inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Αργολίδας, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 61 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Αργολίδας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 61 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Αργολίδα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 23 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,  2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΝΟΥΝΤΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 3.536 -10 2.787 - 68
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 2.169 2 3.486 130 58
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Δ. ΔΗΜΙΖΑΣ Ε.Π.Ε. 591 18 15 -8 -48
ΑΝΥΦΙ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.250 -11 9.812 490 130
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ 3.087 6 1.683 88 -84
ΑΡΓΟΜΕΤΑΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ε.Π.Ε. 207 -28 236 23 8
ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ Α.Ε. 58.746 -4 34.831 - 1.161
ΒΕΡΔΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 198 -1 0 - -15
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 344 -16 132 -17 -18
ΓΕΟΜΑΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.126 49 509 - -113
ΓΛΥΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 805 -6 893 - -76
ΔΑΝΑΪΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. 24.517 -8 24.346 3.618 2.260
ΔΗΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7.126 12 8.736 999 537
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1.533 3 29 62 45
Ε.ΒΙ.Ε.Π. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 478 -11 88 -26 -41
ΕΛΣΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 19.565 1 4.728 626 -353
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.641 -13 1.569 -261 -548
ΖΕΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 329 -59 983 262 279
ΘΕ.ΜΟ.Σ. ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 2.322 11 810 - 84
ΙΚΟΝΑ Ν. Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 583 -7 370 - -64
ΚΑΠΠΟΣ Λ. Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 2.426 1 2.632 207 50
ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 7.150 -12 3.811 - 49
ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΥΛΟΥ 1.491 -3 78 57 -45
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 4.358 50 4.263 1.469 947
ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΦΟΙ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ Α.Β.Ε. 4.185 48 4.170 1.320 941
ΚΥΚΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. 30.119 2 19.732 - 269
ΚΩΣΤΑΚΗ Β. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 2.115 -3 297 -175 -243
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 6.615 7 3.768 1.185 486
ΜΑΡΑΛΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 117 -12 0 -3 -3
ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 5.704 -2 5.526 519 115
ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ Β. Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 3.582 -1 129 4 0
ΜΗΝΑΣ Α.Ε. ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1.178 1 492 119 47
ΜΗΤΣΟΥ Ε. AUTO ALL Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 280 56 746 -14 -16
ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.371 1 2.993 83 34
ΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 2.245 12 387 183 38
ΝΕΑ ΓΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 409 -4 11 -1 -19
ΟΛΙΟ ΓΚΡΕΚΟ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 468 -10 36 9 -5
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 37.719 25 42.277 7.530 4.973
ΠΑΜΟΝΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 468 -68 8 6 -985
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Α.Ε. 2.144 -1 997 - 88
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ VERINO Α.Β.Ε.Ε. 668 -6 273 - -2
ΡΟΚΙΖΑΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 2.953 -3 2.686 376 145
ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΙΝΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 6.226 11 3.573 1.361 670
ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.875 14 11.055 212 -28
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ Λ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 932 -5 713 100 -18
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.622 -6 630 - 2
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΑΡΓΟΥΣ Ε.Π.Ε. 770 12 338 60 62
ΤΡΙΕΛΞΙΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1.122 -16 767 53 -5
ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 9.164 -12 11.079 2.970 1.774
ΦΑΓΝΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 945 4 929 28 5
ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5.949 -15 10.376 292 15
ΦΑΡΜΑ ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ  Ε.Π.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 512 -6 33 - 0
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Γ. Ν. Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 13.358 20 16.406 304 -220
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Γ. - ΒΙΟΧΕΛΜ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 1.981 22 461 26 16
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Ι. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ 868 -12 425 2 -90
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 23.959 -4 21.575 2.833 686
ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. 1.450 -4 1.064 41 8
ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. 192 -12 363 -2 -17
ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 95 28 29 21 17
ALBERTA A.E.Β.Ε. ΧΥΜΟΙ 8.525 -2 4.130 506 -530
DEVES GROUP Α.Ε.Β.Ε. ΞΥΛΙΝA ΕΠΙΠΛA 2.418 21 815 104 71


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS