inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Αχαΐας, 2015

Σημείωση:

Οι εν λόγω 84 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Αχαΐας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 84 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Αχαΐα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του νομού.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, εταιρείες που λόγω της κρίσης έχουν περιπέσει σε αδράνεια ή και αναπτύσσουν, προσωρινά, συμπληρωματικές δραστηριότητες, διατηρώντας το βιομηχανικό δυναμικό τους.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του νομού ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από τα αποτελέσματα μικρού αριθμού επιχειρήσεων που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεων που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει του ν. 2308/2014 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα και έξοδα. Οπου υπάρχει παύλα (-), αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη είναι τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους.

www.inr.gr, 23 Μαρτίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ,  2015
Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.3.2017.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.ΒΙ.ΓΑΛ. ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 13.091 13 10.235 1.210 610
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 244.347 -5 308.607 3.063 -23.125
ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 14.604 -6 16.635 526 -34
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.750 10 1.157 116 16
ΑΣΤΗΡ ΑΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.665 -4 1.913 155 107
ΑΧΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ 446 5 146 85 33
ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 5.172 -5 809 144 -502
ΑΧΑΪΚΗ AMADEUS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 1.375 74 240 107 10
ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 6.154 -5 5.032 731 160
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 3.566 -8 475 31 -475
ΒΗΛΜΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Κ. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.227 7 292 91 26
ΒΗΜΕΠΠ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2.058 -1 1.123 -19 -78
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 24.777 5 23.617 2.915 1.689
ΓΙΔΙΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ 2.665 -3 232 97 -23
ΓΙΔΙΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 523 1 382 94 29
ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.182 6 1.352 - 68
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 9.332 -4 3.689 -68 -836
ΔΩΤΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 632 32 181 4 2
ΕΚΕΜ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ 3.201 6 1.478 461 302
ΕΛΒΙΟ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 604 10 53 95 81
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ THE BEST Ι.Κ.Ε. 176 6 206 38 36
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2.642 -3 584 76 -206
ΘΥΡΑΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.Ε. 3.107 36 3.053 972 626
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ Ε.Π.Ε. 2.307 -2 2.285 122 -1
ΚΑΒΙΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ Α.Β.Ε. 24.174 5 17.336 1.652 206
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΧΕΛΜΟΣ - ΑΧΑΪΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.727 4 9.959 1.141 563
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 52.895 -9 39.383 -1.409 -7.493
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Μ. Η. ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.359 0 439 42 -61
ΚΟΜΗΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.235 -15 1.288 42 -73
ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 388 -44 359 178 173
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.881 10 684 82 52
ΛΑΖΑΡΗΣ Δ. Α.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.094 -2 663 128 38
ΛΑΜΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ 149 -42 5 3 3
ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 501 -3 513 - -14
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ Δ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2.839 -4 1.086 337 190
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Κ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 19.966 4 8.647 1.300 -1
ΛΙΝΑΡΔΟΣ Γ. Ε.Π.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 172 -12 465 -40 -45
ΛΟΥΞ - ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ 39.193 15 30.004 4.321 2.298
ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΣ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 1.387 -4 491 58 20
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ 512 6 9 9 -60
ΜΟΡΑΓΛΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2.967 -8 767 0 -33
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΓΙΑ Α.Β.Ε. 7.501 6 6.100 798 426
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 35.730 -3 34.008 2.477 695
ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 2.633 -23 1.842 -155 -326
ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.484 -2 794 105 12
ΟΙΝΟΧΟΗ - ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. 5.283 -4 54 56 -52
ΟΚΤΩ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.771 -12 1.688 223 -306
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 2.302 -57 2.841 -89 -225
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 4.809 -2 1.616 117 34
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2.194 -17 2.085 - -323
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε. 30.862 12 24.205 3.211 1.384
ΠΑΞΜΑΝ Ε.Π.Ε. ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΧΥΜΩΝ 2.218 2 1.832 257 138
ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 15.778 -8 12.904 -391 -1.185
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2.084 2 570 342 224
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.061 183 1.171 130 104
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Α.Ε. 1.631 -6 454 40 -25
ΠΕΤΤΑΣ Π. Ν. Α.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 127.275 14 123.381 15.662 7.591
ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 404 3 161 21 -5
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΙΛΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.818 0 2.722 1.173 765
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 1.843 -2 251 -54 -287
ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2.420 0 512 59 6
ΡΟΒΕΛ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΩΝΩΝ 1.075 -14 538 86 47
ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΒΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 3.502 -5 1.170 73 3
ΤΡΙΨΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 8.768 -2 4.553 255 -84
ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ 1.282 -11 111 -756 -945
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΥΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ 954 -14 2.782 - 76
ΤΣΙΓΚΡΗΣ Ε. Γ. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 862 18 1.257 206 137
ΤΥΠΟΡΑΜΑ ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 1.007 32 939 252 151
ΦΙΝΟΣΤΡΩΜ Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΡΩΜΑΤΑ 1.005 -5 268 13 -55
ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 11.921 -2 4.056 - 103
ΧΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ 5.022 2 4.175 - 196
ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6.876 5 1.838 102 3
ARKHON PANEL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ A.E. 15.871 14 15.217 1.581 488
CROWN HELLAS CAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 168.449 -4 146.436 3.779 58.040
EL PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 49.908 2 32.839 3.757 106
FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ A.B.E.E. 127.986 -11 24.714 1.256 -15.382
METRICON Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.259 -4 481 -10 -108
MNS ΜΙΝΤΖΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.266 -14 654 131 46
NOVATEC A.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.374 25 3.126 554 324
RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ A.B.E.E. 25.970 -4 30.620 1.672 -222
SCA HYGIENE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 6.173 -19 0 -766 -1.334
SCIENSIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 178 -27 26 -59 -64
SOLAR CELLS HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 41.947 -15 2.159 687 -5.481
SOLTECH A.E. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 76.251 -12 690 -3.472 -13.091


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS