inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Αιτωλοακαρνανίας, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 56 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 56 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 23 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,  2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 907 -4 278 30 -17
ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9.880 4 11.344 1.101 562
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 85.674 -8 53.214 7.628 1.777
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.662 6 799 115 -20
ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.634 -18 347 -32 -127
ΑΥΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 1.679 -2 0 -44 -44
ΑΫΦΑΝΤΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 3.992 10 4.383 - 320
ΑΫΦΑΝΤΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 2.150 1 1.963 242 -23
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.008 14 2.114 105 15
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε. 1.288 11 1.034 310 204
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. 807 -4 0 125 57
ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 12.479 17 12.207 -239 -873
ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20.606 5 17.528 - -136
ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2.310 1 1.717 - -64
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 828 1 129 91 3
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 15.667 -7 5.123 271 -335
ΖΑΪΜΗ ΑΦΟΙ - ΜΕΚΑΖ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.708 4 580 56 -20
ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε. ΤΖΑΚΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ 2.601 2 879 14 -95
ΙΧΘΥΜΕ ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ Β. & Λ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 2.969 -12 2.610 202 35
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΖΕΦΡΙΟΣ Α.Ε. 1.386 -21 981 -20 -71
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ. Ε. ΚΑΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΑΣ 48.381 -10 28.711 3.025 331
ΚΑΠΟΤΗ Ι. - PALEROS Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 588 -15 834 73 55
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ - ΑΛΟΥΞΑΛ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.807 1 919 34 -122
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤ. Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.561 4 2.878 216 63
ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ Ε. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 1.199 -48 233 -304 -445
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 9.901 -12 4.679 -228 -770
ΚΟΡΔΑΤΟΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 7.589 -7 1.966 458 -30
ΛΑΝΑΡΑΣ Α. - ΒΕΚΟ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1.225 1 213 22 -9
ΜΑΤΣΙΚΑΣ Δ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.868 -3 569 64 -6
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ A.E. 2.702 1 877 143 69
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. 13.994 3 5.646 359 4
ΜΙΧΟΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 416 16 92 76 40
ΜΟΛΩΝΗΣ Ι. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.416 -4 1.496 79 12
ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 14.427 13 15.937 2.831 776
ΜΥΤΙΚΑΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 6.783 48 3.500 207 160
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 365.114 7 165.421 32.529 60.777
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.882 -20 6.057 402 86
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ - ΟΞΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 7.977 3 2.032 102 9
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΕΥ.ΓΕ. Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ AGRINO 46.403 -3 27.505 1.924 168
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε. 319 44 118 2 -4
ΡΟΥΣΣΗΣ Κ. Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.257 5 757 111 42
ΣΑΜΨΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.231 -8 72 -221 -367
ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6.638 24 6.432 178 30
ΣΙΤΑΝΘΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1.447 -4 593 - -36
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Δ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ 1.914 3 1.290 75 23
ΣΤΑΛΙΚΑΣ Δ. - Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 1.356 -3 333 69 8
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 665 -4 263 85 -10
ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΑΦΟΙ - SIVISTA A.E. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 7.903 -6 2.389 - -406
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 2.011 0 1.075 7 -7
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ Α.Ε. 13.938 15 14.681 1.498 828
ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA TREES Ε.Π.Ε. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 34 3 27 -1 -1
K. B. ENERGY Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.912 -15 222 74 7
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 27.405 -11 25.883 2.997 684
PIGOFARM - ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Δ. Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 2.690 0 1.799 - 3
PLAGTON A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 4.832 0 2.998 - 6
TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 1.455 -28 312 66 1


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS