 18 εκατ. ευρώ, από 15,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 15,5% σε ποσοστό και 2,4 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 98,1% των εσόδων της (17,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της και το υπόλοιπο 1,9% (0,3 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, το 35,9% των εσόδων της (6,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές της και το υπόλοιπο 64,1% (άνω των 11,5 εκατ. ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις. Τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν 16,8% και οι εγχώριες πωλήσεις 14,8%. Οι δυο μεγαλύτεροι πελάτες της απέδωσαν το 26,5% των εσόδων της (4,8 εκατ. ευρώ).

Επίσης, από το σύνολο του κύκλου εργασιών, το 27,2% (4,9 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις επωνύμων προϊόντων, οι οποίες αυξήθηκαν 27,6%, σε σχέση με το 2015, λόγω εκτενέστερης διανομής και επαναλανσαρίσματος ορισμένων προϊόντων. Το 38,4% (6,9 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, που αυξήθηκαν 48,6% με επέκταση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στη διεθνή αγορά, στην οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται συνεργαζόμενη με διεθνή όμιλο που κατέχει κυρίαρχη θέση παγκοσμίως στον τομέα. Το υπόλοιπο 34,4% (6,2 εκατ. περίπου ευρώ) αφορούσε παραγωγή προϊόντων για τρίτους και συναφείς βιομηχανικές πωλήσεις. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε μείωση κατά 12,8%, οφειλόμενη κυρίως στην εγχώρια αγορά και τη διακοπή τροφοδοσίας λιανεμπορικής αλυσίδας με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, λόγω χρηματοοικονομικών προβλημάτων της τελευταίας.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+23,5% ή +0,045 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 27,6%, από 25,8% το 2015. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε σημαντική αύξηση παραγωγικότητας και σε συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού του παραγωγικού κόστους.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν το 2016 σε 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (9,9% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 18,3%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,3 εκατ. ευρώ (επίσης 1,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,55 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, με πρόβλεψη ζημιών 0,35 για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις από τη λιανεμπορική αλυσίδα Μαρινόπουλος και φόρους που προέκυψαν από έλεγχο της χρήσης 2008.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ το 2016 (κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών 0,05 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,415 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), λόγω αναβαλλόμενων φόρων που δεν επιβαρύνουν ταμειακά την εταιρεία, λόγω ζημιών προγενέστερων χρήσεων. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν άνω του 1,4 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές (0,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ το 2015).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 5,2%, έναντι 4,5% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 35,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν υψηλές συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων, ανέρχονταν σε 17,6 εκατ. ευρώ (επίσης 17,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 50,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (50,8% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 8,75 εκατ. ευρώ, κατά 50,1% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (άνω των 7,9 εκατ. ευρώ). Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε περιουσιακά στοιχεία της υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού 14,4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,8 εκατ. ευρώ (1,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 24,9 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2015. Αφορούσαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η επιχείρηση, που ελέγχεται σε ποσοστό 61,9% από την εταιρεία χαρτοφυλακίου Raguso Co, έχει πρόεδρο τον Γ. Σ. Γκάτζαρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μεν. Α. Τασόπουλο. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 104 εργαζόμενους, έναντι 97 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,38 εκατ. ευρώ, έναντι 3,01 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ήταν ύψους 0,94 εκατ. ευρώ, έναντι 0,36 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 17.615 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 187,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές της τάξεως των 8,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4,7% των πωλήσεων και το 1,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων, λόγω παρατεταμένων υψηλών λειτουργικών ζημιών την περίοδο 2005-2011. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 30,05 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 16% των πωλήσεων και το 15,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 32,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 17,3% των πωλήσεων και το 16,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ζημιές ύψους 14,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν ζημιογόνος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 20,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 6,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 14,3 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008.

Η βιομηχανία αναμένει εντός του 2017 την έκδοση απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με φόρο ύψους 0,7 εκατ. ευρώ που της είχε επιβληθεί το 2009.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 16 Μαρτίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS